De rol van biomassa op de weg naar klimaatneutrale glastuinbouw - BlueTerra
24717
post-template-default,single,single-post,postid-24717,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
pellets

De rol van biomassa op de weg naar klimaatneutrale glastuinbouw

Bron: Groentenieuws.nl. Mits men intensief weet samen te werken en CO2 en elektriciteit in voldoende mate (al dan niet geleverd vanuit externe bronnen) beschikbaar zijn, zijn er diverse mogelijkheden om iedere teelt fossielvrij te maken. Dat betoogde Feije de Zwart van Wageningen UR op de BlueTerra Tuinbouw Energiedag, vrijdag 8 maart in. In het realiseren van een ‘klimaatneutrale glastuinbouw’ verwacht hij met name veel van de warmteterugwinning uit de kas en geothermie.

Biomassa

Naast het winnen van restwarmte, het aansluiten op geothermie projecten of de mogelijkheden die restwarmte uit andere industrieën bieden, ziet Jeroen van Larrivee van BlueTerra voor de individuele tuinder een interessante rol weggelegd voor de inzet van biomassa.

Tijdelijke groei

Het aandeel duurzame energie in de algehele landelijke energievoorziening is 7,3%. 60% hiervan wordt gewonnen uit Biomassa. Van de vijf pijlers – naast biomassa moet men denken aan windenergie, zonne-energie, aardwarmte en ‘buitenluchtwarmte’-  groeit het aandeel biomassa bovendien het hardst, zo zou blijken uit cijfers van het CBS.

..naar plafond…

Interessant is echter dat aan de hoeveelheid beschikbare biomassa een plafond zit. Voor zover het hout betreft, zijn er momenteel ruim 15 ketels met een vermogen groter dan 1MW in de tuinbouw in gebruik (landelijk zijn dit er iets meer dan 80). Dat aantal zal de komende tijd zeker groeien, al is het alleen maar als men kijkt naar het aantal projecten dat momenteel in ontwikkeling is. Ook is nog meer te halen uit de beschikbare houtsnippers – steeds vaker worden er hoogcalorische pellets uit vervaardigd.

..naar krimp

Maar, zo blijkt uit het betoog van Jeroen, men moet het toekomstige aandeel van biomassa niet verder overschatten. De beschikbaarheid is , zoals gezegd, op de langere termijn beperkt. Ook is er nu nog (SDE) subsidie beschikbaar, maar in 2025 stopt dat. Daarom voorspelt hij een verdere groei tot aan 2025, waarna het geleidelijk weer iets zal krimpen.

De vermeende 0-uitstoot in 2040 zal dan ook niet met verdere investeringen in biomassa worden gerealiseerd, maar veeleer uit de voornoemde bronnen geothermie, warmteterugwinning en bijvoorbeeld ook het gebruik van restwarmte van datacenters, waarvoor men (bijvoorbeeld Nuon) ook een groot aandeel ziet weggelegd.

Biomassa zal kortom een niet onbelangrijke rol spelen in de energietransitie, maar is door een beperkte beschikbaarheid op den duur niet meer dan een relatief klein deel. De bulk van de duurzame energie zal, om op de woorden van Feije de Zwart terug te komen, komen uit warmteterugwinning, geothermie en allicht datacenters.

Klik hier voor de presentaties van Jeroen van Larrivee van BlueTerra, Feije de Zwart van Wageningen UR en de overige presentaties die op de middag bij BlueTerra gehouden werden.