Reductie stoomvraag Gelita ter Apelkanaal

Door sterk stijgende energieprijzen en de noodzaak van emissiereductie wil Gelita ter Apelkanaal, producent van gelatine en collageen peptide, de energievoorziening optimaliseren. Het proces en bijbehorend stoomverbruik is onder de loep gelegd waarbij verschillende opties naar voren zijn gekomen. Na het in kaart brengen van de wettelijke context en mogelijkheden betreft emissies van NOx en…

Thermische olie- en stroomaudit bij Latexfalt

Latexfalt b.v. vervult een brugfunctie tussen enerzijds de olieraffinage en chemische industrie en anderzijds bedrijven binnen de bouwnijverheid. Latexfalt is een productie-, verkoop- en productontwikkelingsorganisatie voor bitumineuze, polymeer gemodificeerde en kunststof bindmiddelen. Voor de opslag van bitumen en productie van onder andere emulsies zijn temperaturen boven de 150 graden benodigd. Dit wordt gerealiseerd door twee thermische olieketels. Een deel van deze thermische olie wordt via een stoomvormer ingezet voor stoomproductie. Met deze stoom worden aanhangers gereinigd van emulsieresten.

Optimalisatie klimaatsysteem Vernay

Optimalisatie klimaatsysteem Vernay BlueTerra werkt in opdracht van Vernay te Oldenzaal aan een aanpassing van het huidige klimaatsysteem. Directe aanleiding zijn klachten op het gebied van binnenklimaat op de productieafdeling en een te hoge binnentemperatuur. Meerdere afdelingen met verschillende klimaateisen komen op één koelsysteem: dit zorgt voor een uitdaging. BlueTerra verzorgt hierbij het voorlopig ontwerp…