EED audit Nobian Nederland

EED audit Nobian Nederland Na het stoppen van de convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) was het voor veel bedrijven even zoeken aan welke wettelijke eisen zij nu moesten voldoen. Op onze Infographic en ook in de Webinar in juni 2020 is dit uitgebreid belicht.  Zo werd ook voor Nobian duidelijk dat er onder andere voor 31…

Stoomrecompressie Dow Benelux

Stoomrecompressie Dow Benelux Op de productiesite van Dow Benelux in Terneuzen worden verschillende soorten kunststoffen gemaakt, zoals polyethyleen en polycarbonaat, door middel van het kraken van Nafta. Bij de locatie in Terneuzen worden, naast de kunststoffen, ook halffabricaten geproduceerd die als grondstof dienen voor de kunststoffen. Verschillende plants op de site hebben een continu overschot…

Quickscan stoomrecompressie USG

Op het Chemelotterrein in Geleen levert USG Industrial Utilities stoom aan industriële afnemers. Het is een groot en uitgebreid stoomnet met drukken tussen de 3 en 140 bar. Op het laagste drukniveau van 3 bar kan er in de zomerperiode een overschot ontstaan dat niet gevaloriseerd kan worden. Daarnaast is er op een aantal drukniveaus regelmatig weinig flow, wat gevolgen kan hebben voor de stabiliteit (temperatuur en druk) van het stoomnet.