OKE-aanpak leidt tot verduurzaming bedrijventerreinen

De circa 3000 Nederlandse bedrijventerreinen vormen bijzondere gebieden in gemeenten. In de Transitievisie Warmte (TVW) worden ze doorgaans als aparte ‘wijk’ betiteld en vrijwel elke gemeente heeft specifiek bedrijventerreinenbeleid. Bovenop alles wat een bedrijventerrein bijzonder maakt, zijn circulariteit en de energietransitie opgaven die elk bedrijventerrein raken. ​ BlueTerra Energy Experts en DWA werken nauw samen…

1 juni 2021: BlueTerra innovatie webinar

BlueTerra Energy Experts organiseert op dinsdag 1 juni tussen 15 en 16.30 uur een sprankelend webinar over innovaties op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. De doelgroep is de industrie; de focus ligt hierbij op smart elektrificatie, besparing in het proces, energieopslag en flexibilisering. We starten met een uitdagende quiz om te zien wie…

Innovatieve filtertechnologie leidt tot energiebesparing en emissiereductie bij Forbo Flooring

Forbo Flooring Coevorden staat als fabrikant van vloerbedekkingen voor de uitdaging om haar aardgasverbruik te reduceren en hierbij tegelijkertijd te voldoen aan de vastgelegde emissie eisen. Uit een tweejarig onderzoek onder leiding van BlueTerra blijkt een innovatieve filtertechnologie te zorgen voor forse aardgasreductie én lagere emissies. Forbo Flooring in Coevorden produceert en ontwikkelt veerkrachtige vloerbedekking…

Stoomcompressor bij DOW presteert energetisch beter dan verwacht

Voor het productieproces van DOW Terneuzen is een aanzienlijke hoeveelheid energie nodig, veelal in de vorm van stoom. Stoom op het laagste drukniveau kan niet altijd volledig worden benut. Met behulp van de mechanische damprecompressie (MVR)-techniek wordt deze stoom opgewaardeerd, zodat deze opnieuw te gebruiken is. Om de werking van de MVR-techniek op pré-industriële schaal…

EED afgerond, hoe nu verder?

Bedrijven met een EED verplichting hebben de afgelopen maanden de EED-audit ingeleverd bij RVO. Een aantal bedrijven heeft de beoordeling al terug ontvangen en kan aan de slag met de resultaten genoemd in de EED-audit. Er zijn ook nog veel bedrijven die wachten op de uitslag of de EED audit de komende maanden nog moeten…

Energie wet- en regelgeving; wat zit er in de pijplijn?

De komende jaren moet een forse CO­2 reductie worden gerealiseerd door het bedrijfsleven om de nationale reductiedoelstelling in 2030 te kunnen behalen. Energiebesparingsplicht en Informatieplicht in Activiteitenbesluit en de EED verplichting blijven hiervoor de belangrijkste pijlers. Toch zijn er diverse aspecten die de komende jaren zullen worden aangepast. Hieronder een overzicht met de belangrijkste aandachtspunten.…