Groen gas flexgenerator

BlueTerra Energy Experts is volop betrokken bij het meest duurzame WKO systeem op de markt. Dit bestaat uit een gasmotor die direct gekoppeld is met een warmtepomp én een generator. Deze installatie is in staat om uit groen gas drie producten te maken: warmte, koeling en elektriciteit. Dit concept is nu uitgebreid met een lokale vergister en membranen in de WKO bron die ook opslag van elektrische energie mogelijk moeten maken, het zogeheten blue energy concept.  

Activiteiten

  • Meedenken over concept qua techniek en business insteek
  • Zoeken van geschikte demonstratielocaties
  • Opstellen plan van aanpak

Resultaat
Een helder plan van aanpak om de markt te ontwikkelen. Demonstratieproject momenteel in voorbereiding.

Meerwaarde BlueTerra
Inzicht in mogelijkheden & beperkingen van andere installatietechnieken.