Masterclass Energietransitie Industrie 

Na deze masterclass bent u in staat uw beleidsdoelen te formuleren en te realiseren met concrete acties en maatregelen voor uw organisatie.

Najaar 2021 wordt er weer een nieuwe editie van de masterclass georganiseerd (oktober/november). Wij verwachten dat deze cursus weer klassikaal gegeven kan worden in het Van de Valk hotel in Veenendaal.

Klimaat is hot, en de urgentie om los te komen van het aardgas en andere fossiele brandstoffen, is hoog.
Industriële bedrijven en overheden stellen doelen om te verduurzamen. Maar hoe kom je daar? Er is behoefte aan inzicht hoe die doelen gehaald kunnen worden, zonder weer afhankelijk te worden van één brandstof.

Om industriële bedrijven te ondersteunen in dit proces heeft BlueTerra Energie Experts een inhoudelijke workshopreeks opgezet. Alle relevante verduurzamingsopties komen systematisch aan de orde. Van iedere optie worden de praktische mogelijkheden en randvoorwaarden weergegeven. Aan de hand van kengetallen worden voorbeeldcases uitgerekend, milieuaspecten en subsidiemogelijkheden benoemd en de verwachte lange termijn ontwikkelingen geschetst. Aan de hand van deze kennis wordt aangegeven hoe de toekomstvisie of een masterplan voor verduurzaming stapsgewijs kan worden uitgewerkt.

Doel

Het bieden van inzicht in mogelijkheden en onmogelijkheden, randvoorwaarden, technische en economische mogelijkheden, beleid en strategievorming voor verduurzaming van de industrie.

Doelgroep

 • Directie, management, site managers en facilitair managers van industriële bedrijven.
 • Hoofd technische dienst, utility managers, plant managers van industriële bedrijven (alle modules)
 • EHS- en milieu- en energiecoördinatoren (alle modules)
 • Voor een in company training is aanpassing van het programma mogelijk

 

Wat kunt u na deze cursus?

Beleidsmakers en -uitvoerders zijn in staat om bedrijven richting te geven naar verduurzaming. Daarnaast bent u in staat om te beoordelen welke duurzaamheidstechnieken voor uw bedrijf van toepassing kunnen zijn.

Curriculum

Het curriculum bestaat uit vijf dagen. Dag 1 en 5 zijn zo ingericht dat deze (ook) geschikt zijn voor  management en directie. De dagen 2, 3 en 4 hebben een meer inhoudelijke focus. Het wordt aanbevolen de cursus te volgen door zowel het management c.q. de directie als de inhoudelijk betrokken specialist. Hierdoor wordt de brug tussen inhoud en draagvlak geslagen. De docenten zijn ervaren experts, die hun sporen verdiend hebben in de energiewereld, de duurzame energietechniek en in de industrie. Zij zullen ook veelvuldig gebruik maken van gerealiseerde voorbeelden uit hun eigen praktijk. Zie onderaan de pagina voor een overzicht van alle onderwerpen per module.

Kosten

 • Alle modules (management + inhoudelijk)
  • € 2.500,- exclusief btw per deelnemer
  • € 2.000,- exclusief btw voor de 2e deelnemer
 • Per module
  • € 300,- exclusief btw per deelnemer
  • € 250,- exclusief btw voor de 2e deelnemer
 • Minimum aantal deelnemers: 10
 • Ons advies om per onderneming twee personen te laten deelnemen: management/directie en de inhoudelijke deskundige.
 • Een in-company training kan op aanvraag worden ingepland.

 

Contact en inschrijven

Heeft u vragen over het programma of de mogelijkheden voor uw organisatie, neemt u dan contact op met ons secretariaat via info@blueterra.nl of +31 (0)88 – 520 04 00. U kunt zich aanmelden voor de volgende editie van de Masterclass Energietransitie Industrie die in najaar 2021 van start zal gaan. Het exacte programma en bijbehorende data staan hieronder weergegeven. Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

 

 

Gedetailleerd programma

 

Dag 1 

Woensdag 20 oktober 09:00 -12:30

Module 1: Duurzaamheidsbeleid en begrippen
Docenten: ing. Michiel Steerneman & F.W. Hartkamp (RVO)

 • EU-beleid; Akkoord van Parijs; ETS voor CO2
 • Nederlandse beleid; Energieakkoord, Klimaatakkoord, klimaatwet (Barbara Breimer)
 • Nederlandse regelgeving:
  • ETS, emissies, energie-efficiency en ontwikkelingen
  • MJA-3, Wet milieubeheer, EED-audit, EPK en ontwikkelingen
 • Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen
 • CO2-emissie
 • Reductie in 2030 (49%) en 2050 (95%)
 • Scope 1, 2 en 3
 • Uitfasering fossiele brandstoffen, met name aardgas
 • Trias energetica, mineralica en pecunia
 • Bedrijfsbeleid, ambitie en doelstellingen, verankering en disseminatie.
 • Stappenplan op maat voor duurzaamheidsbeleid.

 

Dag 2

Dinsdag 26 oktober

Module 2: Analyse en prognose energiegebruik
Docenten: ing. Egbert Klop

  • Aanpak CO2-reductie
  • Voorspelling toekomstig energiegebruik
  • Analyse van het huidige energiegebruik
  • Energiebesparing en restwarmtebenutting
  • Technische mogelijkheden voor restwarmtebenutting
   (warmteterugwinning, warmteopslag, warmtepompen en damprecompressie)
  • Samenvatting en conclusies

   

  Module 3: Energiebesparing en restwarmtebenutting
  Docenten: ir. Jan Grift 

  • Trias energetica of het vierstappen model
  • Analyse van processen: sluiten van kringlopen
  • Analyse van utilities
  • Restwarmte
  • Reststromen
  • Aandrijvingen
  • Verlichting
  • Warmtepompen, waaronder warmtetransformatoren
  • Warmtepompen en warmtetransformatoren
   • Compressie
   • Chemisch
   • Adsorptie en absorptie
  • MVR, TVR
  • Hydraulische systemen
  • Perslucht, vacuüm
  • Indampen en drogen

 

Dag 3

Dinsdag 2 november

Module 4: Duurzame energie I
Docenten: ir. Stijn Schlatmann, Jeroen Larrivee Msc. 

 • Zon-PV en zon-thermisch
 • Wind
 • Bio energie:
  • Energiedragers: biogas of groengas; syngas, pyrolyse olie, houtpellets, houtsnippers
  • Conversietechnologieën: vergisting, vergassing, pyrolyse, verbranding
 • Aardwarmte:
  • Geothermie en ultra diepte geothermie
  • Warmte- en koudeopslag (WKO)
  • Integratie en concepten

 

Module 6: Duurzame energie II
Docenten: drs. Arjen de Jong, Jeroen Larrivee Msc.

 • Waterstof:
  • Grijze, blauwe en groene waterstof
  • Elektrolyse en brandstofcellen
  • Ontwikkelingen
 • Elektrificatie
  • Power to X (P2X)
  • Elektrificatie van processen en utilities
 • Energieopslag
  • Thermisch
  • Elektrisch
  • Chemisch
 • Integratie en concepten

 

Dag 4

Vrijdag 12 november

Module 5: Economie
Docenten: Stijn Schlatmann

 • CAPEX en OPEX berekening
 • Energie inkoop en kostenstructuur
 • Ontwikkelingen energietarieven en -belastingen
 • Subsidies: investering, exploitatie, onderzoek innovatie
 • Fiscale maatregelen
 • Globale economische vergelijking van technologieën
 • Rentabiliteit en gevoeligheidsanalyse
 • Financiering
 • Off balance financiering en risico afdekking
 • Non energy benefits
 • Outsourcing en ESCO constructies

 

Module 7: Facultatieve onderwerpen
Docenten: afhankelijk van onderwerp

Onderstaande opsomming is indicatief; docenten zijn afhankelijk van de gekozen onderwerpen.

 • ISO 50001/14001
 • Gedrag en organisatie
 • Energie Prestatie Keur (EPK)
 • Energy Efficiency Directive (EED-audit)
 • Emissies
 • Gross Energy Requirement-waarden (GER)
 • MJA maatregelenlijsten
 • Mobiliteit en transport

 

Dag 5

Donderdag 18 november

Module 8: Synthese tot Masterplan duurzaam (energie) beleid
Docenten: ing. Michiel Steerneman en Jacobien Kamp

 • Omgevingsanalyse
 • Prognose energiegebruik
 • Ambitie en doelstelling
 • Concepten, selectie en onderzoek haalbaarheid
 • Koplopersloket (Herman Prinsen)
 • Gevoeligheids- en risicoanalyse
 • Transitieplan met kijkdiepte 10-15 jaar en verder
 • Verankering en draagvlak
 • Gedrag en organisatie (externe spreker)

 

Module 9: Excursie naar koploper duurzaamheid
Docenten: ing. Michiel Steerneman en externe spreker

“Vanuit mijn rol om hoogtemperatuur proceswarmte te verduurzamen, juich ik dit initiatief van harte toe. De procesindustrie heeft nog een lange weg te gaan. Een masterclass als deze beveel ik daarom zeker aan!”

Kees Biesheuvel, Technology Innovation Manager bij Dow Benelux en directeur cluster warmte bij ISPT