In opdracht van de Topsector Tuinbouw heeft BlueTerra een position paper geschreven over de mogelijkheden van de waterstoftransitie voor de Nederlandse glastuinbouw. Daaruit blijkt dat de glastuinbouw een interessante rol kan spelen in verschillende waterstofketens. Dit is uiteengezet in het position paper. In de sector zelf is enthousiast gereageerd op het initiatief van de Topsector, de sporen zullen verder worden onderzocht en omgezet in concrete acties.

De ontwikkelingen op het gebied van waterstof gaan momenteel heel hard, zowel in Nederland als in de EU en internationaal. De grote focus ligt op dit moment op opzet van groene waterstofketens. Met de huidige energiecrisis is de noodzaak tot het ontwikkelen van nieuwe, gespreide energiebronnen flink toegenomen. Ook de Europese beleidsambities zoals vastgelegd in Fit for 55 gaan een forse impact hebben op de inzet van groene waterstof.

Groene waterstofprojecten worden nu ter hand genomen om productielocaties voor duurzame energie te ontsluiten die niet of tegen hoge kosten te koppelen zijn aan eindgebruikers. Ook is er het inzicht dat er grote schaalvoordelen te behalen zijn en daarom wordt er volop ingezet op MW en zelfs op GW schaal projecten. De EU heeft een ambitie voor de realisatie van 30 GW aan groene waterstofprojecten in EU. De Nederlandse doelstelling voor 2030 is 3 tot 4 GW. Zowel de EU als NL ziet hierbij kansen voor de maakindustrie.

Waterstof wordt nu vooral gezien als een oplossing voor het klimaatneutraal maken van lastig te verduurzamen processen zoals hoogovens, zwaar lange afstand transport en monumentale binnensteden. Maar ook de glastuinbouw heeft binnen bepaalde clusters een noodzaak voor het gebruik van waterstof. De glastuinbouwsector heeft afgelopen decennia al grote stappen gezet in de verduurzaming maar voorziet nu voor waterstof een significante rol in de toekomstige energiemix.

De reactie van Glastuinbouw Nederland en TKI T&U is ook te vinden via hun eigen kanalen: https://topsectortu.nl/nieuws/energiecrisis-versnelt-ontwikkeling-groene-waterstof-voor-de-glastuinbouw/