Nieuws Archives - Pagina 6 van 11 - BlueTerra
243
archive,paged,category,category-nieuws,category-243,paged-6,category-paged-6,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Einde convenant leidt tot verplichtingen en kansen voor MJA deelnemers

Neemt uw bedrijf deel aan het MJA convenant? Het convenant loopt af in 2020. BlueTerra heeft voor u de verschillende opties op een rijtje gezet om optimaal voorbereid te zijn op voor de periode na het convenant.

Doordat het MJA convenant afloopt na 2020 vervalt voor veel bedrijven de vrijstelling voor de informatieplicht en de EED-auditplicht. Voor veel bedrijven betekent dit dat zij ervoor moeten zorgen dat er in 2020 al een EED-audit wordt uitgevoerd. Energiezorgsystemen zoals de CO2-prestatieladder of ISO 14001 met de CO2 reductiemanagement module kunnen worden ingezet om alsnog vrijstelling voor de EED-auditplicht te behouden.

Naast de vrijstelling voor de auditplicht zorgen dit soort energiezorgsystemen ook voor een jaarlijkse daling van uw energiegebruik en bijbehorende emissies. Hierdoor is uw bedrijf beter voorbereid op de huidige- en toekomstige aanscherping van wet- en regelgeving. Bent u ook benieuwd welke opties er voor uw bedrijf mogelijk zijn? Kijk dan eens naar onze infographic voor MJA deelnemers en laat u informeren door onze specialisten.

 

De nationale CO2-heffing, welke impact heeft het voor uw bedrijf?

Het is één van de meest bediscussieerde maatregelen uit het klimaatakkoord: de nationale CO2-heffing voor de industrie. De voorgestelde heffing moet gaan aansluiten bij het huidige Europese heffingssysteem (ETS)  en zorgen dat het reductiedoel in 2030 op een zo kosteneffectieve manier zal worden bereikt. Er heerst echter nog veel onduidelijkheid en het klimaatakkoord geeft nog veel ruimte voor interpretatie. De werkelijke regeling zal nog verder moeten worden uitgewerkt. Toch kunnen uit het klimaatakkoord en de achterliggende ETS-mechanismen al veel inzichten worden opgedaan, die wij graag met u delen.

Verschil CO2-heffing en ETS-methodiek

Hoewel de nationale CO2-heffing is gebaseerd  op de ETS-methodiek, is het basisprincipe van de twee regelingen verschillend. Het ETS-systeem werkt met CO2-rechten via het ‘cap and trade ’ principe. Er is daarbij een maximum gesteld aan de totale aantal emissierechten voor  installaties die vallen onder ETS.  Dit maximum wordt richting 2030 verminderd tot het niveau van de ETS-reductiedoelstelling van 43% ten opzichte van de totale uitstoot onder het ETS in 2005.   Binnen dit maximum krijgen bedrijven een deel van de CO2-rechten gratis toegewezen. Wanneer deze rechten ontoereikend zijn, kunnen bedrijven aanvullende CO2 rechten inkopen via een veiling. Daarnaast is het mogelijk om de rechten naar behoefte direct te verhandelen met andere bedrijven.

Belasting op ‘vermijdbare CO2-uitstoot’

De nationale CO2-heffing zoals beschreven in het klimaatakkoord is geen ‘cap and trade’ systeem maar een belasting op alle CO2 die moet worden bespaard om in 2030 de reductiedoelstelling voor de industrie van 59% ten opzichte van 1990 te behalen.  Hierbij wordt juist dat deel van de uitstoot belast dat het meest kosteneffectief kan worden bespaard. Dit wordt de ‘vermijdbare CO2-uitstoot’ genoemd.  Zowel de heffing als de hoeveelheid vermijdbare CO2  gaan ieder jaar oplopen richting 2030  waardoor het steeds rendabeler wordt om CO2-reducerende maatregelen te nemen. De hoogte van de heffing wordt bepaald aan de hand van de verwachte kosten per ton CO2 van reductiemaatregelen. Het idee hierachter is dat wanneer deze verwachte kosten lager zijn dan de heffing, het loont om te investeren in de maatregel. Zo kan in theorie exact worden bepaald hoe hoog de heffing dient te zijn om voldoende maatregelen kostendekkend te laten zijn. Op basis van de huidige inzichten zou de CO2-heffing moeten starten bij 30€/ton en lineair oplopen naar 100 tot 150 €/ton . De hoogte van de taks is inclusief de ETS kosten, zodat de prikkel om te investeren niet afhankelijk is van de schommelende marktprijs van Europese CO2-rechten.

Vermijdbare en onvermijdbare uitstoot: benchmarks geven duidelijkheid

Om de grens tussen vermijdbare en onvermijdbare uitstoot te kunnen bepalen zal gebruik worden gemaakt van hetzelfde mechanisme als bij het toewijzen van de gratis rechten in het ETS. Dit gebeurt aan de hand zogenaamde benchmarks die zijn vastgesteld aan de hand van de gemiddelde CO2-uitstoot van de 10% best presterende installaties binnen een productgroep. Deze benchmark is ook weergegeven in bovenstaande situatieschets. De daadwerkelijk heffingsvrije voet is een vast percentage van deze benchmark   voor alle sectoren die gedurende de jaren steeds verder zal afnemen. Op deze manier wordt een ingroeipad   ingesteld zodat een extra deel van de uitstoot nog wordt vrijgesteld van heffing in de eerste jaren. Tegelijkertijd biedt het ruimte om richting 2030 ook een nationale heffing toe te passen op uitstoot onder de ETS-benchmark als dit vereist is om de industriële doelstelling van 14,3 Mt/jaar reductie te bereiken. De nieuwe benchmarks   zullen in 2020 bekend worden en op basis daarvan kan bepaald worden of en hoeveel meer dan de benchmarks moet worden bespaard.

Hands-on seminar voor inzicht in uw situatie

De exacte uitwerking van de CO2-heffing wordt momenteel vormgegeven door EZK   maar BlueTerra kan al wel bedrijven helpen een inventarisatie te maken van de mogelijke impact voor hun specifieke situatie  . BlueTerra organiseert hiervoor een hands-on seminar waar de details rondom de nationale CO2-heffing en de achterliggende ETS methodiek verder worden toegelicht. Aan de hand van praktijkcases leert u hoe de nationale CO2- heffing meegenomen kan worden in investeringsbeslissingen.

Meer details over het programma en de aanmelding voor het seminar vindt u hier. Voor meer informatie over de CO2 heffing en het ETS en de ondersteuning die BlueTerra kan bieden kunt u contact opnemen met Jeroen Buunk.

Stoomleverende warmtepompen in opkomst

Hogetemperatuur warmtepompen voor de levering van stoom (>100 °C) zijn van groot belang voor de energietransitie. Er zijn momenteel gelukkig volop ontwikkelingen rondom innovatieve stoomleverende warmtepompen. Een mooi voorbeeld hiervan was te zien tijdens een excursie van Platform Industriële Warmte naar Viking te Remscheid in Duitsland.

Daar demonstreert Viking Heat Engines momenteel de werking van een 200 kW warmtepomp die op dit moment 130 °C aan warmte levert. De warmtepomp werkt op basis van het ORC om optimaal gebruik te maken van de aanwezige restwarmte Met een ander, door Chemour ontwikkeld, koudemiddel kan zelfs 165 °C stoom (6 barg) geproduceerd worden. Opschaling van de capaciteit is de volgende stap in de ontwikkeling.

Spilling liet daarnaast in een presentatie zien dat ook een warmtepomp met waterdamp als koudemiddel mogelijk is. De voeding moet dan wel ruim boven de 2 barg stoom opleveren waarna de condensortemperatuur na compressie tot 16 bar (200 °C) op kan lopen. Beide systemen werken met zuigercompressoren die tegen hoge temperatuur bestand zijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Grift

 

8 t/m 10 oktober 2019 – Ontmoet BlueTerra op de Vakbeurs Energie | Industrial Heat+Power

Op 8, 9 en 10 oktober 2019 vindt de Vakbeurs Energie | Industrial Heat+Power plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. U vindt BlueTerra Energy Experts op de beursvloer standnummer A017 in Hal 2. Ervaar in onze stand ‘uw route naar CO2-neutraliteit’. Deze reis komt – net als de realiteit- met de nodige uitdagingen. Overwint u alle uitdagingen, dan maakt u kans op de hoofdprijs en u neemt in ieder geval ‘iets lekkers voor onderweg’ mee naar huis.

Naast een standbezoek nodigen wij u ook van harte uit voor onze seminars op dinsdag 8 oktober en donderdag 10 oktober. Bestel hier kosteloos uw toegangskaarten.

Seminar Elektrificatie: veelbelovende oplossing voor verduurzaming industriele processen
Op dinsdag 8 oktober van 10.30-12.00uur bent u van harte welkom in het Industrie Theater voor het seminar over Elektrificatie. Elektrificatie van processen en utilities is één van de veelbelovende verduurzamingsopties voor de industrie. Tegelijkertijd is het een middel en geen doel op zich. Kunnen bestaande processen deze omschakeling maken? Laat u inspireren door experts vanuit BlueTerra, Zeeuwind en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). BlueTerra organiseert deze lezing in samenwerking met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Bekijk hier meer informatie over het seminar.

Seminar Restwarmte en Warmtenetten: het gebruik van restwarmte in de energietransitie
In de middag vindt u Stijn Schlatman, directeur van BlueTerra, van 12.30-14.00uur op het podium tijdens het seminar over Restwarmte/Warmtenetten. De inzet van restwarmte kan voor een aanzienlijke reductie van het energieverbruik van de industrie zorgen. In dit seminar gaan we op reis door het schillenmodel voor warmteoptimalisatie. Bekijk hier meer informatie over het seminar.

Seminar Energietransitie: Energietransitie of industrietransitie?
Op 10 oktober van 10.30-12.00uur organiseren BlueTerra en de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) het seminar Energietransitie. Met sprekers vanuit de VNCI, Rebel Group, Nouryon en BlueTerra nemen wij u aan de hand van praktijkcases mee in de keuzes die noodzakelijk zijn om in 2050 energieneutraliteit te realiseren. Zodat u goed bent voorbereid op wat komen gaat. Bekijk hier meer informatie over het seminar.

Meer informatie en gratis registreren  

Heeft u na de lezingen nog vragen, dan bent u nog van harte welkom in de stand van BlueTerra, A.017, hal 2. Wenst u een afspraak met één van onze adviseurs op de beursvloer, mail dan uw verzoek naar info@blueterra.nl.

Meer informatie of benieuwd naar het gehele programma van de Vakbeurs Energie en Industrial Heat + Power? Bekijk dan de website. Bestel hier kosteloos uw toegangskaarten.

Het Klimaatakkoord: de gevolgen voor uw organisatie

Het Klimaatakkoord is onlangs gepresenteerd en het kabinet gaat dit najaar aan de gang met het wetgevingstraject. Wat betekent het Klimaatakkoord voor uw bedrijf?

Het Klimaatakkoord pakt voor de diverse sectoren binnen de industrie anders uit. Bent u een ETS bedrijf? Valt u wel of niet onder carbon leakage? Bent u een MJA bedrijf of EED organisatie? En wat gaat de CO2-heffing u kosten? Ongeacht waar uw organisatie precies onder valt, in alle gevallen is er actie nodig op CO2-reductie en beïnvloedt het Klimaatakkoord uw investeringsagenda.

BlueTerra spitte het Klimaatakkoord voor u en zette de consequenties voor industriële bedrijven op een rijtje. Heeft u vragen over hoe het Klimaatakkoord voor uw bedrijf uitpakt en waar u rekening mee moet houden? Neem contact met ons op of neem deel aan de Masterclass Energietransitie voor de Industrie. Samen met u zorgen wij dat u de juiste beslissingen neemt rondom CO2-reductie, investeringen en energietransitie.

BlueTerra helpt bij oplossen legpuzzel stadswarmtenet Amsterdam

 

Amsterdam moet in 2050 een aardgasloze stad zijn, zo maakt het college van burgemeester en wethouders bekend in haar strategie ‘Naar een stad zonder aardgas’. Warmtenetten zijn in Amsterdam een belangrijk aardgasvrij alternatief, waarvoor het stadswarmtenet moet worden uitgebreid. BlueTerra  draagt bij aan deze capaciteitsuitbreiding door het Basic Design Package van het Warmteoverdrachtstation Hakfort in Amsterdam in opdracht van Vattenfall op te stellen.

De tijdige en kwalitatief goede realisatie van Hakfort is voor Vattenfall een belangrijk onderdeel in de grote ‘legpuzzel’ voor uitbreiding van het stadswarmtenet en de verduurzaming van de warmtevoorziening van de stad Amsterdam. BlueTerra stelde hiervoor het Basic Design Package op, een set aan technische documenten waarmee het project kan worden aanbesteed. Daarnaast gaf BlueTerra inzicht in de investeringskosten en maakte de documenten voor de vergunningaanvraag in orde.

‘BlueTerra levert best value for money’, aldus Gideon Dam, engineeringsmanager bij Vattenfall. Gideon Dam: ‘BlueTerra is flexibel en levert goede kwaliteit. Tijdens ons interne review was het oordeel over de opgestelde documenten unaniem positief’.

E-Comply: gedegen procesaanpak geeft RKI bedrijven grip op wet- en regelgeving energiebesparing

NRK en BlueTerra bundelen krachten voor compliancy branche

 

Vandaag ondertekenden de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) en BlueTerra Energy Experts de samenwerkingsoverkomst om leden van de brancheorganisatie te ondersteunen bij de energietransitie. Zij lanceren de procesaanpak E-Comply om de bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie te ondersteunen in de huidige en toekomstige energiewet- en regelgeving.

Bedrijven actief in de rubber en kunststof moeten voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing, de energietransitie en CO2 -besparing. NRK ondersteunt haar huidige leden en niet-leden bij het realiseren van deze doelstellingen. BlueTerra Energy Experts en NRK hebben hiervoor de aanpak ‘E-Comply’ ontwikkeld. Deze procesaanpak zorgt ervoor dat organisaties voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de gevraagde energiereductie van -49% in 2030.

E-Comply: geheel compliant voor een vaste fee
Organisaties die gebruik maken van E-Comply betalen een fee aan NRK en krijgen hiervoor gedurende vier jaar lang begeleiding bij het voldoen aan de wet- en regelgeving. Zij krijgen onder andere informatie, trainingen en advies op maat. BlueTerra Energy Experts bepaalt met NRK hoe het traject eruit ziet (blauwdruk), waar uitvoerende partners aan moeten voldoen en zij bewaken de kwaliteit van de adviezen en acties. Hierdoor weet de gebruikers van E-Comply zeker dat zij werken aan de juiste stappen om te voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving. NRK zorgt voor gekwalificeerde consultants en adviseurs om de organisaties begeleiden. Bedrijven kunnen zich aanmelden bij de NRK. Meer informatie kunt u vinden op de NRK, www.nrk.nl.

Project Energiebesparing Gelderland
De ontwikkeling van E-Comply is mede mogelijk gemaakt door een subsidieregeling van de Provincie Gelderland. Daarnaast krijgen individuele Gelderse bedrijven een subsidie van € 1.000.

Meer informatie
De komende periode zal E-Comply verder worden ontwikkeld en zullen leden benaderd worden deel te nemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Michiel Steerneman.

Kom nu werken bij BlueTerra Energy Experts

Op dit moment hebben wij diverse vacatures voor talentvolle mensen die op zoek zijn naar een baan bij een toonaangevend adviesbureau in de energiesector. Bij BlueTerra werk je in een professionele omgeving aan aansprekende projecten in een snel veranderende sector. Geen opdracht is hetzelfde en de ambitieuze doelstellingen van onze opdrachtgevers maken het werk ronduit uitdagend.

BlueTerra Energy Experts is een specialistisch en onafhankelijk adviesbureau voor de industrie en grootzakelijke markt. Wij adviseren op het gebied van energiebesparing en duurzame energie en zijn een jonge, dynamische club van energie-experts. Bij ons is geen opdracht hetzelfde en is er veel ruimte voor eigen initiatieven. Je krijgt voldoende ruimte om te werken aan je eigen ontwikkeling. De sfeer is open en informeel. Wij vinden het belangrijk om naast het harde werken tijd te nemen voor ontspanning. BlueTerra Energy Experts is gevestigd in Veenendaal en is een zusterorganisatie van DWA b.v.

Benieuwd of werken bij BlueTerra iets voor jou is? Kijk dan hier voor actuele vacatures.

Vergunningen Wet Natuurbeheer on hold na uitspraak RvS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei. Dit is slechts nieuws voor boeren, bouwprojecten, grote nieuwe wkk’s en biomassaprojecten.

Wat is er aan de hand?

Alle verbrandingsinstallaties waaronder gasketels, wkk’s en houtketels stoten stikstofoxiden (NOx) uit. De NOx-uitstoot van houtketels ligt hoger dan de uitstoot van gasgestookte installaties. Stikstofoxiden zijn schadelijk, daarom worden de emissies hiervan gereguleerd. Stikstofoxiden binden zich in de lucht aan waterdamp en slaan neer als nitraat. Daarmee komt het als stikstofmeststof komt weer terug op de bodem. In veel natuurgebieden in Nederland is de concentratie stikstof eigenlijk te hoog, en dit daalt onvoldoende. Het gaat om de beschermde Natura2000 gebieden.

Nu is door de hoogste rechter besloten dat het PAS niet deugt en daarom niet meer mag worden gebruikt. Het PAS was de grondslag voor meldingen en vergunningen t.b.v. de wet Natuurbeheer. Dit betekent dat het op dit moment niet meer mogelijk is om een vergunning te krijgen vanuit de Wet Natuurbeheer. En dat bestaande meldingen vermoedelijk ongeldig worden verklaard. Nieuwe activiteiten zijn alleen mogelijk als er geen extra stikstofoxiden worden uitgestoten ten opzichte van

Voor wie is dit van belang?

Dit besluit kan uitbreidingsprojecten in de glastuinbouw en industrie raken waarbij nieuwe stookinstallaties bijvoorbeeld wkk’s zijn voorzien. Ook ondernemers die een houtketel willen plaatsen ter vervanging van een gasgestookte installatie krijgen hiermee te maken als ze in de buurt van beschermde natuurgebieden zitten. U vindt de natuurgebieden op deze kaart.

Wat kunt u doen?

Op dit moment is er nog weinig bekend over de gevolgen en de mogelijke oplossingen. De minister komt binnenkort met een update. In ieder geval is duidelijk dat projecten die een melding of vergunning nodig hadden on hold staan. Houd rekening met vertraging. Wij zullen deze pagina updaten zodra er meer bekend is. Voor vragen betreffende lopende vergunningaanvragen kunt u contact opnemen met uw provincie/omgevingsdienst. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Larrivee.

Blueterra helpt bedrijven met emissie-targets 2030

Steeds meer industriële bedrijven vinden hun weg naar BlueTerra met de vraag hoe ze kunnen voldoen aan een emissietarget van 49% CO2-reductie in 2030. Kan dat met procesoptimalisatie, industriële warmtepompen of met externe duurzame bronnen zoals geothermie of waterstof? Met deze achtergrond lanceert BlueTerra het Carbon Compliancy Programma zodat bedrijven houvast kunnen krijgen qua proces en inhoud.

Met het Carbon Compliancy Programma wil BlueTerra klanten integraal bedienen als het gaat om energie-vraagstukken. Het programma start bij een probleem-analyse en loopt van visie- en draagvlak vorming naar de uitvoering. Blueterra zet hierbij de ervaring in die ze bij een flink aantal koplopers in de industrie al heeft opgedaan.

BlueTerra wil hiermee inspelen op de aangekondigde ontwikkelingen in het Klimaatakkoord zoals de CO2-beprijzing. Het programma kan flexibel worden ingezet door bedrijven, afhankelijk van de reeds genomen stappen en huidig energiemanagement. Meer informatie over de inhoud van het Carbon Compliancy Programma vind u hier.