Het handelingsperspectief van bedrijven in de energiecrisis

De ongekend hoge prijzen voor energie door de oorlog in Oekraïne zorgen ervoor dat veel bedrijven voor een enorme uitdaging staan. Tegelijkertijd zijn bedrijven hun verduurzamingsplannen aan het uitwerken. In het webinar van begin februari beschreef BlueTerra al het handelingsperspectief van bedrijven. De huidige situatie maakt de destijds genoemde maatregelen alleen maar nog belangrijker. Hierbij…

Pas op: Veranderingen in wet- en regelgeving op komst

Met het Coalitieakkoord en de Europese Green Deal zijn de ambities van het Nederlandse klimaatbeleid verhoogd. De aangescherpte doelen komen bovenop de versnelling in CO2 reductie die toch al vereist was. Om hier invulling aan te geven wordt de wet- en regelgeving rondom energiebesparing en verduurzaming aangescherpt en uitgebreid. Een proces van beleidsveranderingen dat momenteel…

Renovatie warmtekrachtcentrale UMC Utrecht succesvol afgerond

Na 18 jaar trouwe dienst waren de drie warmtekrachteenheden van het UMC Utrecht aan vervanging toe. De Wärtsilä machines zijn vervangen door moderne Jenbacher gasmotoren. Het totaal geïnstalleerde elektrische vermogen is hierdoor gestegen tot ruim 8 MWe. De installatie fungeert tevens als ononderbroken noodstroomvoorziening van het ziekenhuis. Om in ziekenhuistaal te spreken: de vervanging was…

Webinar: Innovaties in Energieland

Webinar: Innovaties in Energieland Met de alsmaar stijgende energie- en CO2-kosten wordt de vraag naar duurzame alternatieven steeds groter. Daarnaast moet er volgens de laatste rapporten van de IPCC versneld worden verduurzaamd om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te behalen. Hoe kan dit nu worden gerealiseerd voor uw bedrijf? BlueTerra Energy Experts organiseert op donderdag 12 mei…

Position paper Waterstof voor de Nederlandse glastuinbouw

In opdracht van de Topsector Tuinbouw heeft BlueTerra een position paper geschreven over de mogelijkheden van de waterstoftransitie voor de Nederlandse glastuinbouw. Daaruit blijkt dat de glastuinbouw een interessante rol kan spelen in verschillende waterstofketens. Dit is uiteengezet in het position paper. In de sector zelf is enthousiast gereageerd op het initiatief van de Topsector,…

Goede subsidiekansen door ruim SDE++ budget en diverse andere stimuleringsregelingen

Vanaf 28 juni wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. Door de hoge CO2-prijs en het extra budget dat het vorige kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd is een openstellingsbudget van € 13 miljard beschikbaar. De regeling wordt voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld, waaronder waterstof gekoppeld aan een wind- of…

Bakelite Synhetics ‘fit for 55’

BlueTerra heeft de firma Bakelite Synthetics ondersteund met het opzetten van een strategisch pad tot aan 2030. Via dit pad wordt een transitie gemaakt van fossiele naar duurzame energiebronnen met als resultaat vertrouwen in een toekomst na de energietransitie én reductie van de energiekosten. BlueTerra is onlangs benaderd door een vestiging van Bakelite in Italië.…

Vlaggenschip voor Avantium

Avantium kondigde onlangs de bouw aan van een Furaandicarbonzuur (FDCA) fabriek in Delfzijl. Zelf noemen ze deze fabriek hun “flagship plant”. Deze fabriek is niet alleen voor hen een vlaggenschip van de circulaire chemie, maar voor heel Nederland. Dit is het soort chemie waar we naar toe willen in 2050: gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen en…