Reductie van CO2- en VOS-emissie én aardgasbesparing bij Forbo Novilon - BlueTerra
25962
post-template-default,single,single-post,postid-25962,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Reductie van CO2- en VOS-emissie én aardgasbesparing bij Forbo Novilon

Forbo-Novilon staat als fabrikant van vloerbedekkingen voor de uitdaging om haar aardgasverbruik te reduceren en hierbij tegelijkertijd te voldoen aan de vastgelegde emissie eisen. BlueTerra ondersteunt Forbo Coevorden door middel van een integrale aanpak de verschillende mogelijkheden hiertoe te verkennen. Er blijkt binnen het huidige proces veel mogelijk.

Forbo-Novilon in Coevorden (onderdeel van Forbo Flooring systems) maakt hoogwaardige vinyl vloerbedekking. In Coevorden beschikt Forbo hiervoor over vier lijnen. Het productieproces vindt plaats in een langgerekte continue oven waarin verschillende vinyllagen als het ware ‘gebakken’ worden op een dragermateriaal. In dit proces komen verschillende organische bestanddelen uit de grondstof in de damp- en druppelvorm vrij. Om te voldoen aan de emissie eisen, worden op dit moment de rookgassen uit de ovens gereinigd door afgasreinigers middels thermische oxidatie, ofwel: met aardgas naverbrand. De warmte die hierbij opgewekt wordt, kan voor een deel gebruikt worden om de ovens en kalanders te verwarmen. Op dit moment ligt er een kans om innovatieve en duurzamer luchtreinigingstechnieken toe te passen. De uitdaging hierbij is om de rookgassen op een efficiënte manier te reinigen en tegelijkertijd de warmte voor de ovens en kalanders op een kosteneffectieve manier te blijven produceren.  Er blijken inderdaad mogelijkheden om zowel aan de emissie eisen te voldoen én energie in de vorm van aardgas te besparen. Dit onderzoek, dat door de Provincie Drenthe wordt gefinancierd, wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Regionale Milieudienst (RUD Drenthe) en adviesbureau Tauw (emissiemetingen). BlueTerra voert hierin de regie en integreert alle technische en economische aspecten. Het eindresultaat wordt medio 2020 verwacht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Egbert Klop en Richard Boter.