In een tijd waarin duurzaamheid en de energietransitie hoog op de agenda staan, komt de innovatieve aanpak van energiehubs steeds prominenter naar voren. Een energiehub is een knooppunt die verschillende energiebronnen en buffers integreert met als doel voordelen te behalen op aspecten zoals energie-efficiëntie en bijvoorbeeld netcongestie.

Een voorbeeld van een energiehub is het project “Energie Hub Breda”. De basis van dit project is de inzet van warmte uit het effluent van RWZI Nieuwveer in het stadswarmtenet van Breda. Het benutten van deze warmte maakt het echter nog geen “hub”. Wat het een hub maakt zijn de twee opslagmogelijkheden; een dagbuffer en een hoge temperatuur seizoensopslag in de bodem. Deze opslag combinatie maakt het mogelijk de warmtepomp, die de warmte uit het effluent opwaardeert voor gebruik in het stadswarmtenet, beter in te zetten wanneer gekeken wordt naar efficiëntie en netcongestie.

Naast deze warmtebron zijn ook de mogelijkheden van zon-PV, windmolens, batterijopslag, warmteopslag en waterstofproductie onderzocht. Het project heeft tot nu toe tot vele interessante en bruikbare inzichten geleid, zoals:

  • Effluent warmte en een seizoensopslag heeft een interessant synergie; het effluentwater is namelijk warmer in de zomer, waardoor de warmtepomp efficiënter is wanneer hij de bron aan het laden is. Daarnaast kan benodigde warmte van de winter juist in de zomer worden geproduceerd.
  • De RWZI kan haar processen aanpassen, waardoor de focus komt te liggen op groengasproductie. De groengasproductie kan extra versterkt worden door gebruik te maken van waterstof. Waterstofproductie op eigen terrein levert additionele voordelen op.
  • De koudemiddelen die gebruikt kunnen worden in de warmtepomp zijn beperkt tot natuurlijke koudemiddelen gezien de SDE-subsidie eisen. De markt is hier nog niet volledig op voorbereid.
  • Er zijn diverse technische manieren om warmte uit effluent te winnen, er is echter nog niet een industriële standaard. De grootste uitdagingen zijn vervuiling, aangroei van biofilm, belemmering in het bestande RWZI proces en microbieel geïnduceerde corrosie.

Het onderzoek zit in de afrondende fase op dit moment. We verwachten het project in Q1 2024 af te ronden. Meer weten over dit project? Neem contact op met Bob Fennis.