Evaluatie duurzame energieopties glasareaal voor glastuinbouwbedrijf Hartman

BlueTerra heeft voor de kwekerij van A.C. Hartman (tegenwoordig deel van The Fruit Farm Group) in Sexbierum verschillende duurzame energieopties geëvalueerd. Het gaat om opties met geothermie, een eigen biomassaketel of duurzame warmte van derden. Deze opties zijn vergeleken met de traditionele warmte-, elektriciteits- en CO2-voorziening met ketels en WKK.

Voor de evaluatie heeft BlueTerra een model ontwikkeld dat door A.C. Hartman is overgenomen en waarmee verschillende groeiscenario’s

zijn door te rekenen. Naast input voor areaal, kan het model ook rekenen met verschillende gewas mixen, productiemiddelen, energieprijzen en kosten voor bijvoorbeeld CO2 rechten. Ook zijn de toekomstige marktomstandigheden voor gas en elektriciteit gemodelleerd op basis van het BlueTerra Energy Market Forecast model.

Ook geïnteresseerd in de evaluatie van verschillende verduurzamingsopties? Neem dan contact op.