Onderzoek: Inzet waterstof in bestaande WKC’s mogelijk

Met de ontwikkeling van concrete plannen voor de opwekking is het de vraag in welke mate de industrie klaar is voor de toepassing voor waterstof. Jeroen Breggeman heeft voor BlueTerra onderzoek gedaan naar één van de mogelijke toepassingsgebieden: De inzetbaarheid van waterstof in bestaande WKC’s. Het onderzoek van Jeroen Breggeman gaat over de inzetbaarheid van…

Marktpositie WKK blijft onverminderd sterk

De marktpositie van de aan het net leverende gasmotor-WKK, blijkt in 2020 verbeterd te zijn ten opzichte van de al goede positie in 2019. De ‘overcapaciteit’ op de Nederlandse elektriciteitsmarkt is verder afgenomen door uitbedrijfname van de Hemwegcentrale en door een toenemende export. Daarnaast werkt de verhoging van energiebelasting en opslag duurzame energie (3e schijf…

Isolatie appendages loopt achter

BlueTerra heeft de afgelopen periode een groot aantal bedrijven bezocht in het kader van de EED-audits. Er zijn heel wat interessante maatregelen geïdentificeerd zoals het hergebruik van restwarmte. De meeste bedrijven hebben de EML-lijst inmiddels wel afgewerkt. Eén van de opvallendste waarnemingen is echter het achterblijven van de inzet van bedrijven op het gebied van…