24159
post-template-default,single,single-post,postid-24159,single-format-standard,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,no_animation_on_touch,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Restwarmte industrie helpt Overijssel bij het aardgasloos wonen, werken en recreëren

BlueTerra is bij drie projecten betrokken waarbij Cogas in Overijssel open warmtenetwerken wil realiseren die gevoed worden met industriële restwarmte. Voor een eerste evaluatie zet BlueTerra een softwaretool in waarmee wij de kosten en baten van uitkoppeling en distributie snel zichtbaar maken. Met iedere megawatt die vrij komt in de industrie kun je het grootste deel van de warmtebehoefte van vijfhonderd woningen dekken.

Veelal zijn er warmtepompen nodig om de temperatuur op het gewenste niveau te krijgen. Zo zal een groot bedrijf 10 MW aan laagtemperatuurwarmte voeden aan een warmtepomp die daar ca 12,5 MW aan nuttige warmte van maakt. Uit schoorstenen van bakkerijen kun je honderden kW’s aan warmte onttrekken door de waterdamp in de rookgassen met behulp van warmtepompen te condenseren. Met behulp van waterbuffers stem je vervolgens vraag en aanbod op elkaar af.

In eerste instantie mikken we op grote afnemers zoals zwembaden, appartementencomplexen, hotels,  gemeentehuizen en verzorgingstehuizen. Als het hoofdnet er eenmaal ligt volgen ook de naastgelegen woonwijken. In Januari start Cogas met de uitwerking van de eerste clusters van ieder project.

Klik hier voor de informatieflyer van Cogas betreffende de realisatie van het open warmtenet in Almelo.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jan Grift.