Prinsjesdag 2020: dit verandert er in de energiebelasting - BlueTerra
26278
post-template-default,single,single-post,postid-26278,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Prinsjesdag 2020: dit verandert er in de energiebelasting

Na een ongewoon hoge stijging in 2020 verandert de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) in 2021 opnieuw. Dat blijkt uit het Belastingplan 2021 wat het Kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. De ODE-heffing op aardgas neemt in de derde staffel toe met 10% (0,2 cent per m³). De ODE voor elektriciteit stijgt eveneens met 10% in de derde staffel (+0,2 cent per kWh, ofwel 2 euro per MWh). Bij een elektriciteitsverbruik van 10 mln. kWh stijgen de ODE kosten voor een ondernemer met €20.000,- per jaar.

Het Kabinet erkent dat de stijging van de ODE voor specifieke sectoren waaronder de glastuinbouw onevenredig zwaar is en contraproductief kan werken in de energietransitie. In het kader van diverse onderzoeken en moties zijn daarom in samenwerking met de relevante brancheorganisaties verschillende opties in kaart gebracht om de lastenstijging voor de betreffende sectoren te mitigeren. Dit lijkt weinig te hebben opgeleverd. Het kabinet kiest ervoor om op de korte termijn ‘meer gerichte maatregelen te treffen om het handelingsperspectief van de sectoren te verbeteren’. Hiervoor stelt het kabinet de komende 2 jaar aanvullende middelen beschikbaar om bedrijven in de genoemde sectoren tegemoet te komen in de energiekosten. De regeling hiervoor moet nog worden uitgewerkt, het is onzeker wat hier uit komt. De nieuwe tarieven voor de gangbare energiebelasting zijn nog niet bekend. De Vpb winstbelasting in de eerste staffel wordt juist verlaagd, van 16,5% naar 15%.

De nieuwe ODE tarieven staan in onderstaande tabel vermeld. Nadere informatie kunt u terugvinden in de Memorie van Toelichting Wet ODE-tarieven.