Nieuws Archives - Pagina 2 van 9 - BlueTerra
243
archive,paged,category,category-nieuws,category-243,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Andere tijden, zelfde dienstverlening

BlueTerra Energy Experts is fit en op volle kracht beschikbaar. Door COVID-19 werken wij gedeeltelijk vanuit huis. Ons kantoor is beperkt bemand, en onze dienstverlening gaat ‘gewoon’ door. Dank zij moderne IT-technologie (Cloud, Office-365,  MS-Teams, Skype, Whatsapp) kunnen we met onze opdrachtgevers en onderling in aangepaste vorm prima samenwerken. Afspraken en activiteiten die gepland staan, doen we zo veel mogelijk met MS-Teams. Grotere evenementen gaan in aangepaste vorm door, bijvoorbeeld als webinar in plaats van een seminar. Als dit niet mogelijk is dan stellen we het uiteraard uit.

We hopen dat door alle maatregelen deze crisis snel wordt bezworen en spreken ons medeleven uit met allen die er (in)direct door worden getroffen.

Namens het gehele team van BlueTerra Energy Experts,

Egbert Klop en Stijn Schlatmann

Populaire masterclass energietransitie geeft deelnemers compleet beeld

De derde editie van de Masterclass Energietransitie in de Industrie is weer afgerond. Wederom heeft een groep van 16 deelnemers uit industrie, bedrijfsleven en overheden deelgenomen aan deze Masterclass. De reacties zijn zeer positief en vooral de diversiteit van de onderwerpen en de praktische toepasbaarheid worden geroemd.

De Masterclass streeft ernaar om personen die te maken krijgen met de klimaatdoelstellingen in de industrie wegwijs te maken in alle aspecten die daarbij een rol spelen. De onderwerpen die behandeld worden variëren van de regelgeving en beleidscontext tot de wijze om tot energiebesparing en concrete CO2 reductieplannen te komen. Afgesloten wordt met een sessie over verandermanagement en een bedrijfsbezoek om de ervaringen in de praktijk van koplopers te vernemen. Dit brede beeld dat wordt gegeven van de energietransitie wordt gewaardeerd door de deelnemers: 

“Deelname aan de Masterclass van Blue Terra heeft mij een goed overzicht van de technische aspecten gegeven. Tot mijn verrassing was er daarnaast ook aandacht voor de psychologische kant van energietransitie die helpt om medewerking te krijgen binnen en buiten het bedrijf.” 

Robert van Beek (FME)

 

Komend najaar zal er weer een nieuwe editie van start gaan. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

 

 

 

Reductie van CO2- en VOS-emissie én aardgasbesparing bij Forbo Novilon

Forbo-Novilon staat als fabrikant van vloerbedekkingen voor de uitdaging om haar aardgasverbruik te reduceren en hierbij tegelijkertijd te voldoen aan de vastgelegde emissie eisen. BlueTerra ondersteunt Forbo Coevorden door middel van een integrale aanpak de verschillende mogelijkheden hiertoe te verkennen. Er blijkt binnen het huidige proces veel mogelijk.

Forbo-Novilon in Coevorden (onderdeel van Forbo Flooring systems) maakt hoogwaardige vinyl vloerbedekking. In Coevorden beschikt Forbo hiervoor over vier lijnen. Het productieproces vindt plaats in een langgerekte continue oven waarin verschillende vinyllagen als het ware ‘gebakken’ worden op een dragermateriaal. In dit proces komen verschillende organische bestanddelen uit de grondstof in de damp- en druppelvorm vrij. Om te voldoen aan de emissie eisen, worden op dit moment de rookgassen uit de ovens gereinigd door afgasreinigers middels thermische oxidatie, ofwel: met aardgas naverbrand. De warmte die hierbij opgewekt wordt, kan voor een deel gebruikt worden om de ovens en kalanders te verwarmen. Op dit moment ligt er een kans om innovatieve en duurzamer luchtreinigingstechnieken toe te passen. De uitdaging hierbij is om de rookgassen op een efficiënte manier te reinigen en tegelijkertijd de warmte voor de ovens en kalanders op een kosteneffectieve manier te blijven produceren.  Er blijken inderdaad mogelijkheden om zowel aan de emissie eisen te voldoen én energie in de vorm van aardgas te besparen. Dit onderzoek, dat door de Provincie Drenthe wordt gefinancierd, wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Regionale Milieudienst (RUD Drenthe) en adviesbureau Tauw (emissiemetingen). BlueTerra voert hierin de regie en integreert alle technische en economische aspecten. Het eindresultaat wordt medio 2020 verwacht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Egbert Klop en Richard Boter.

Bedrijven op zoek naar invulling energiebeleid na afschaffing MJA

De vrijstelling voor de informatieplicht en de EED-auditplicht vervalt voor een groot aantal bedrijven omdat het MJA convenant gaat aflopen. In veel gevallen moeten zij zorgen dat er in 2020 al een EED-audit wordt uitgevoerd. BlueTerra heeft een dienstverlening ontwikkeld die gericht is op het invullen van de wettelijke verplichtingen en, belangrijker nog, het daadwerkelijk realiseren van reductie van CO2-uitstoot en het verminderen van het energieverbruik. Deze dienstverlening wordt, in samenwerking met NRK, onder andere uitgevoerd in de rubber en kunststof industrie

Energiezorgsystemen zoals de CO2-prestatieladder, ISO 50001 of ISO 14001 met de CO2 reductiemanagement module kunnen worden ingezet om alsnog vrijstelling voor de EED-auditplicht te behouden. Naast de vrijstelling voor de auditplicht zorgen dit soort energiezorgsystemen ook voor een jaarlijkse daling van uw energiegebruik en bijbehorende emissies. Hierdoor is uw bedrijf beter voorbereid op de huidige- en toekomstige aanscherping van wet- en regelgeving. Voor vrijwel alle bedrijven geldt dat zij ook invulling moeten geven aan de informatie- en energiebesparingsplicht.

In een informatiebijeenkomst afgelopen februari hebben BlueTerra en NRK de Rubber en Kunststof bedrijven geïnformeerd over de mogelijkheden na de MJA. Een goede bijeenkomst voor zowel MJA als niet-MJA bedrijven bleek uit de brede interesse. Elk bedrijf krijgt namelijk met de EED en informatieplichtverplichting te maken. NRK en BlueTerra hebben daarom een pakket aangeboden, waar de rubber en kunststof bedrijven gebruik van kunnen maken, zodat ze aan de wettelijke verplichtingen na 2020 kunnen voldoen. Ieder bedrijf kan op basis van zijn wettelijke verplichtingen zelf het meest passende pakket kiezen.

Ook begeleiding naast de naleving van de EED of informatieplichtverplichting is een optie voor de ondersteuning. Want met alleen de wettelijke verplichtingen gaan we de ambitieuze doelstellingen van het klimaatakkoord niet halen. En het mooie is, de rubber en kunststof branche heeft al hele mooie succesvoorbeelden. Tijdens de bijeenkomst presenteerden diverse bedrijven praktijkvoorbeelden die stuk voor stuk leiden tot reductie van CO2 uitstoot. Zoals:

  • Het zonne-energie project van Omefa met postcoderoosregeling
  • Het restwarmte project van KUMA dat al 10 jaar gasloos is
  • De adiabatische koeling van Haval die zorgt voor een goed binnenklimaat in combinatie met een laag energieverbruik
  • De kunststof katrollen van Mitsubishu CAM die leiden tot vermindering van slijtage van stalen kabels in de keten

 

Bent u ook benieuwd welke ondersteuning voor uw bedrijf mogelijk is? Kijk dan eens naar onze infographic voor MJA deelnemers om te beoordelen wat uw wettelijke verplichtingen zijn en welke vrijstellingsmogelijkheden er zijn en laat u informeren door Jos Lenselink of Michiel Steerneman voor een op maat aanpak.

 

Koffiebonen

Energiescan loont: koffiebranderij Peeze

Als ondernemers kun je samen daadwerkelijk een besparing realiseren die er toe doet. Gemeente Arnhem, VNO-NCW Midden en bedrijvenkoepels Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB), Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Platform Binnenstad Arnhem hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Allereerst door te zorgen voor eenduidige informatie, waarmee ze 3.500 bedrijven en instellingen wil bereiken. Daarnaast om hulp te bieden bij de informatieplicht en zorgplicht en het aanbieden van energiescans. Voor de periode tot 1 juni van dit jaar kunnen 300 bedrijven gebruik maken van een 75% gesubsidieerde energiescan. Voor het uitvoeren van deze energiescans is een menukaart opgesteld met de keuze drie bedrijven.

Koffiebonen

BlueTerra is één van de drie bedrijven die door de gemeente Arnhem is geselecteerd voor het uitvoeren van de energiescans voor met name de industriële grootverbruikers. Bedrijven hebben de keuze uit een basisscan en een uitgebreidere scan. Voor de basisscan krijgt het bedrijf een bezoek van een ervaren consultant. Tijdens dit bezoek worden de energiefacturen gecontroleerd, wordt de Erkende Maatregelenlijst doorgenomen en wordt er een rondgang gemaakt door het bedrijf waarbij de besparingsopties worden gefotografeerd. Binnen een week na het bezoek ontvangt het bedrijf een overzicht van de uit te voeren maatregelen met een kosten/batenanalyse en een fotoreportage met de besparingsopties. Bij de uitgebreidere scan worden ook thermografische foto’s gemaakt, wordt de Informatieplicht verzorgd en wordt het bedrijf begeleid bij het uitvoeren van de maatregelen.

Bekijk hier de video met de ervaringen van koffiebranderij Peeze. Voor meer informatie kunt u terecht bij Michiel Steerneman.

Provincie Brabant neemt aanbevelingen studie BlueTerra over

De aanbevelingen die BlueTerra heeft gedaan in haar verkennend onderzoek naar energieverbruik en besparingspotentieel van de middelgrote en grote industrie in Noord-Brabant worden op belangrijke punten overgenomen door het provinciaal bestuur. BlueTerra heeft met haar onderzoek een menukaart aangeboden aan het bestuur. De politiek is hiermee aan de slag gegaan.

Zowel in het Energieagenda 2019-2030 als in het uitvoeringsprogramma energie 2020-2023 zijn vrijwel alle elementen te vinden die BlueTerra heeft aangedragen in haar studie. Het versterken van de uitwisseling van kennis tussen bedrijven, de interne en externe benutting van restwarmte en het circulair inkopen om innovaties op energiegebied te steunen zijn daar voorbeelden van.

Het was een studie met een innovatieve methodiek die veel inzichten heeft gegeven over het energieverbruik in Noord-Brabant. De resultaten zijn goed ontvangen door onze opdrachtgever en nu dus ook door het bestuur.

Voor meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek of de methodiek die is gebruikt bij deze analyse kunt u contact opnemen met Jeroen Larrivee.

Stoomrecompressie draait op volle toeren bij Dow

De stoomrecompressor bij Dow Terneuzen is volop in bedrijf en zorgt voor een CO2-emissie reductie van maar liefst 20.000 ton per jaar. Dit kan nog veel verder toenemen als de pilot opgeschaald kan worden. BlueTerra heeft de studie en het voorontwerp uitgevoerd.

De stoomrecompressor is een belangrijke oplossing voor benutting van restwarmte. De warmte-inhoud van de overschotten lagedrukstoom gaat niet langer verloren maar de reststroom wordt opnieuw onder druk gezet waardoor deze weer inzetbaar is. Deze technologie is kansrijk voor veel (petro)chemische bedrijven. Het is een bewezen techniek die korte terugverdientijden kent.

Er is veel belangstelling voor het project en onder andere VNCI heeft er aandacht aan besteed. Zie hier voor het artikel van VNCI dat onlangs in Chemie Magazine is opgenomen.

Als BlueTerra Energy Experts zijn wij trots met dit idee gekomen te zijn en dat wij het verder hebben kunnen ontwikkelen. Het is voorbeeld van een typisch BlueTerra Energy Experts project waarbij innovatieve praktijkoplossingen voor verduurzaming van de industrie worden gezocht.

Benieuwd wat stoomrecompressie voor uw bedrijf kan betekenen of wat de specifieke verduurzamingskansen voor uw bedrijf kunnen zijn? Neem dan contact op met René Waggeveld of Egbert Klop.

Veel wijzigingen in nieuwe SDE++ subsidie

In een recente kamerbrief zijn de details van de SDE++ 2020 bekend gemaakt. De regeling moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie en worden gepubliceerd in de Staatscourant. In grote lijnen worden de basisbedragen van bestaande categorieën verlaagd, worden er veel nieuwe categorieën toegevoegd en veranderen enkele belangrijke spelregels. De regeling opent op 29 september 2020 met een budget van 5 mld. Euro.

Wijzigingen spelregels

De minister heeft aangegeven dat de waarde van garanties van oorsprong (GVO’s) mee te gaan rekenen in het correctiebedrag. Dit betekent dat correctiebedragen voor nieuwe projecten hoger zullen worden, waarmee de netto subsidie daalt. Een belangrijk nieuw element in de SDE++ is de rangschikking op basis van kosten per vermeden ton CO-emissies. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het meewegen van ETS-prijzen en CO2-heffingen in de SDE++.

Duurzame opwekking

Er zijn diverse nieuwe categorieën toegevoegd, waaronder verlengde levensduur vergisting, verlengde levensduur biomassaketel, nieuwe aardwarmte categorieën, champost compostering en aquathermie. Voor windenergieprojecten geldt dat in de kustgebieden de berekende kosten lager zijn komen te liggen dan de verwachte opbrengst en er dus voorlopig geen subsidie wordt versterkt. Het aanvragen van SDE++ biedt voor dergelijke projecten echter nog wel de zekerheid van inkomsten mochten de marktopbrengsten lager uitvallen door een daling van de elektriciteitsprijs.

Elektrische boiler, warmtepomp, restwarmte

De SDE++ richt zich nu ook op de inzet van elektrische boilers bij het optimaal benutten van pieken van duurzame elektriciteitsproductie (flexibele capaciteit). Hierbij wordt uitgegaan van 2000 vollasturen conform het advies van het PBL. Voor warmtepompen biedt de SDE++ kansen voor de toepassing van elektrisch gedreven grootschalige warmtepompen voor het opwaarderen van restwarmte. De warmte die uit de warmtepomp komt, dient op de eigen productielocatie gebruikt te worden voor eigen processen. Dit kan erg interessant zijn. De SDE++ kent ook een categorie voor de uitkoppeling van restwarmte bij een warmtebron inclusief de voorzieningen die nodig zijn om de restwarmte bij de afnemer (bedrijf of stadsverwarmingsnet) af te leveren. Hier zitten wel diverse voorwaarden aan.

Waterstof & CCS

Waterstofproductie middels elektrolyse is ook opgenomen in de SDE++, maar is berekend voor 2000 vollasturen en kent een hoge subsidie-intensiteit waardoor de optie pas laat aan bod komt in de volgorde van subsidieverlening. CO2-afvang en ondergrondse opslag (CCS) is ook opgenomen in de SDE++ maar het budgetbeslag voor deze technologie is wel gelimiteerd.

Meer details vindt u in de kamerbrief. Wilt u weten of de SDE++ bij uw situatie past? Neem contact op met Jeroen Larrivee.

Nieuwe subsidieregeling grote stimulans voor innovatieve energieprojecten

De onlangs gepresenteerde MOOI regeling is een belangrijk middel voor de Nederlandse overheid voor het behalen van de klimaatdoelen. Het biedt daarbij mooie kansen aan partijen met innovatieve ideeën voor producten, diensten of processen die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van grootschalige uitdagingen van de energietransitie.

MOOI staat voor de subsidieregeling ‘Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie’. Het is een nieuwe regeling die onderdeel uitmaakt van de Topsector Energie (TSE). De regeling legt sterke nadruk op de integraliteit van de projecten en de noodzaak van langdurige samenwerkingen waarbij veel verschillende stakeholders betrokken zijn. Het gaat om projecten met een grote omvang, de subsidiabele kosten moeten minimaal 2 miljoen bedragen.

In totaal zijn er vier categorieën waarvoor subsidieaanvragen kunnen worden ingediend, “windenergie op zee”, “hernieuwbare energie op land”, “gebouwde omgeving” en “industrie”. Voor al deze categorieën zijn innovatiethema’s opgesteld aan de hand van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIPs) waar de aanvragen op aan moeten sluiten.

Voor de industrie gaat het hierbij bijvoorbeeld om elektrificatie van fornuizen, elektrochemie, , maximaliseren van procesefficiëntie en circulaire productie. Binnen de gebouwde omgeving zijn er thema’s op het gebied van de verduurzaming van collectieve warmte- en koudevoorziening, renovatieconcepten en vraagsturing ten behoeve van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Bij hernieuwbare energie op land gaat het met name om de systeemintegratie van zonnestroomsystemen en windparken.

Partijen met innovatieve projectideeën moeten uiterlijk 20 april een vooraanmelding indienen. Hierop volgt een advies betreffende het plan en de voorgestelde samenwerking, eventueel kunnen soortgelijke projecten met elkaar in contact worden gebracht. Deze adviezen kunnen verwerkt worden voor de definitieve aanvraag die ingediend moet worden voor 8 september.

BlueTerra heeft een brede ervaring met het aanvragen en deelnemen aan innovatieve subsidieprojecten en zijn ook nu weer betrokken bij diverse MOOI-projectplannen. Wij kunnen zowel bij de projectaanvraag en consortiumvorming als in de inhoudelijke uitvoering ondersteuning bieden. Graag gaan we ook met u in gesprek als u ideeën heeft die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor de MOOI-subsidie. U kunt hiervoor contact met Jeroen Larrivee opnemen.

“Industrie verduurzamen met interessante projecten”

Robin Teeken zet zich als consultant bij BlueTerra onder andere in voor het realiseren van energiereductie en het financieel rendabel verduurzamen van Nederland. Robin is recent ons team komen versterken en samen blikken we terug op zijn keuze voor BlueTerra en zijn ervaringen tot nu toe.

 

Waarom koos je voor BlueTerra Energy Experts?

Ik zocht een bedrijf waar ik kon bijdragen aan duurzaamheid. Dit wilde ik doen door inhoudelijk bij te dragen aan projecten. Deze twee aspecten heb ik teruggevonden bij BlueTerra, waar ik samen met het intrinsiek gemotiveerde team aan de slag ga met leuke projecten waarin wij veel kennis inbrengen.

 

Voor welke opdracht mogen we jou ’s nachts wakker maken?

’s Nachts wakker maken hoeft niet, want momenteel ben ik onder andere al bezig met twee hele toffe opdrachten. Een daarvan is om een business case te ontwikkelen voor een windmolen die niet genoeg netcapaciteit heeft. De ander is om een dynamisch nettarief te implementeren op een bedrijventerrein om Smart Grid echt toe te passen en de koppeling met duurzame energie en elektrificatie te maken. Heel interessant!

 

Wat is de grootste uitdaging voor een duurzame leefwereld?

Het implementeren van duurzaamheid in de maatschappij, zowel aan de sociale als infrastructurele kant. Zo wordt er door de gemiddelde Nederlander gedacht dat wij een koploper zijn binnen Europa op het gebied van duurzame energie, terwijl in werkelijkheid Nederland het laagste percentage duurzame energie heeft van Europa. Met dit in het achterhoofd is de weerstand tegen nog meer klimaatmaatregelen begrijpelijk.

Verder lopen we momenteel tegen infrastructurele problemen aan, zoals onvoldoende netcapaciteit en geen waterstof of CO2 backbone door Nederland. Hierdoor moeten de projecten over de gehele keten worden opgezet in plaats van slechts op een deel te focussen.

 

Wat doe jij in je privéleven aan duurzaamheid?

De verwarming staat thuis een graadje lager. Vorig jaar heb ik een verbruik gehad van 6 GJ stadsverwarming, omgerekend minder dan 200 m3 aardgas. (het helpt wel mee dat ik in een appartement woon, maar zelfs dat heeft een gemiddeld jaarverbruik van 24GJ). Verder heb ik dit jaar mijn CO2 footprint afgekocht door CO2 emissies uit het Europees handelsysteem te halen. Ook ben ik deze zomer met de trein in plaats van het vliegtuig naar mijn vakantie in Slovenië geweest (aanrader, zowel de trein nemen als Slovenië 😉).

 

Wat bied jij jouw nieuwe collega?

Een gezellige collega (naast alle andere leuke collega’s natuurlijk), die het na werk ook leuk vindt om borrels en activiteiten te organiseren. Plus natuurlijk een mooie baan waarin je meehelpen om de industrie te verduurzamen aan de hand van hele leuke projecten. Van het bezoeken van bedrijven om te adviseren wat zij kunnen doen aan procesverbetering tot het implementeren van nieuwe technologieën.

 

 

Ook interesse om ons team te versterken? Kijk dan hier voor onze vacatures. Geen directe match? Geen probleem, laat ons weten wat jij kunt toevoegen aan ons team, dan kijken we met jou waar de mogelijkheden liggen.