Hout-WKK projecten

Voor diverse eindgebruikers, met name in de land- en tuinbouw, hebben we geadviseerd over toepassing en business case van houtketels en hout-WKK in bestaande toepassingen. We overzien goed de markt qua houtaanbod, verschillende technische concepten en mogelijke optimalisaties zoals diep uitkoelen en CO2-terugwinning. Ook hebben we in diverse projecten gekeken naar de mogelijkheid voor inpassing van eigen biogene reststromen.

Meerwaarde BlueTerra
Oog voor detail qua techniek, biomassacontracten en SDE-verplichtingen.

Resultaat
We hebben voor meer dan 500 miljoen euro SDE met succes aangevraagd en nu betrokken bij de uitvoering van diverse projecten. Bovendien begeleiden we workshops en excursies over biomassa.

Activiteiten

  • > Uitwerken technische concepten
  • > Berekening business cases
  • > Aanvragen SDE+
  • > Begeleiding bij uitvoering