25093
post-template-default,single,single-post,postid-25093,single-format-standard,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Vergunningen Wet Natuurbeheer on hold na uitspraak RvS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei. Dit is slechts nieuws voor boeren, bouwprojecten, grote nieuwe wkk’s en biomassaprojecten.

Wat is er aan de hand?

Alle verbrandingsinstallaties waaronder gasketels, wkk’s en houtketels stoten stikstofoxiden (NOx) uit. De NOx-uitstoot van houtketels ligt hoger dan de uitstoot van gasgestookte installaties. Stikstofoxiden zijn schadelijk, daarom worden de emissies hiervan gereguleerd. Stikstofoxiden binden zich in de lucht aan waterdamp en slaan neer als nitraat. Daarmee komt het als stikstofmeststof komt weer terug op de bodem. In veel natuurgebieden in Nederland is de concentratie stikstof eigenlijk te hoog, en dit daalt onvoldoende. Het gaat om de beschermde Natura2000 gebieden.

Nu is door de hoogste rechter besloten dat het PAS niet deugt en daarom niet meer mag worden gebruikt. Het PAS was de grondslag voor meldingen en vergunningen t.b.v. de wet Natuurbeheer. Dit betekent dat het op dit moment niet meer mogelijk is om een vergunning te krijgen vanuit de Wet Natuurbeheer. En dat bestaande meldingen vermoedelijk ongeldig worden verklaard. Nieuwe activiteiten zijn alleen mogelijk als er geen extra stikstofoxiden worden uitgestoten ten opzichte van

Voor wie is dit van belang?

Dit besluit kan uitbreidingsprojecten in de glastuinbouw en industrie raken waarbij nieuwe stookinstallaties bijvoorbeeld wkk’s zijn voorzien. Ook ondernemers die een houtketel willen plaatsen ter vervanging van een gasgestookte installatie krijgen hiermee te maken als ze in de buurt van beschermde natuurgebieden zitten. U vindt de natuurgebieden op deze kaart.

Wat kunt u doen?

Op dit moment is er nog weinig bekend over de gevolgen en de mogelijke oplossingen. De minister komt binnenkort met een update. In ieder geval is duidelijk dat projecten die een melding of vergunning nodig hadden on hold staan. Houd rekening met vertraging. Wij zullen deze pagina updaten zodra er meer bekend is. Voor vragen betreffende lopende vergunningaanvragen kunt u contact opnemen met uw provincie/omgevingsdienst. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Larrivee.