De CO2-uitstoot moet omlaag, heeft u al een energietransitie-pad? - BlueTerra
26394
post-template-default,single,single-post,postid-26394,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,smooth_scroll,no_animation_on_touch,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

De CO2-uitstoot moet omlaag, heeft u al een energietransitie-pad?

Niks doen is geen optie, als u nog geen energietransitie-pad naar 2030 en daarna heeft uitgewerkt, dan kan BlueTerra u helpen. De energie experts en consultants van Blue Terra hebben ervaring met procesbegeleiding en zij zijn een goede sparring partner. Hun modellen berekenen de effecten van diverse opties inclusief CO2-beprijzing.

De Europese en Nederlandse industrie staat voor een grote uitdaging om op de middellange en lange termijn de CO2-emissie structureel te verlagen. De uitdaging is al enorm en op dit moment lijkt het target voor CO2-emissie reductie op Europees niveau en Nederlandse niveau steeds ambitieuzer te worden. Veel bestaande bedrijven vragen zich af, hoe ga ik ooit aan die doelstelling voldoen? Niks doen is geen optie, omdat de nationale CO2-heffing en de geleidelijke afbouw van ETS-rechten de productiekosten op zullen drijven en de concurrentiekracht op globaal niveau zullen verminderen.

Als uw bedrijf nog geen energietransitie pad naar 2030 en daarna heeft uitgewerkt, dan kan BlueTerra u helpen. De energie experts van Blue Terra hebben ervaring met procesbegeleiding en zij zijn een goede inhoudelijke partner om mee te sparren. Hun modellen berekenen de effecten van diverse opties inclusief ETS en DCT kosten.

Qua procesbegeleiding heeft Blue Terra een praktische aanpak uitgewerkt om samen met hun klanten een energietransitie pad uit te werken. Middels een stappenplan wordt in teamverband vastgesteld welke reductie er nodig is, wat de situatie nu is, wat de mogelijkheden zijn en welke hiervan, wanneer uitgevoerd moeten worden om aan de reductie doelstelling te voldoen. Het resultaat is een waterval van projecten in de tijd, waar ook economische criteria aan gekoppeld kunnen worden zoals terugverdientijd en productiekostenverlaging.

De te doorlopen stappen zijn:

  • Inventariseren van het huidige energieverbruik en bijbehorende CO2-emissie. Het gaat hier niet alleen om het maandelijkse en jaarlijkse verbruik van energiedragers, maar ook om bijbehorende productiegegevens per plant op site. Load duration curves per plant zijn nodig om de variatie in de tijd te bepalen en piekbelastingen te bepalen. Als er meerdere plants op site zijn, die niet gelijktijdig in bedrijf zijn is dit ook van belang om vast te stellen.
  • Vaststellen van het absolute site reductie doel op basis van historische verbruiks- en emissiedata. Dit lijkt makkelijker dan het is, omdat productie- en verbruiksgegevens vanaf 1990 niet altijd direct voorhanden zijn. Er zijn bovendien vaak allerlei projecten uitgevoerd, die het energieverbruik beïnvloed hebben. Hoe ga je hiermee om? En welke CO2-emissiefactoren voor de diverse energiedragers moet ik toepassen? Wat is mijn referentiejaar en welk reductie percentage moet ik toepassen of ben ik daar vrij in omdat te kiezen? Hoe zit het met de energie benchmark voor mijn product? De uitkomst van deze stap is uiteindelijk een target CO2-reductie in kiloton CO2 per jaar te behalen in 2030 vanaf heden.
  • Energieanalyse per plant en op siteniveau. Alle energieverbruikers worden op individueel niveau in kaart gebracht met stoom- en condensaatbalansen en gegevens van stookgas- en elektriciteitsverbruik. Daarnaast wordt een overzicht gemaakt van de toegepaste koelvermogens. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende temperatuurniveaus, waardoor het samenstellen van zogenaamde composite curves mogelijk wordt.
  • In een multidisciplinair team wordt gebrainstormd om zoveel mogelijk ideeën te krijgen die leiden tot het gewenste doel in 2030 en daarna tot verdere reductie zouden kunnen leiden richting 2050. Blue Terra heeft inmiddels goede ervaring met het doen van online brainstorm sessies, waardoor deze activiteit ook in coronatijd doorgang kan vinden.
  • Evaluatie en ranking. Door het toepassen van selectiecriteria is het mogelijk een eerste evaluatie te doen en een ranking te maken van de meest veelbelovende ideeën.
  • Conceptontwikkeling en interactie. De meest veelbelovende ideeën worden uitgewerkt tot concepten. Sommige hiervan zijn onafhankelijk en kunnen als zodanig geïmplementeerd worden, maar andere concepten hebben invloed op elkaar. De volgorde van implementatie wordt hierdoor belangrijk voor het eindresultaat.
  • Door de projectenimplementatie sequentieel weer te geven ontstaat een waterval van cumulatieve emissiereductiestappen in de tijd. Economische elementen zoals investering en kostenbesparingen kunnen hieraan gekoppeld worden. Blue Terra heeft voor de CO2 emissiekosten berekening een model ontwikkeld die rekening houdt met de ETS-afbouw en de toenemende CO2-heffing in de tijd.

Het project wordt afgesloten met een goed onderbouwde presentatie die zowel bij project justificatie gebruikt kan worden als voor de interne communicatie naar medewerkers om te laten zien dat het bedrijf van plan is serieuze stappen te ondernemen op gebied van CO2-reductie.

Afhankelijk van de complexiteit van de site kan het uitwerken van een dergelijk energietransitie-pad zes tot twaalf maanden in beslag nemen. Diverse bedrijven, zoals Cargill, Indorama, Dow en Teijin hebben al een beroep gedaan op Blue Terra op energiegebied en de lijst met referenties groeit gestaag. Voor meer informatie over het energietransitie-pad van BlueTerra kunt u contact opnemen met Jan de Rijke.