Veel wijzigingen in nieuwe SDE++ subsidie
25918
post-template-default,single,single-post,postid-25918,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Veel wijzigingen in nieuwe SDE++ subsidie

In een recente kamerbrief zijn de details van de SDE++ 2020 bekend gemaakt. De regeling moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie en worden gepubliceerd in de Staatscourant. In grote lijnen worden de basisbedragen van bestaande categorieën verlaagd, worden er veel nieuwe categorieën toegevoegd en veranderen enkele belangrijke spelregels. De regeling opent op 29 september 2020 met een budget van 5 mld. Euro.

Wijzigingen spelregels

De minister heeft aangegeven dat de waarde van garanties van oorsprong (GVO’s) mee te gaan rekenen in het correctiebedrag. Dit betekent dat correctiebedragen voor nieuwe projecten hoger zullen worden, waarmee de netto subsidie daalt. Een belangrijk nieuw element in de SDE++ is de rangschikking op basis van kosten per vermeden ton CO-emissies. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het meewegen van ETS-prijzen en CO2-heffingen in de SDE++.

Duurzame opwekking

Er zijn diverse nieuwe categorieën toegevoegd, waaronder verlengde levensduur vergisting, verlengde levensduur biomassaketel, nieuwe aardwarmte categorieën, champost compostering en aquathermie. Voor windenergieprojecten geldt dat in de kustgebieden de berekende kosten lager zijn komen te liggen dan de verwachte opbrengst en er dus voorlopig geen subsidie wordt versterkt. Het aanvragen van SDE++ biedt voor dergelijke projecten echter nog wel de zekerheid van inkomsten mochten de marktopbrengsten lager uitvallen door een daling van de elektriciteitsprijs.

Elektrische boiler, warmtepomp, restwarmte

De SDE++ richt zich nu ook op de inzet van elektrische boilers bij het optimaal benutten van pieken van duurzame elektriciteitsproductie (flexibele capaciteit). Hierbij wordt uitgegaan van 2000 vollasturen conform het advies van het PBL. Voor warmtepompen biedt de SDE++ kansen voor de toepassing van elektrisch gedreven grootschalige warmtepompen voor het opwaarderen van restwarmte. De warmte die uit de warmtepomp komt, dient op de eigen productielocatie gebruikt te worden voor eigen processen. Dit kan erg interessant zijn. De SDE++ kent ook een categorie voor de uitkoppeling van restwarmte bij een warmtebron inclusief de voorzieningen die nodig zijn om de restwarmte bij de afnemer (bedrijf of stadsverwarmingsnet) af te leveren. Hier zitten wel diverse voorwaarden aan.

Waterstof & CCS

Waterstofproductie middels elektrolyse is ook opgenomen in de SDE++, maar is berekend voor 2000 vollasturen en kent een hoge subsidie-intensiteit waardoor de optie pas laat aan bod komt in de volgorde van subsidieverlening. CO2-afvang en ondergrondse opslag (CCS) is ook opgenomen in de SDE++ maar het budgetbeslag voor deze technologie is wel gelimiteerd.

Meer details vindt u in de kamerbrief. Wilt u weten of de SDE++ bij uw situatie past? Neem contact op met Jeroen Larrivee.