Naar aanleiding van de verwachte toename aan duurzame energie in 2030 is er een concept onderzoek uitgevoerd waarin de mogelijkheid tot flexibilisering van de kerncentrale in Borssele is onderzocht. Door de verwachte toename van de productie van hernieuwbare energie, die volatieler is, is een dynamischer beheer van het elektriciteitsnet vereist. Hierbij zijn kerncentrales een koolstofarme oplossing om elektriciteit te produceren. Als het echter om de marktdynamiek gaat, is het niet in staat dynamisch in te kunnen op het elektriciteitsnet. Tijdens deze studie is onderzocht hoe het gebruik van een Solid Oxide Elektrolyser Cell (SOEC) voor waterstofproductie, gekoppeld aan de kerncentrale in Borssele, het vermogen zou kunnen vergroten om te reageren op de verwachte toename van de dynamiek van de elektriciteitsmarkt.

De reden voor het gebruik van een SOEC op grote schaal is dat het als één van de meest efficiënte elektrolyser technieken is. Daarnaast werkt de SOEC op hoge temperatuur, waardoor stoom direct vóór een van de turbines af getapt kon worden als water (stoom) input voor de waterstofproductie. Dit gebruik van de stoom gaf een additionele efficiëntie toename in de SOEC. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van CycleTempo en Aspen Plus. Hierdoor was er de mogelijkheid een simulatie van de kerncentrale te maken en aan te passen op het gebruik van een SOEC en daarnaast ook het chemische proces van de SOEC te simuleren.

De technische analyse heeft aangewezen dat het de kerncentrale de mogelijkheid creëert om dynamisch in te spelen op de markt. De economische analyse wees aan dat de prijs van de SOEC systemen meer zal moeten dalen dan de huidige verwachtingen of dat er een hogere vergoeding voor de waterstof of voor het kortstondig leveren van elektriciteit moet worden geboden. De CAPEX zou door middel van een subsidie kunnen worden gereduceerd.

Daarnaast zou de verwachte opkomst van een capaciteitsmarkt een vergoeding kunnen geven voor het grootschalig beschikbaar stelen van capaciteit om de dynamiek in het elektriciteitsnet op te vangen. Dit laatste onderdeel kan zeer interessant zijn om op momenten van tekorten aan energie in het net de waterstof productie af te schakelen en bij overschotten in te schakelen.

Kortom het implementeren van een SOEC bij de kerncentrale in Borssele kan een extra thermisch voordeel leveren door de levering van stoom aan de SOEC en kan een goede oplossing bieden om de kerncentrale in te laten spelen op de verwachte volatiliteit in de markt. Daarnaast met de mogelijke komst van een capaciteitsmarkt kan dit systeem een rendabele case worden welke de SOEC techniek kan opschalen naar boven de 100MW schaal.