Forse impact van klimaatakkoord op de industrie - BlueTerra
24461
post-template-default,single,single-post,postid-24461,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Forse impact van klimaatakkoord op de industrie

Daags voor Kerst is door Ed Nijpels,  voorzitter van het Klimaatberaad  het ‘Ontwerp van het Klimaatakkoord’ gepresenteerd. Het PBL, het planbureau voor de leefomgeving, gaat het akkoord doorrekenen en daarna moet het kabinet zich er over uitlaten. Als uit deze analyse blijkt dat het voorgestelde maatregelenpakket onvoldoende is om het doel van 49% CO2-reductie in 2030 te halen, dan zal er waarschijnlijk een schepje bovenop moeten. Het kabinet zal vermoedelijk vooral bepalen hoe de lasten worden verdeeld en hoe een en ander in wetten en regelgeving wordt vastgelegd.  BlueTerra verwacht dat het akkoord in hoge mate het beleid van de komende jaren gaat bepalen. Hieronder volgt een korte toelichting.

 

Aan de industrietafel is een reductiedoel in 2030 van 14,3 Mt afgesproken additioneel aan bestaande beleid (5,1 Mt). Ter vergelijking, de bestaande emissie van de industrie ligt in de orde van 35 Mt. Het gaat daarbij om emissies in scope 1, 2 en 3, dat wil zeggen, naast de eigen CO2-emissie ook de emissie van energieleveranciers en emissie in de keten. De industrie committeert zich daarbij aan zo’n 9 tot 15 miljard € aan private investeringen om deze extra opgave te realiseren. De overheid zal van haar kant instrumenten inzetten om de afgesproken doelen te bereiken. De belangrijkste 4 instrumenten zijn:

 

1.      Subsidie voor innovaties; De overheid zal een subsidie instellen voor klimaatinnovatie oplopend tot 100 mln € per jaar en het bedrijfsleven zal eveneens 100 mln € per jaar investeren.

2.      De SDE+ regeling wordt verbreed naar CO2-reductie (SDE++) waarbij op volgorde van kostenefficiëntie projecten met subsidie worden ondersteunt (budget voor CO2 reductie binnen de SDE loopt op naar 550 mln € per jaar)

3.      Alle bedrijven met een emissie boven  ca. 10 kt per jaar (totaal circa 300) moeten een CO2-reductieplan opstellen met concrete CO2 reductiemaatregelen om het doel in 2030 te halen.

4.      Er komt een malus regeling voor bedrijven die geen CO2-reductieplan maken of er geen uitvoering aan geven.

 

De grotere bedrijven, ook de ETS bedrijven,  moeten in 2019 een CO2-reductieplan opstellen. Het PBL gaat in het voorjaar van 2020 bepalen of de gezamenlijke optelsom van de reductiedoelen voldoende is om het sectorale doel te behalen. Alleen bedrijven met een CO2-reductieplan kunnen SDE++-subsidie aanvragen voor CO2-reductiemaatregelen. Denk hierbij aan CCS of CCU maar ook aan groene waterstof, energiebesparing, restwarmtelevering of elektrificatie. Bedrijven die geen CO2-reductieplan hebben gemaakt of er geen uitvoering aan geven kunnen een extra heffing (malus) verwachten ter hoogte van een minimum CO2 prijs voor het meerdere van de uitstoot.

Het CO2-reductieplan wordt de basis waarmee de grotere bedrijven zich kunnen ontwikkelen naar een toekomstbestendig CO2-arm/neutraal bedrijf.  Het wordt dus zaak om zo’n plan tijdig te ontwikkelen. Een CO2-reductieplan gaat veel verder dan de Energie Efficiency Plannen (EEP’s; in het kader van MJA en ETS)  van de afgelopen jaren. Fundamentele grondstof- en proceskeuzes, duurzame energiebronnen, restwarmtegebruik of -levering, elektrificatie, reductie van de transsportemissies,  reductiemaatregelen in de keten, het hoort er allemaal bij.

De eisen aan het CO2-reductieplan worden in het voorjaar van 2019 uitgewerkt. We raden bedrijven echter aan om daar niet op te wachten want het uitwerken van maatregelen en het maken van de keuzes is een uitvoerig en tijdrovend proces.

Bedrijven die volgens het klimaatakkoord een CO2 reductieplan moeten opstellen zijn dus de bedrijven die per jaar 10 kiloton of meer CO2 uitstoten. Heeft u vragen of u daaronder valt, vragen over het energieakkoord of andere vragen over welk energiebeleid voor uw bedrijf van toepassing wordt, neem dan contact op met Stijn Schlatmann of Egbert Klop.