Trainingen

De experts van BlueTerra delen regelmatig hun kennis in trainingen en masterclasses. Laat u bijspijkeren tijdens een van onze cursussen.

Masterclass Energietransitie Industrie

Ongetwijfeld kent u de beschikbare duurzame technieken op hoofdlijnen en volgt u de ontwikkelingen rondom de energietransitie. Maar weet u er voldoende van om ze effectief te kunnen toepassen in uw organisatie? Maakt u nu de juiste keuzes voor de toekomst? Na het volgen van deze masterclass heeft u inzicht in de mogelijkheden, randvoorwaarden, technische en economische mogelijkheden van duurzame energie en energie-efficiencyverbetering in de industrie. Aan de hand van theorie en praktijkcases kunt u daarna met concrete acties en maatregelen aan de slag te gaan.  Informeer naar de mogelijkheden voor deelname aan een volgende editie. Klik hier voor het gehele programma en aanmelden.

 

ISO 50001

Effectief energiemanagement is niet alleen goed voor een onderneming, het wordt ook steeds meer een eis. Een uitstekende manier om structurele energiebesparing te realiseren is met behulp van ISO 50001. Daarnaast is een ISO 50001 systeem ook in het kader van de Wet Milieubeheer een borging voor kwaliteit en is certificering volgens ISO 50001 een vrijwaring voor de Energy Efficiency Directive (EED).

Wilt u weten wat ISO 50001 is, wat u ermee kunt en wilt u wellicht overgaan tot implementatie van een ISO 50001 systeem dan is de Basistraining ISO 50001 geschikt voor u.

Voor iedereen die ISO 50001 wil implementeren in zijn/haar bedrijf en graag duidelijk wil hebben wat de implementatie inhoudt, is de Training implementatie ISO 50001 opgezet.

 

Basistraining beoordelen EED-Energieaudit

Sinds 2015 zijn verschillende organisaties verplicht om vierjaarlijks een energieaudit uit te voeren. Het bevoegd gezag (gemeente, omgevingsdienst of provincie) moet de energieaudit toetsen op kwaliteit en kwantiteit. Beoordeling van de energieaudit vraagt om specifieke kennis en kunde van de medewerkers van bevoegd gezag.

Bent u een medewerker van een gemeente, omgevingsdienst of provincie die energieaudits toetst, dan is de basistraining Basistraining beoordelen EED-energieaudit interessant voor u. De training is ook zeer bruikbaar voor bedrijven die overwegen om zelf de EED-audit voor een eigen locatie uit te voeren.

 

Basistraining informatieplicht en erkende maatregelen

Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven samen als ondertekenaars van het Energieakkoord de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-neutrale energiehuishouding een flinke impuls. Concreet betekent dit dat bedrijven en instellingen die onder de energiebesparingsplicht én informatieplicht vallen uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag moeten rapporteren welke erkende energiebesparende maatregelen getroffen zijn en daarna rapporteert een bedrijf of instelling de erkende maatregelen eens per 4 jaar.

Als u graag wilt weten wat de informatieplicht voor u gaat betekenen kunt u deelnemen aan de basistraining informatieplicht en erkende maatregelen. Deze praktische training richt zich op medewerkers van bevoegd gezag, instellingen en bedrijven met beperkte ervaring op het gebied van de energiebesparings- en informatieplicht. De training heeft de vorm van een workshop, waarbij 1 dagdeel van de training plaatsvindt bij een bedrijf dat moet voldoen aan deze regelgeving.