Goed nieuws en minder goed nieuws over de milieudruk in Nederland - BlueTerra
26215
post-template-default,single,single-post,postid-26215,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Goed nieuws en minder goed nieuws over de milieudruk in Nederland

Het RIVM publiceerde onlangs onderstaande figuur die verder weinig aandacht heeft gehad. Je ziet in deze figuur dat de emissies van stikstof, fijnstof en overige broeikasgassen sinds 1990 aanzienlijk zijn gedaald. Je zou dat op basis van de recente discussies over stikstofemissies en ook wel andere emissies niet verwachten. Het zelfde geldt overigens voor emissies als SO2 en NH3 die niet in dit plaatje zijn vermeld. Best een knappe prestatie en het gevolg van goed beleid en goede uitvoering in het bedrijfsleven.

Deze prestatie is des te groter omdat in dezelfde tijd het BNP een factor 1,8 is gestegen.

Wat ook zichtbaar is is dat de emissie van CO2, het meest bekende broeikasgas, nagenoeg constant is gebleven. Dit is op zichzelf best een prestatie, want ondanks de groei van de economie (BNP) is de CO2-emissie dus constant gebleven. We doen de dingen dus wel een stuk efficiënter dan in 1990.

De doelen voor broeikasgassen in 2020, 2030 en 2050 zijn eveneens aangegeven. Daar is dus nog flink wat werk aan de winkel en dat is natuurlijk afgesproken in het Klimaatakkoord. Duidelijk is wel at de verdere daling van de broeikasgassen vooral uit reductie van CO2 zelf moet komen. Dus dan gaat het grotendeels om de CO2 uit fossiele brandstoffen. Daar is de komende jaren in alle sectoren veel werk aan de winkel.