25033
post-template-default,single,single-post,postid-25033,single-format-standard,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,no_animation_on_touch,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

BlueTerra brengt alternatieven G-gas verbruik Sensus in kaart

Eind 2018 heeft Sensus de ‘brief van Wiebes’ ontvangen met het verzoek om voor 2022 van het Groningengas (G-gas) af te stappen. Hierdoor moest een alternatief gezocht worden voor het G-gasverbruik. Inmiddels geldt dit verzoek niet langer voor Sensus. Echter, door de doelstelling om te komen tot vergaande energiebesparing en CO2-emissiereductie van Sensus en moederorganisatie Cosun bleef de vraag hoe van het G-gas af te komen zeer relevant. BlueTerra heeft daarom voor Sensus een analyse gemaakt van mogelijke alternatieven.

Mogelijke alternatieven

Tijdens de analyse zijn er een breed scala aan alternatieven voor G-gas meegenomen. Het gaat hierbij onder andere om een aantal biomassavarianten, waarmee duurzame processtoom geproduceerd kan worden. Bovendien is een variant uitgewerkt waarin de vrijkomende biomassastromen binnen Sensus worden vergist, zodat er biogas wordt geproduceerd.

Daarnaast is er ook gekeken of er een samenwerking met de omgeving kon worden gezocht door warmte te benutten uit de nabijgelegen afvalverbrandingsinstallatie van SUEZ ReEnergy. De huidige subsidieregelingen voor opwekking van groene stroom uit restwarmte maken echter dat deze variant economisch niet interessant is voor Sensus. Energiebesparing via het terugdringen van het stoomverbruik door mechanische damprecompressie toe te passen in plaats van thermische damprecompressie is ook meegenomen in de analyse.

Analyse

Van alle concepten zijn de benodigde investering, de jaarlijkse besparingen, exploitatiekosten en CO2-emissiereductie bepaald. Vervolgens zijn aan de hand van een Multi-Criteria Analyse (MCA) alle concepten beoordeeld op een aantal criteria, waaronder leveringszekerheid, CO2-emissiereductie, rentabiliteit en toekomstbestendigheid.

Door bovenstaande aanpak heeft Sensus nu een compleet overzicht van alle mogelijke alternatieven die het heeft voor toepassing van G-gas inclusief de voor- en nadelen. Voor Sensus bleek uit de MCA dat toepassing van mechanische damprecompressie de meest interessante optie is. Om dit onderzoek om te kunnen zetten naar concrete acties is basis van de bevindingen een kort uitvoeringsplan opgesteld met hierin de benodigde acties voor de komende jaren.

Bent u ook benieuwd wat voor (duurzame) alternatieven u heeft voor uw huidige energievoorziening? Neem dan contact op met Thijs Hoek en informeer naar de mogelijkheden.