2020 Archives - Pagina 3 van 4 - BlueTerra
258
archive,paged,category,category-258,paged-3,category-paged-3,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Bierbrouwer Grolsch ontvangt vanaf 2022 warmte van Twence

Vanaf 2022 zal bierbrouwer Grolsch duurzame warmte in de vorm van heet water ontvangen van afvalverwerker en recyclingbedrijf Twence. Dat hebben beide bedrijven in april afgesproken. BlueTerra heeft in een voortraject de mogelijkheden van deze warmtelevering verkend in een breder onderzoek naar restwarmtelevering in de regio samen met de partijen Twence, Grolsch, Nouryon en Apollo Vredestein. Dit onderzoek is uitgevoerd met ondersteuning van RVO. We zijn verheugd dat dit onderzoek nu uitmondt in een samenwerking tussen bierbrouwer Grolsch en Twence.

Dit jaar wordt het ontwerp van de warmteleiding verder uitgewerkt. Komend jaar wordt de leiding aangelegd zodat de warmtelevering in 2022 van start kan gaan. De afstand tussen Grolsch en Twence bedraagt zo’n 5 kilometer, de leiding kan echter worden afgetakt op een bestaande leiding van Twence op zo’n 1,5 kilometer afstand. Grolsch kan met deze warmtelevering 3 miljoen kubieke meter aardgas per jaar besparen. De CO₂-emissie van het bedrijf daalt daarmee met zo’n 5.500 ton per jaar, bijna driekwart van de totale uitstoot. De warmte van Twence zal worden ingezet voor het opwarmen van de pasteurs (machines voor de verhitting van het bier),  de spoelmachines en voor het verwarmen van de gebouwen.

De warmte wordt geproduceerd door de biomassacentrale van Twence. Het gaat om warmte uit onbewerkt afvalhout, dat niet meer gerecycled kan worden. De levering van warmte gaat ten koste van elektriciteitsproductie maar levert dan wel een veelvoud aan warmte op. Vanuit de biomassacentrale wordt ook al warmte geleverd aan Ennatuurlijk voor het warmtenet van Enschede en de zoutfabriek van Nouryon. Daarmee vervult Twence een centrale rol in de regio met de levering van duurzame warmte.

Voor vragen over dit project of levering van warmte in zijn algemeen kunt u terecht bij Stijn Schlatmann.

bron: DOW | Atlas Copco

Mechanische damprecompressie gunstig met SDE++ subsidie

Met mechanische damprecompressie (MDR, in het Engels MVR genoemd) kan lagedrukdamp, bijvoorbeeld lagedrukstoom, op efficiënte wijze worden opgewaardeerd. Hiermee kunnen grotere productiebedrijven op rendabele wijze veel aardgas besparen. Sinds dit jaar komt MDR ook in aanmerking voor SDE++ subsidie. Meer weten over de toepassing en de business case? Download dan onze gratis whitepaper.

Stoom is nog steeds een van de belangrijkste energiedragers in alle takken van de industrie. Hogedrukstoom kan turbines aandrijven terwijl lagedrukstoom voor verwarming van processen wordt gebruikt. Na gebruik is lagedrukstoom of condensaat vaak een afvalproduct. De druk en temperatuur zijn te laag voor hergebruik. Bij Dow Benelux in Terneuzen is dit concept met succes toegepast. ‘De stoomrecompressor is een belangrijke oplossing voor warmtehergebruik,’ aldus Kees Biesheuvel, technologie- en innovatiemanager bij Dow Benelux.

Voor de bedrijven met een overschot aan lagedrukstoom kan de business case erg gunstig uitpakken, zeker indien gebruik gemaakt worden van de SDE++ subsidie (open warmtepomp). Ook kan flashstoom gemaakt worden uit condensaat. In beide gevallen is de business case gunstig: terugverdientijden liggen op 3-4 jaar.

Een conceptueel ontwerp, ook wel base of design (BOD) genoemd, een vergunningscheck en offerte van een leverancier zijn nodig voordat SDE++ subsidie kan worden aangevraagd. BlueTerra helpt u op weg. Benieuwd wat stoomrecompressie voor uw bedrijf kan betekenen of wat de specifieke verduurzamingskansen voor uw bedrijf kunnen zijn? Neem dan contact op via ons contactformulier t.a.v. Egbert Klop.

25 juni webinar verplichting EED energie-audit

MJA/MEE en ETS bedrijven moeten vanaf 2020 voldoen aan de EED-energie-audit verplichting. Veel andere bedrijven moesten in 2016 al een EED energie-audit uitvoeren en zijn nu in 2020 weer aan de beurt. Wat heeft u aan een EED energie-audit, wat zijn de alternatieven en hoe kunt u de EED verplichtingen aanpakken? U leert de ins en outs tijdens ons gratis webinar van 25 juni 2020 (gewijzigde datum).

Sinds 2015 zijn grote ondernemingen verplicht om vierjaarlijks een EED energie-audit uit te voeren. Grote ondernemingen zijn bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. BlueTerra heeft het rapportageformat van de EED-audit in opdracht van RVO opgesteld. Het format is  te vinden op de RVO website. De EED-audit rapportages worden beoordeeld door RVO  op  compleetheid en ambitieniveau. Het niet voldoen aan de EED verplichtingen kan tot boetes leiden. RVO beoordeelt de EED energie-audit, echter de resultaten komen ook ter beschikking van Bevoegd Gezag, die haar conclusies daaruit kan trekken. Er zijn mogelijkheden voor vrijstelling van de EED-energie audit bijvoorbeeld door certificering voor een Energiemanagement systeem of een keurmerk zoals die van de CO2 prestatieladder. Hierover leest u ook meer in ons whitepaper over de EED energie audit.

Op donderdag 25 juni organiseert BlueTerra van 15:30 uur tot 16:30 uur een webinar over dit onderwerp. Indien gewenst kunt u het webinar ook op een later tijdstip terugkijken. Het webinar is specifiek bedoeld voor EED-plichtige bedrijven en organisaties. De deelname aan dit webinar is kosteloos en aanmelden kan via onderstaande link.

AANMELDEN

 

Programma

Tijdens dit webinar geven wij inzicht in wat van de EED-plichtige ondernemingen wordt verwacht.  Daarnaast worden vragen en opmerkingen van de deelnemers belicht. Na het webinar heeft u een goed overzicht van de EED consequenties voor uw organisatie en kunt u beslissen hoe u aan de EED-verplichtingen wilt gaan voldoen.

Het programma voor de webinar ziet er als volgt uit:

 1. Wat houdt de EED voor u in en wat zijn de verplichtingen
 2. Wat levert een EED energie-audit op: hoe haalt u waarde uit uw EED energie-audit
 3. Case studies:
  1. hoe kunt u de EED energie-audit aanpakken
  2. alternatieven/vrijstellingen
 4. Vragenronde

Wilt u deelnemen aan het webinar dan kunt u zich aanmelden via deze link . Na aanmelding ontvangt u een dag van te voren de link naar het seminar in Microsoft Teams. Als u geen Teams heeft kunt u via de browser meedoen. Wij hopen u 25 juni tijdens ons webinar welkom te kunnen heten.

 

Sterke toename duurzame opwekking zet elektriciteitsmarkt op z’n kop

De extreem lage elektriciteitsprijzen van dit voorjaar zijn slechts een voorbode van wat er de komende jaren gaat komen. Dit vraagt om flexibele inzet van opwekkers, zoals een WKK, en biedt goede kansen voor flexibele elektriciteitsafname zoals warmtepompen en e-boilers. Daar komt bij dat de inzet van warmtepompen en E-boilers vanaf dit najaar gesubsidieerd wordt middels de SDE++ subsidie. Met de scenario’s die Blueterra berekent met haar EMF model kan de rentabiliteit van deze maatregelen uitgerekend worden voor de komende jaren.

Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn dat er dit voorjaar op de groothandels markt meerdere dagen zijn geweest met lage en zelfs negatieve elektriciteitsprijzen. Het gaat op sommige dagen om meerdere uren, tot wel 18 uur op een dag (bijvoorbeeld zondag 24 mei). Door velen wordt de oorzaak gelegd bij een lage elektriciteitsvraag als gevolg van de coronacrisis. Dit is echter maar een beperkt deel van de oorzaak. De daling in het elektriciteitsgebruik in Nederland als gevolg van de coronacrisis bedraagt zo’n 10%, circa 1.500 MWe, op een werkdag.

Veel ingrijpender is de sterke groei van zonnepanelen (PV) in het afgelopen jaar. Het opgesteld PV vermogen groeide van 4.400 MWe eind 2018 naar 6.900 MWe begin dit jaar. Meer dan 50% dus en dat is terug te zien in de productie van zon vanaf begin maart. In combinatie met wind, op dit moment zo’n 960 MWe op zee en 3.400 MWe op land, loopt de productie op zonnige en soms winderige dagen op tot wel 9.000 MWe. En dat is substantieel ten opzichte van de landelijke vraag van rond de 16.500 MWe (op werkdagen buiten coronatijd). Zie bijvoorbeeld hieronder de productie op zaterdag 23 mei.

Bron: Energieopwek.nl

De huidige situatie is echter een momentopname. Komend jaar alleen al wordt er een verdere groei van zo’n 2.000 á 3.000 MWe aan PV vermogen verwacht. Ook al wordt de aantrekkelijkheid van PV geleidelijk minder groot door lagere elektriciteitsprijzen, de komende jaren zal deze groei nog wel doorzetten, deels door de autonome groei op daken van woningen, deels door grote zonneweides onder invloed van subsidies.

Ook productie met wind op zee begint op stoom te komen. Waar wind op land mondjesmaat groeit, groeit wind op zee komend jaar hard met de windparken Borssele 1 en 2, samen goed voor 1.400 MWe. De jaren erna zullen jaarlijks parken met een capaciteit van 700 tot 1.000 GWe online komen. Het is de ambitie van EZK om in 2030 11.000 MWe online te hebben. Wind op land zal komende jaren nog doorgroeien naar 6.000 MWe in 2023.

Al met al is dit een enorme groei van vermogen en dat zal er toe leiden dat er nog veel meer uren dan in dit jaar lage en zelfs negatieve prijzen zullen optreden. De markt zal hier zo goed en kwaad als het kan op reageren. Wie zijn vraag kan sturen zal hierop reageren (demand respons) en je kunt ook denken het flexibeler inzetten van WKK, aan opslag van elektriciteit (en warmte) en elektrificatie van de warmtevraag.

Om deze complexe samenhang te simuleren heeft BlueTerra het EMF model ontwikkeld (Electricity Market Forecast). In dit model hebben we de groei van alle elektriciteitsopwekkers maar ook de ontwikkeling van vraag, import/export en opslag opgenomen. Op uurbasis wordt de merit order berekend (ranking van de beschikbare energiebronnen op basis van de marginale kostprijs) waarbij met reëel profielen voor zon en windproductie wordt gerekend. De groei van zon- en windvermogen is goed teug te zien in de plaatjes, maar ook de grote overgangen van situaties met wind en zonder wind. Onderstaande figuren laten zien hoe de productie van elektriciteit verloopt in een winderige week begin januari in de jaren 2021 en 2030.

Dit jaar zal het aantal uren met negatieve prijzen in de orde van 140 uur liggen. Dit zijn hoofdzakelijk de uren dat duurzame opwekking prijsbepalend is, dat wil zeggen dat er afgezien van must-run vermogen geen ander fossiel vermogen draait. Met het EMF model en onder de aannames die Tennet hanteert in haar Capaciteitsplan zien we dat dit aantal groeit naar 920 uren in 2025 en 2800 uren in 2030.

Uit de berekeningen blijkt dat de groei van elektrische auto’s en warmtepompen slechts een beperkt effect  heeft op de elektriciteitsvraag. Stuurbare accu’s van elektrische auto’s kunnen wat flexibiliteit bieden naast aparte batterijpakketten. Ondanks deze effecten zien we dat de groei van zon- en wind vermogen komende jaren aanzienlijk meer is dan er aan flexibele vraag en opslag bij komt. Dit betekent dat de spreiding in elektriciteitsprijs erg groot zal worden, van negatieve prijzen tot hoge piekprijzen op het moment dat er geen wind en zon is maar wel een hoge vraag. We zien ook een grote behoefte aan snel regelend vermogen, zowel vraag als opslag of productie.

Een optimale energievoorziening van een bedrijf houdt rekening met deze snel op ons afkomende ontwikkeling. Hoe een bedrijf hierop kan anticiperen hangt af van de karakteristiek van bestaande installaties en allerlei factoren als ruimte, capaciteit van de netverbinding, temperatuur van de warmtevraag, productiekarakteristieken, CO2 rechten etc.. Het vinden van de beste oplossing is daarbij altijd maatwerk. BlueTerra kan helpen met het uitwerken van technische varianten en het berekenen van de rentabiliteit onder de verschillende denkbare scenario’s. Wilt u meer weten, neem dan contact op via ons contactformulier t.a.v. Stijn Schlatmann.

 

 

 

Reductie van CO2- en VOS-emissie én aardgasbesparing bij Forbo Novilon

Forbo-Novilon staat als fabrikant van vloerbedekkingen voor de uitdaging om haar aardgasverbruik te reduceren en hierbij tegelijkertijd te voldoen aan de vastgelegde emissie eisen. BlueTerra ondersteunt Forbo Coevorden door middel van een integrale aanpak de verschillende mogelijkheden hiertoe te verkennen. Er blijkt binnen het huidige proces veel mogelijk.

Forbo-Novilon in Coevorden (onderdeel van Forbo Flooring systems) maakt hoogwaardige vinyl vloerbedekking. In Coevorden beschikt Forbo hiervoor over vier lijnen. Het productieproces vindt plaats in een langgerekte continue oven waarin verschillende vinyllagen als het ware ‘gebakken’ worden op een dragermateriaal. In dit proces komen verschillende organische bestanddelen uit de grondstof in de damp- en druppelvorm vrij. Om te voldoen aan de emissie eisen, worden op dit moment de rookgassen uit de ovens gereinigd door afgasreinigers middels thermische oxidatie, ofwel: met aardgas naverbrand. De warmte die hierbij opgewekt wordt, kan voor een deel gebruikt worden om de ovens en kalanders te verwarmen. Op dit moment ligt er een kans om innovatieve en duurzamer luchtreinigingstechnieken toe te passen. De uitdaging hierbij is om de rookgassen op een efficiënte manier te reinigen en tegelijkertijd de warmte voor de ovens en kalanders op een kosteneffectieve manier te blijven produceren.  Er blijken inderdaad mogelijkheden om zowel aan de emissie eisen te voldoen én energie in de vorm van aardgas te besparen. Dit onderzoek, dat door de Provincie Drenthe wordt gefinancierd, wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Regionale Milieudienst (RUD Drenthe) en adviesbureau Tauw (emissiemetingen). BlueTerra voert hierin de regie en integreert alle technische en economische aspecten. Het eindresultaat wordt medio 2020 verwacht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Egbert Klop en Richard Boter.

Bedrijven op zoek naar invulling energiebeleid na afschaffing MJA

De vrijstelling voor de informatieplicht en de EED-auditplicht vervalt voor een groot aantal bedrijven omdat het MJA convenant gaat aflopen. In veel gevallen moeten zij zorgen dat er in 2020 al een EED-audit wordt uitgevoerd. BlueTerra heeft een dienstverlening ontwikkeld die gericht is op het invullen van de wettelijke verplichtingen en, belangrijker nog, het daadwerkelijk realiseren van reductie van CO2-uitstoot en het verminderen van het energieverbruik. Deze dienstverlening wordt, in samenwerking met NRK, onder andere uitgevoerd in de rubber en kunststof industrie

Energiezorgsystemen zoals de CO2-prestatieladder, ISO 50001 of ISO 14001 met de CO2 reductiemanagement module kunnen worden ingezet om alsnog vrijstelling voor de EED-auditplicht te behouden. Naast de vrijstelling voor de auditplicht zorgen dit soort energiezorgsystemen ook voor een jaarlijkse daling van uw energiegebruik en bijbehorende emissies. Hierdoor is uw bedrijf beter voorbereid op de huidige- en toekomstige aanscherping van wet- en regelgeving. Voor vrijwel alle bedrijven geldt dat zij ook invulling moeten geven aan de informatie- en energiebesparingsplicht.

In een informatiebijeenkomst afgelopen februari hebben BlueTerra en NRK de Rubber en Kunststof bedrijven geïnformeerd over de mogelijkheden na de MJA. Een goede bijeenkomst voor zowel MJA als niet-MJA bedrijven bleek uit de brede interesse. Elk bedrijf krijgt namelijk met de EED en informatieplichtverplichting te maken. NRK en BlueTerra hebben daarom een pakket aangeboden, waar de rubber en kunststof bedrijven gebruik van kunnen maken, zodat ze aan de wettelijke verplichtingen na 2020 kunnen voldoen. Ieder bedrijf kan op basis van zijn wettelijke verplichtingen zelf het meest passende pakket kiezen.

Ook begeleiding naast de naleving van de EED of informatieplichtverplichting is een optie voor de ondersteuning. Want met alleen de wettelijke verplichtingen gaan we de ambitieuze doelstellingen van het klimaatakkoord niet halen. En het mooie is, de rubber en kunststof branche heeft al hele mooie succesvoorbeelden. Tijdens de bijeenkomst presenteerden diverse bedrijven praktijkvoorbeelden die stuk voor stuk leiden tot reductie van CO2 uitstoot. Zoals:

 • Het zonne-energie project van Omefa met postcoderoosregeling
 • Het restwarmte project van KUMA dat al 10 jaar gasloos is
 • De adiabatische koeling van Haval die zorgt voor een goed binnenklimaat in combinatie met een laag energieverbruik
 • De kunststof katrollen van Mitsubishu CAM die leiden tot vermindering van slijtage van stalen kabels in de keten

 

Bent u ook benieuwd welke ondersteuning voor uw bedrijf mogelijk is? Kijk dan eens naar onze infographic voor MJA deelnemers om te beoordelen wat uw wettelijke verplichtingen zijn en welke vrijstellingsmogelijkheden er zijn en laat u informeren door Jos Lenselink of Michiel Steerneman voor een op maat aanpak.

 

Koffiebonen

Energiescan loont: koffiebranderij Peeze

Als ondernemers kun je samen daadwerkelijk een besparing realiseren die er toe doet. Gemeente Arnhem, VNO-NCW Midden en bedrijvenkoepels Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB), Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Platform Binnenstad Arnhem hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Allereerst door te zorgen voor eenduidige informatie, waarmee ze 3.500 bedrijven en instellingen wil bereiken. Daarnaast om hulp te bieden bij de informatieplicht en zorgplicht en het aanbieden van energiescans. Voor de periode tot 1 juni van dit jaar kunnen 300 bedrijven gebruik maken van een 75% gesubsidieerde energiescan. Voor het uitvoeren van deze energiescans is een menukaart opgesteld met de keuze drie bedrijven.

Koffiebonen

BlueTerra is één van de drie bedrijven die door de gemeente Arnhem is geselecteerd voor het uitvoeren van de energiescans voor met name de industriële grootverbruikers. Bedrijven hebben de keuze uit een basisscan en een uitgebreidere scan. Voor de basisscan krijgt het bedrijf een bezoek van een ervaren consultant. Tijdens dit bezoek worden de energiefacturen gecontroleerd, wordt de Erkende Maatregelenlijst doorgenomen en wordt er een rondgang gemaakt door het bedrijf waarbij de besparingsopties worden gefotografeerd. Binnen een week na het bezoek ontvangt het bedrijf een overzicht van de uit te voeren maatregelen met een kosten/batenanalyse en een fotoreportage met de besparingsopties. Bij de uitgebreidere scan worden ook thermografische foto’s gemaakt, wordt de Informatieplicht verzorgd en wordt het bedrijf begeleid bij het uitvoeren van de maatregelen.

Bekijk hier de video met de ervaringen van koffiebranderij Peeze. Voor meer informatie kunt u terecht bij Michiel Steerneman.

Provincie Brabant neemt aanbevelingen studie BlueTerra over

De aanbevelingen die BlueTerra heeft gedaan in haar verkennend onderzoek naar energieverbruik en besparingspotentieel van de middelgrote en grote industrie in Noord-Brabant worden op belangrijke punten overgenomen door het provinciaal bestuur. BlueTerra heeft met haar onderzoek een menukaart aangeboden aan het bestuur. De politiek is hiermee aan de slag gegaan.

Zowel in het Energieagenda 2019-2030 als in het uitvoeringsprogramma energie 2020-2023 zijn vrijwel alle elementen te vinden die BlueTerra heeft aangedragen in haar studie. Het versterken van de uitwisseling van kennis tussen bedrijven, de interne en externe benutting van restwarmte en het circulair inkopen om innovaties op energiegebied te steunen zijn daar voorbeelden van.

Het was een studie met een innovatieve methodiek die veel inzichten heeft gegeven over het energieverbruik in Noord-Brabant. De resultaten zijn goed ontvangen door onze opdrachtgever en nu dus ook door het bestuur.

Voor meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek of de methodiek die is gebruikt bij deze analyse kunt u contact opnemen met Jeroen Larrivee.

Stoomrecompressie draait op volle toeren bij Dow

De stoomrecompressor bij Dow Terneuzen is volop in bedrijf en zorgt voor een CO2-emissie reductie van maar liefst 20.000 ton per jaar. Dit kan nog veel verder toenemen als de pilot opgeschaald kan worden. BlueTerra heeft de studie en het voorontwerp uitgevoerd.

De stoomrecompressor is een belangrijke oplossing voor benutting van restwarmte. De warmte-inhoud van de overschotten lagedrukstoom gaat niet langer verloren maar de reststroom wordt opnieuw onder druk gezet waardoor deze weer inzetbaar is. Deze technologie is kansrijk voor veel (petro)chemische bedrijven. Het is een bewezen techniek die korte terugverdientijden kent.

Er is veel belangstelling voor het project en onder andere VNCI heeft er aandacht aan besteed. Zie hier voor het artikel van VNCI dat onlangs in Chemie Magazine is opgenomen.

Als BlueTerra Energy Experts zijn wij trots met dit idee gekomen te zijn en dat wij het verder hebben kunnen ontwikkelen. Het is voorbeeld van een typisch BlueTerra Energy Experts project waarbij innovatieve praktijkoplossingen voor verduurzaming van de industrie worden gezocht.

Benieuwd wat stoomrecompressie voor uw bedrijf kan betekenen of wat de specifieke verduurzamingskansen voor uw bedrijf kunnen zijn? Neem dan contact op met René Waggeveld of Egbert Klop.

Nieuwe subsidieregeling grote stimulans voor innovatieve energieprojecten

De onlangs gepresenteerde MOOI regeling is een belangrijk middel voor de Nederlandse overheid voor het behalen van de klimaatdoelen. Het biedt daarbij mooie kansen aan partijen met innovatieve ideeën voor producten, diensten of processen die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van grootschalige uitdagingen van de energietransitie.

MOOI staat voor de subsidieregeling ‘Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie’. Het is een nieuwe regeling die onderdeel uitmaakt van de Topsector Energie (TSE). De regeling legt sterke nadruk op de integraliteit van de projecten en de noodzaak van langdurige samenwerkingen waarbij veel verschillende stakeholders betrokken zijn. Het gaat om projecten met een grote omvang, de subsidiabele kosten moeten minimaal 2 miljoen bedragen.

In totaal zijn er vier categorieën waarvoor subsidieaanvragen kunnen worden ingediend, “windenergie op zee”, “hernieuwbare energie op land”, “gebouwde omgeving” en “industrie”. Voor al deze categorieën zijn innovatiethema’s opgesteld aan de hand van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIPs) waar de aanvragen op aan moeten sluiten.

Voor de industrie gaat het hierbij bijvoorbeeld om elektrificatie van fornuizen, elektrochemie, , maximaliseren van procesefficiëntie en circulaire productie. Binnen de gebouwde omgeving zijn er thema’s op het gebied van de verduurzaming van collectieve warmte- en koudevoorziening, renovatieconcepten en vraagsturing ten behoeve van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Bij hernieuwbare energie op land gaat het met name om de systeemintegratie van zonnestroomsystemen en windparken.

Partijen met innovatieve projectideeën moeten uiterlijk 20 april een vooraanmelding indienen. Hierop volgt een advies betreffende het plan en de voorgestelde samenwerking, eventueel kunnen soortgelijke projecten met elkaar in contact worden gebracht. Deze adviezen kunnen verwerkt worden voor de definitieve aanvraag die ingediend moet worden voor 8 september.

BlueTerra heeft een brede ervaring met het aanvragen en deelnemen aan innovatieve subsidieprojecten en zijn ook nu weer betrokken bij diverse MOOI-projectplannen. Wij kunnen zowel bij de projectaanvraag en consortiumvorming als in de inhoudelijke uitvoering ondersteuning bieden. Graag gaan we ook met u in gesprek als u ideeën heeft die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor de MOOI-subsidie. U kunt hiervoor contact met Jeroen Larrivee opnemen.