Masterclass Energietransitie - BlueTerra
23756
page-template-default,page,page-id-23756,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Masterclass Energietransitie in de Industrie

Na deze masterclass bent u in staat uw beleidsdoelen te formuleren en te realiseren met concrete acties en maatregelen voor uw organisatie.

Klimaat is hot, en de urgentie om los te komen van het aardgas en andere fossiele brandstoffen, is hoog.
Industriële bedrijven en overheden stellen doelen om te verduurzamen. Maar hoe kom je daar? Er is behoefte aan inzicht hoe die doelen gehaald kunnen worden, zonder weer afhankelijk te worden van één brandstof.

Om industriële bedrijven te ondersteunen in dit proces heeft BlueTerra Energie Experts een inhoudelijke workshopreeks opgezet. Alle relevante verduurzamingsopties komen systematisch aan de orde. Van iedere optie worden de praktische mogelijkheden en randvoorwaarden weergegeven. Aan de hand van kengetallen worden voorbeeldcases uitgerekend, milieuaspecten en subsidiemogelijkheden benoemd en de verwachte lange termijn ontwikkelingen geschetst. Aan de hand van deze kennis wordt aangegeven hoe de toekomstvisie of een masterplan voor verduurzaming stapsgewijs kan worden uitgewerkt.

Doel
Het bieden van inzicht in mogelijkheden en onmogelijkheden, randvoorwaarden, technische en economische mogelijkheden, beleid en strategievorming voor verduurzaming van de industrie.

Doelgroep

 • Directie, management, site managers en facilitair managers van industriële bedrijven.
 • Hoofd technische dienst, utility managers, plant managers van industriële bedrijven (alle modules)
 • EHS- en milieu- en energiecoördinatoren (alle modules)
 • Voor een in company training is aanpassing van het programma mogelijk

Wat kunt u na deze cursus?
Beleidsmakers en -uitvoerders zijn in staat om bedrijven richting te geven naar verduurzaming. Daarnaast bent u in staat om te beoordelen welke duurzaamheidstechnieken voor uw bedrijf van toepassing kunnen zijn.

Curriculum
Het curriculum bestaat uit vijf dagen. Dag 1 en 5 zijn zo ingericht dat deze (ook) geschikt zijn voor  management en directie. De dagen 2, 3 en 4 hebben een meer inhoudelijke focus. Het wordt aanbevolen de cursus te volgen door zowel het management c.q. de directie als de inhoudelijk betrokken specialist. Hierdoor wordt de brug tussen inhoud en draagvlak geslagen. De docenten zijn ervaren experts, die hun sporen verdiend hebben in de energiewereld, de duurzame energietechniek en in de industrie. Zij zullen ook veelvuldig gebruik maken van gerealiseerde voorbeelden uit hun eigen praktijk.

Dag 1
Module 1: Duurzaamheidsbeleid en begrippen
Docent: ing. Michiel Steerneman

 • EU-beleid; Akkoord van Parijs; ETS voor CO2
 • Nederlandse beleid; Energieakkoord, Klimaatakkoord, klimaatwet, haalbaarheid?
 • Nederlandse regelgeving:
  • ETS, emissies, energie-efficiency en ontwikkelingen
  • MJA-3, Wet milieubeheer, EED-audit, EPK en ontwikkelingen
 • Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen
 • CO2-emissie
 • Reductie in 2030 (49%) en 2050 (95%)
 • Scope 1, 2 en 3
 • Uitfasering fossiele brandstoffen, met name aardgas
 • Trias energetica, mineralica en pecunia
 • Bedrijfsbeleid, ambitie en doelstellingen, verankering en disseminatie.
 • Stappenplan op maat voor duurzaamheidsbeleid.

Dag 2
Module 2: Analyse en prognose energiegebruik
Docenten: ir. Jan Grift en ing. Egbert Klop

 • Trias energetica of het vierstappen model
 • Analyse van processen: sluiten van kringlopen
 • Analyse van utilities
 • Restwarmte
 • Reststromen
 • Aandrijvingen
 • Verlichting
 • Warmtepompen, waaronder warmtetransformatoren
 • Warmtepompen en warmtetransformatoren
  • Compressie
  • Chemisch
  • Adsorptie en absorptie
 • MVR, TVR
 • Hydraulische systemen
 • Perslucht, vacuüm
 • Indampen en drogen

Module 3: Energie-efficiency
Docenten: ir. Jan Grift en ing. Egbert Klop

 • Monitoring en analyse historisch verbruik
 • Begrip ‘primaire energie’
 • Invloedsfactoren toekomstig energiegebruik
 • Risico analyse en bandbreedte bepaling
 • Opstellen energieprognose met kijkdiepte van 10-15 jaar

Dag 3
Module 4: Duurzame energie I
Docenten: ir. Stijn Schlatmann, ir. Jeroen Larrivee en ing. Ron Bol

 • Bio energie:
  • Energiedragers: biogas of groengas; syngas, pyrolyse olie, houtpellets, houtsnippers
  • Conversietechnologieën: vergisting, vergassing, pyrolyse, verbranding
 • Aardwarmte:
  • Geothermie en ultra diepte geothermie
  • Warmte- en koudeopslag (WKO)
  • Integratie en concepten

Module 5: Economie
Docenten: Stijn Schlatmann en een extern financieel expert

 • CAPEX en OPEX berekening
 • Energie inkoop en kostenstructuur
 • Ontwikkelingen energietarieven en -belastingen
 • Subsidies: investering, exploitatie, onderzoek innovatie
 • Fiscale maatregelen
 • Globale economische vergelijking van technologieën
 • Rentabiliteit en gevoeligheidsanalyse
 • Financiering
 • Off balance financiering en risico afdekking
 • Non energy benefits
 • Outsourcing en ESCO constructies

Dag 4
Module 6: Duurzame energie II
Docenten: drs. Arjen de Jong, ir. Jeroen Larrivee, ir. René Waggeveld en ir. Erik Kosse

 • Zon-PV en zon-thermisch
 • Wind
 • Waterstof:
  • Grijze, blauwe en groene waterstof
  • Elektrolyse en brandstofcellen
  • Ontwikkelingen
 • Elektrificatie
  • Power to X (P2X)
  • Elektrificatie van processen en utilities
 • Energieopslag
  • Thermisch
  • Elektrisch
  • Chemisch
 • Integratie en concepten

Module 7: Facultatieve onderwerpen
Docenten: afhankelijk van onderwerp
Onderstaande opsomming is indicatief; docenten zijn afhankelijk van de gekozen onderwerpen.

 • ISO 50001/14001
 • Gedrag en organisatie
 • Energie Prestatie Keur (EPK)
 • Energy Efficiency Directive (EED-audit)
 • Emissies
 • Gross Energy Requirement-waarden (GER)
 • MJA maatregelenlijsten
 • Mobiliteit en transport

Dag 5
Module 8: Synthese tot Masterplan duurzaam (energie) beleid
Docenten: ing. Michiel Steerneman en externe spreker

 • Omgevingsanalyse
 • Prognose energiegebruik
 • Ambitie en doelstelling
 • Concepten, selectie en onderzoek haalbaarheid
 • Gevoeligheids- en risicoanalyse
 • Transitieplan met kijkdiepte 10-15 jaar en verder
 • Verankering en draagvlak
 • Gedrag en organisatie (externe spreker)

Module 9: Excursie naar koploper duurzaamheid
Docenten: ing. Michiel Steerneman en externe spreker

Kosten

 • Alle modules (management + inhoudelijk)
  • € 2.500,- exclusief btw per deelnemer
  • € 2.000,- exclusief btw per deelnemer indien meer dan één deelnemer per bedrijf
 • Per module
  • € 300,- exclusief btw per deelnemer
  • € 250,- exclusief btw per deelnemer indien meer dan één deelnemer per bedrijf
 • Minimum aantal deelnemers: 10
 • Ons advies om per onderneming twee personen te laten deelnemen: management/directie en de inhoudelijke deskundige.
 • Een in-company training kan op aanvraag worden ingepland.

Contact en inschrijven
Heeft u vragen over het programma of de mogelijkheden voor uw organisatie, neemt u dan contact op met ons secretariaat via info@blueterra.nl of +31 (0)88 – 520 04 00. Als u zich wilt inschrijven, dan kunt u dit kenbaar maken aan ons secretariaat. Wij sturen u dan het inschrijfformulier. De masterclass zal starten in mei 2019, bij voldoende aanmeldingen. De exacte data zullen in overleg met de cursisten worden bepaald.