Ontwikkeling Energiehub Breda

In een tijd waarin duurzaamheid en de energietransitie hoog op de agenda staan, komt de innovatieve aanpak van energiehubs steeds prominenter naar voren. Een energiehub is een knooppunt die verschillende energiebronnen en buffers integreert met als doel voordelen te behalen op aspecten zoals energie-efficiëntie en bijvoorbeeld netcongestie. Een voorbeeld van een energiehub is het project…

CO₂-footprint en -management bij Dijkstra Plastics BV

Dijkstra Plastics is één van Europa’s leidende fabrikanten van kunststof verpakkingsemmers. Zij heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en ambieert op korte maar realistische termijn klimaatneutraal te gaan werken. Om dat te realiseren heeft de organisatie de vraag uitgezet om in kaart te brengen waar zij nu staat en wat zij zowel organisatorisch als…

Innovatieve filtertechnologie bij Forbo Flooring

Forbo Flooring Coevorden staat als fabrikant van vloerbedekkingen voor de uitdaging om haar aardgasverbruik te reduceren en hierbij tegelijkertijd te voldoen aan de vastgelegde emissie eisen. Uit een tweejarig onderzoek onder leiding van BlueTerra blijkt een innovatieve filtertechnologie te zorgen voor forse aardgasreductie én lagere emissies. Forbo Flooring in Coevorden produceert en ontwikkelt veerkrachtige vloerbedekking…

Verbeteren procesefficiency levert HAK forse energiewinst op

“HAKken in verspilling”, zo noemt HAK een van haar interne campagnes om te komen tot een continue verbetering van kwaliteit en veiligheid. Ook verbetering van de energie-efficiency is hiervan een onderdeel. Industrial Energy Experts (IEE) heeft HAK – deelnemer aan het MJA3 convenant – ondersteund bij het opstellen van het Energie Efficiency Plan (EEP) voor de periode 2017 – 2020.

Toekomstvisie voor de WKC van ESKA

Toekomstvisie voor de WKC van ESKA BlueTerra heeft een toekomstvisie voor de warmtekrachtcentrale (WKC) en de persluchtvoorziening van ESKA in Hoogezand uitgewerkt. ESKA heeft in 2016 een rejectsvergasser in bedrijf genomen om haar stoomvoorziening te verduurzamen en de transporten te beperken. Voor de bestaande WKC is de stoomproductie daarmee lager geworden. Gelijktijdig zijn de marktprijzen…