CO₂-footprint en -management bij Dijkstra Plastics BV

Dijkstra Plastics is één van Europa’s leidende fabrikanten van kunststof verpakkingsemmers. Zij heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en ambieert op korte maar realistische termijn klimaatneutraal te gaan werken. Om dat te realiseren heeft de organisatie de vraag uitgezet om in kaart te brengen waar zij nu staat en wat zij zowel organisatorisch als…

Thermische olie- en stroomaudit bij Latexfalt

Latexfalt b.v. vervult een brugfunctie tussen enerzijds de olieraffinage en chemische industrie en anderzijds bedrijven binnen de bouwnijverheid. Latexfalt is een productie-, verkoop- en productontwikkelingsorganisatie voor bitumineuze, polymeer gemodificeerde en kunststof bindmiddelen. Voor de opslag van bitumen en productie van onder andere emulsies zijn temperaturen boven de 150 graden benodigd. Dit wordt gerealiseerd door twee thermische olieketels. Een deel van deze thermische olie wordt via een stoomvormer ingezet voor stoomproductie. Met deze stoom worden aanhangers gereinigd van emulsieresten.

Optimalisatie klimaatsysteem Vernay

Optimalisatie klimaatsysteem Vernay BlueTerra werkt in opdracht van Vernay te Oldenzaal aan een aanpassing van het huidige klimaatsysteem. Directe aanleiding zijn klachten op het gebied van binnenklimaat op de productieafdeling en een te hoge binnentemperatuur. Meerdere afdelingen met verschillende klimaateisen komen op één koelsysteem: dit zorgt voor een uitdaging. BlueTerra verzorgt hierbij het voorlopig ontwerp…