25368
post-template-default,single,single-post,postid-25368,single-format-standard,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Verschuiving in ODE-tarieven belemmert elektrificatie industrie

Bij kleinverbruikers wordt met de nieuwe energiebelastingtarieven voor 2020 een stimulans gegeven aan de toepassing warmtepompen. Bij de industrie wordt de toepassing van warmtepompen juist belemmerd. Dit blijkt uit het wetsvoorstel met fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord, waarin inzicht wordt gegeven in de nieuwe ODE-tarieven. Met name de derde schijf van elektriciteit gaat fors omhoog waardoor voor de meeste industriële bedrijven de elektriciteitskosten toe gaan nemen. Gebruikers die meer dan 10 miljoen kWh per jaar gebruiken, gaan per jaar ruim €130.000 extra betalen.

Het wetsvoorstel met fiscale maatregelen uit het klimaatakkoord geeft invulling aan de wens om de lastenverdeling tussen bedrijven en huishoudens te verschuiven van 50%-50% naar 67%-33%. Deze wens komt voort uit het feit dat de opbrengsten van de ODE rechtstreeks worden ingezet voor de SDE++, waar met name het bedrijfsleven van profiteert.

Om deze verdeling te bewerkstelligen zijn met name de ODE-tarieven van schijf 3 & 4 van aardgas en schijf 3 van elektriciteit relatief sterk gestegen. In onderstaande tabel is de voorgenomen stijging per schijf weergegeven. De stijging in de aardgastarieven in de derde en vierde schijf bedraagt, respectievelijk, 1,53 en 1,81 cent per m3. Op het totale marginale aardgastarief van een bedrijf die meer dan 1 miljoen kuub aardgas verbruikt betekent dit een stijging van 7 á 8%.

Voor elektriciteit wordt met name de derde schijf zwaarder belast. De stijging van 1,31 €cent/kWh betekent een stijging van het totale marginale elektricititeitstarief van maar liefst 18% voor alle bedrijven die tussen de 50.000 en 10 miljoen kWh per jaar verbruiken. Dit betekent dat bedrijven die 10 miljoen kWh per jaar verbruiken straks €131.000 extra moeten gaan betalen!

Onderstaande grafiek toont dat, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de COP van een warmtepomp, de impact van de heffing per kWhth voor warmtepompen veel groter is.

Veel industriële bedrijven waarvoor elektrificatie via warmtepompen een interessante verduurzamingsroute is, hebben een verbruik minder dan 10 miljoen kWh. De huidige voorgenomen ODE-heffingen maken het voor hen dus minder interessant om afscheid te nemen van aardgas en over te stappen op warmtepompen. Voor een fiscale maatregel op basis van het klimaatakkoord een op zijn zachts gezegd opmerkelijke keuze.