Hoe Value Engineering projectmanagers kan helpen hun ‘te dure’ project goedgekeurd te krijgen - BlueTerra
26379
post-template-default,single,single-post,postid-26379,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Hoe Value Engineering projectmanagers kan helpen hun ‘te dure’ project goedgekeurd te krijgen

Veel industriële projectmanagers lopen er tegen aan: het project dreigt te duur te worden. Met management consultant Jan de Rijke heeft Blue Terra een professional met veel ervaring in het faciliteren van VE-workshops in huis. Uit de positieve feedback van de eerste klanten blijkt dat deze methode projectteams echt kan helpen.

 

Het gebeurt maar al te vaak dat na het verder uitwerken en ontwerpen van een industrieel project de kosten de pan uit beginnen te rijzen en duurder dreigen te worden dan de oorspronkelijke kostenschatting. De project manager heeft dan een probleem. Functionaliteit opgeven is geen optie en leveranciers zijn al uitgeknepen, toch is het absolute investeringsbedrag nog steeds te hoog en de terugverdientijd te laag. In deze situatie kan het helpen om een Value Engineering uit te voeren.

Value Engineering (VE) is een systematische methodiek waarbij in een multidisciplinair team op basis van een gedetailleerde functionele kostenanalyse, waarde bijdragende ideeën worden gegeneerd. Deze worden vervolgens geëvalueerd, waarbij voorop staat dat de gewenste functionaliteit behouden blijft. Behalve kostenbesparend potentieel worden ook gekeken naar productiviteitsverbeteringen, zoals energiebesparingsmogelijkheden.

Het denken in procesfuncties en het team inzicht geven in de kosten van iedere functie is essentieel. In een fabrieksproces zijn de functies vaak gekoppeld aan de processtappen, maar de methode is ook toepasbaar op andersoortige projectinvesteringen, zoals besturingssystemen, laboratoria, etc.

Jan de Rijke, management consultant bij Blue Terra, heeft veel ervaring met het faciliteren van VE-workshops en daar goede resultaten mee geboekt. Het blijkt in praktijk goed mogelijk om de hele VE-workshop online met Teams te doen, inclusief brainstorm sessies, waardoor deze activiteit ook in coronatijd doorgang kan vinden. Timing van een VE-workshop is belangrijk, zoals blijkt uit deze grafiek:

 

Het optimale moment is aan het einde van de conceptuele ontwerpfase. Er is dan een gedetailleerde kostenschatting beschikbaar, die het mogelijk maakt om een functionele kosten breakdown te ontwikkelen. Afhankelijk van de complexiteit van het project neemt een VE-workshop zelf 2 tot 4 dagdelen in beslag, waarvan de helft van de tijd met alle disciplines bij elkaar en de rest met een kleiner team. Hier komen dan nog wel de voorbereidingstijd en de eindrapportage bij, maar de ervaring leert dat de gevonden besparingen de investering in tijd van alle betrokkenen meer dan waard maken.

Onlangs heeft Avantium een beroep gedaan op Blue Terra voor het faciliteren van een Value Engineering sessie. De feedback van de project manager was als volgt: I received very positive feedback from all attendees. They valued the thorough preparation, structured approach, agility and humor- that made the session pleasant to attend despite the hard work. 

Voor meer informatie over value engineering en de mogelijkheden voor uw onderneming kunt u contact opnemen met Jan de Rijke.