Nieuws Archives - Pagina 2 van 7 - BlueTerra
243
archive,paged,category,category-nieuws,category-243,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Voorjaar 2020 – Seminar: Impact van de CO2 heffing op uw bedrijf

In het mini seminar ‘impact van CO2 heffing voor de industrie’ biedt BlueTerra u in één dag inzicht in de ontwikkelingen vanuit het Klimaatakkoord van juni 2019 naar de nationale CO2 heffing, in combinatie met het ETS. De progressieve belasting van vermijdbare CO2-emissie is nieuw en roept veel vragen op. De nationale CO2 heffing gaat komend decennium beslist veel impact hebben op investeringskeuzes van de ETS-bedrijven. Zie het artikel “De nationale CO2-heffing, welke impact heeft het voor uw bedrijf?” voor een globale uitleg van het ETS en de CO2-heffing.

In een gebalanceerd programma wordt veel inhoudelijke kennis aangeboden en worden praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Aan de hand van deze informatie kunt u na deze dag aan de slag om uw CO2-reductieplan uit te werken. U kunt uw opgeven via het inschrijfformulier voor het seminar en eventuele vragen kunt u mailen naar info@blueterra.nl.

 

Datum: Voorjaar 2020
Tijd: ontvangst 15.00u /start programma 15.30u – einde programma 19.00u
Locatie: ntb
Kosten: €150,-

 

Programma:

 

1. Theorie: werking van ETS en CO2 heffing
Toelichting van basisprincipes achter ETS en de CO2 heffing

2. Implementatie nationale CO2 heffing
Analyse van onzekerheden en pijnpunten uitvoering nationale heffing

3. Praktijk: gevolgen van ETS en CO2 heffing
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de impact op de energiekosten en de investeringsbeslissingen geschetst

4. Stimuleringsmaatregelen
Overzicht van de verschillende subsidieregelingen

5. Discussie/openstaande vragen

 

We sluiten de middag af met een hapje en een drankje.

Verschuiving in ODE-tarieven belemmert elektrificatie industrie

Bij kleinverbruikers wordt met de nieuwe energiebelastingtarieven voor 2020 een stimulans gegeven aan de toepassing warmtepompen. Bij de industrie wordt de toepassing van warmtepompen juist belemmerd. Dit blijkt uit het wetsvoorstel met fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord, waarin inzicht wordt gegeven in de nieuwe ODE-tarieven. Met name de derde schijf van elektriciteit gaat fors omhoog waardoor voor de meeste industriële bedrijven de elektriciteitskosten toe gaan nemen. Gebruikers die meer dan 10 miljoen kWh per jaar gebruiken, gaan per jaar ruim €130.000 extra betalen.

Het wetsvoorstel met fiscale maatregelen uit het klimaatakkoord geeft invulling aan de wens om de lastenverdeling tussen bedrijven en huishoudens te verschuiven van 50%-50% naar 67%-33%. Deze wens komt voort uit het feit dat de opbrengsten van de ODE rechtstreeks worden ingezet voor de SDE++, waar met name het bedrijfsleven van profiteert.

Om deze verdeling te bewerkstelligen zijn met name de ODE-tarieven van schijf 3 & 4 van aardgas en schijf 3 van elektriciteit relatief sterk gestegen. In onderstaande tabel is de voorgenomen stijging per schijf weergegeven. De stijging in de aardgastarieven in de derde en vierde schijf bedraagt, respectievelijk, 1,53 en 1,81 cent per m3. Op het totale marginale aardgastarief van een bedrijf die meer dan 1 miljoen kuub aardgas verbruikt betekent dit een stijging van 7 á 8%.

Voor elektriciteit wordt met name de derde schijf zwaarder belast. De stijging van 1,31 €cent/kWh betekent een stijging van het totale marginale elektricititeitstarief van maar liefst 18% voor alle bedrijven die tussen de 50.000 en 10 miljoen kWh per jaar verbruiken. Dit betekent dat bedrijven die 10 miljoen kWh per jaar verbruiken straks €131.000 extra moeten gaan betalen!

Onderstaande grafiek toont dat, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de COP van een warmtepomp, de impact van de heffing per kWhth voor warmtepompen veel groter is.

Veel industriële bedrijven waarvoor elektrificatie via warmtepompen een interessante verduurzamingsroute is, hebben een verbruik minder dan 10 miljoen kWh. De huidige voorgenomen ODE-heffingen maken het voor hen dus minder interessant om afscheid te nemen van aardgas en over te stappen op warmtepompen. Voor een fiscale maatregel op basis van het klimaatakkoord een op zijn zachts gezegd opmerkelijke keuze.

Einde convenant leidt tot verplichtingen en kansen voor MJA deelnemers

Neemt uw bedrijf deel aan het MJA convenant? Het convenant loopt af in 2020. BlueTerra heeft voor u de verschillende opties op een rijtje gezet om optimaal voorbereid te zijn op voor de periode na het convenant.

Doordat het MJA convenant afloopt na 2020 vervalt voor veel bedrijven de vrijstelling voor de informatieplicht en de EED-auditplicht. Voor veel bedrijven betekent dit dat zij ervoor moeten zorgen dat er in 2020 al een EED-audit wordt uitgevoerd. Energiezorgsystemen zoals de CO2-prestatieladder of ISO 14001 met de CO2 reductiemanagement module kunnen worden ingezet om alsnog vrijstelling voor de EED-auditplicht te behouden.

Naast de vrijstelling voor de auditplicht zorgen dit soort energiezorgsystemen ook voor een jaarlijkse daling van uw energiegebruik en bijbehorende emissies. Hierdoor is uw bedrijf beter voorbereid op de huidige- en toekomstige aanscherping van wet- en regelgeving. Bent u ook benieuwd welke opties er voor uw bedrijf mogelijk zijn? Kijk dan eens naar onze infographic voor MJA deelnemers en laat u informeren door onze specialisten.

 

De nationale CO2-heffing, welke impact heeft het voor uw bedrijf?

Het is één van de meest bediscussieerde maatregelen uit het klimaatakkoord: de nationale CO2-heffing voor de industrie. De voorgestelde heffing moet gaan aansluiten bij het huidige Europese heffingssysteem (ETS)  en zorgen dat het reductiedoel in 2030 op een zo kosteneffectieve manier zal worden bereikt. Er heerst echter nog veel onduidelijkheid en het klimaatakkoord geeft nog veel ruimte voor interpretatie. De werkelijke regeling zal nog verder moeten worden uitgewerkt. Toch kunnen uit het klimaatakkoord en de achterliggende ETS-mechanismen al veel inzichten worden opgedaan, die wij graag met u delen.

Verschil CO2-heffing en ETS-methodiek

Hoewel de nationale CO2-heffing is gebaseerd  op de ETS-methodiek, is het basisprincipe van de twee regelingen verschillend. Het ETS-systeem werkt met CO2-rechten via het ‘cap and trade ’ principe. Er is daarbij een maximum gesteld aan de totale aantal emissierechten voor  installaties die vallen onder ETS.  Dit maximum wordt richting 2030 verminderd tot het niveau van de ETS-reductiedoelstelling van 43% ten opzichte van de totale uitstoot onder het ETS in 2005.   Binnen dit maximum krijgen bedrijven een deel van de CO2-rechten gratis toegewezen. Wanneer deze rechten ontoereikend zijn, kunnen bedrijven aanvullende CO2 rechten inkopen via een veiling. Daarnaast is het mogelijk om de rechten naar behoefte direct te verhandelen met andere bedrijven.

Belasting op ‘vermijdbare CO2-uitstoot’

De nationale CO2-heffing zoals beschreven in het klimaatakkoord is geen ‘cap and trade’ systeem maar een belasting op alle CO2 die moet worden bespaard om in 2030 de reductiedoelstelling voor de industrie van 59% ten opzichte van 1990 te behalen.  Hierbij wordt juist dat deel van de uitstoot belast dat het meest kosteneffectief kan worden bespaard. Dit wordt de ‘vermijdbare CO2-uitstoot’ genoemd.  Zowel de heffing als de hoeveelheid vermijdbare CO2  gaan ieder jaar oplopen richting 2030  waardoor het steeds rendabeler wordt om CO2-reducerende maatregelen te nemen. De hoogte van de heffing wordt bepaald aan de hand van de verwachte kosten per ton CO2 van reductiemaatregelen. Het idee hierachter is dat wanneer deze verwachte kosten lager zijn dan de heffing, het loont om te investeren in de maatregel. Zo kan in theorie exact worden bepaald hoe hoog de heffing dient te zijn om voldoende maatregelen kostendekkend te laten zijn. Op basis van de huidige inzichten zou de CO2-heffing moeten starten bij 30€/ton en lineair oplopen naar 100 tot 150 €/ton . De hoogte van de taks is inclusief de ETS kosten, zodat de prikkel om te investeren niet afhankelijk is van de schommelende marktprijs van Europese CO2-rechten.

Vermijdbare en onvermijdbare uitstoot: benchmarks geven duidelijkheid

Om de grens tussen vermijdbare en onvermijdbare uitstoot te kunnen bepalen zal gebruik worden gemaakt van hetzelfde mechanisme als bij het toewijzen van de gratis rechten in het ETS. Dit gebeurt aan de hand zogenaamde benchmarks die zijn vastgesteld aan de hand van de gemiddelde CO2-uitstoot van de 10% best presterende installaties binnen een productgroep. Deze benchmark is ook weergegeven in bovenstaande situatieschets. De daadwerkelijk heffingsvrije voet is een vast percentage van deze benchmark   voor alle sectoren die gedurende de jaren steeds verder zal afnemen. Op deze manier wordt een ingroeipad   ingesteld zodat een extra deel van de uitstoot nog wordt vrijgesteld van heffing in de eerste jaren. Tegelijkertijd biedt het ruimte om richting 2030 ook een nationale heffing toe te passen op uitstoot onder de ETS-benchmark als dit vereist is om de industriële doelstelling van 14,3 Mt/jaar reductie te bereiken. De nieuwe benchmarks   zullen in 2020 bekend worden en op basis daarvan kan bepaald worden of en hoeveel meer dan de benchmarks moet worden bespaard.

Hands-on seminar voor inzicht in uw situatie

De exacte uitwerking van de CO2-heffing wordt momenteel vormgegeven door EZK   maar BlueTerra kan al wel bedrijven helpen een inventarisatie te maken van de mogelijke impact voor hun specifieke situatie  . BlueTerra organiseert hiervoor een hands-on seminar waar de details rondom de nationale CO2-heffing en de achterliggende ETS methodiek verder worden toegelicht. Aan de hand van praktijkcases leert u hoe de nationale CO2- heffing meegenomen kan worden in investeringsbeslissingen.

Meer details over het programma en de aanmelding voor het seminar vindt u hier. Voor meer informatie over de CO2 heffing en het ETS en de ondersteuning die BlueTerra kan bieden kunt u contact opnemen met Jeroen Buunk.

Stoomleverende warmtepompen in opkomst

Hogetemperatuur warmtepompen voor de levering van stoom (>100 °C) zijn van groot belang voor de energietransitie. Er zijn momenteel gelukkig volop ontwikkelingen rondom innovatieve stoomleverende warmtepompen. Een mooi voorbeeld hiervan was te zien tijdens een excursie van Platform Industriële Warmte naar Viking te Remscheid in Duitsland.

Daar demonstreert Viking Heat Engines momenteel de werking van een 200 kW warmtepomp die op dit moment 130 °C aan warmte levert. De warmtepomp werkt op basis van het ORC om optimaal gebruik te maken van de aanwezige restwarmte Met een ander, door Chemour ontwikkeld, koudemiddel kan zelfs 165 °C stoom (6 barg) geproduceerd worden. Opschaling van de capaciteit is de volgende stap in de ontwikkeling.

Spilling liet daarnaast in een presentatie zien dat ook een warmtepomp met waterdamp als koudemiddel mogelijk is. De voeding moet dan wel ruim boven de 2 barg stoom opleveren waarna de condensortemperatuur na compressie tot 16 bar (200 °C) op kan lopen. Beide systemen werken met zuigercompressoren die tegen hoge temperatuur bestand zijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Grift

 

8 t/m 10 oktober 2019 – Ontmoet BlueTerra op de Vakbeurs Energie | Industrial Heat+Power

Op 8, 9 en 10 oktober 2019 vindt de Vakbeurs Energie | Industrial Heat+Power plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. U vindt BlueTerra Energy Experts op de beursvloer standnummer A017 in Hal 2. Ervaar in onze stand ‘uw route naar CO2-neutraliteit’. Deze reis komt – net als de realiteit- met de nodige uitdagingen. Overwint u alle uitdagingen, dan maakt u kans op de hoofdprijs en u neemt in ieder geval ‘iets lekkers voor onderweg’ mee naar huis.

Naast een standbezoek nodigen wij u ook van harte uit voor onze seminars op dinsdag 8 oktober en donderdag 10 oktober. Bestel hier kosteloos uw toegangskaarten.

Seminar Elektrificatie: veelbelovende oplossing voor verduurzaming industriele processen
Op dinsdag 8 oktober van 10.30-12.00uur bent u van harte welkom in het Industrie Theater voor het seminar over Elektrificatie. Elektrificatie van processen en utilities is één van de veelbelovende verduurzamingsopties voor de industrie. Tegelijkertijd is het een middel en geen doel op zich. Kunnen bestaande processen deze omschakeling maken? Laat u inspireren door experts vanuit BlueTerra, Zeeuwind en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). BlueTerra organiseert deze lezing in samenwerking met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Bekijk hier meer informatie over het seminar.

Seminar Restwarmte en Warmtenetten: het gebruik van restwarmte in de energietransitie
In de middag vindt u Stijn Schlatman, directeur van BlueTerra, van 12.30-14.00uur op het podium tijdens het seminar over Restwarmte/Warmtenetten. De inzet van restwarmte kan voor een aanzienlijke reductie van het energieverbruik van de industrie zorgen. In dit seminar gaan we op reis door het schillenmodel voor warmteoptimalisatie. Bekijk hier meer informatie over het seminar.

Seminar Energietransitie: Energietransitie of industrietransitie?
Op 10 oktober van 10.30-12.00uur organiseren BlueTerra en de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) het seminar Energietransitie. Met sprekers vanuit de VNCI, Rebel Group, Nouryon en BlueTerra nemen wij u aan de hand van praktijkcases mee in de keuzes die noodzakelijk zijn om in 2050 energieneutraliteit te realiseren. Zodat u goed bent voorbereid op wat komen gaat. Bekijk hier meer informatie over het seminar.

Meer informatie en gratis registreren  

Heeft u na de lezingen nog vragen, dan bent u nog van harte welkom in de stand van BlueTerra, A.017, hal 2. Wenst u een afspraak met één van onze adviseurs op de beursvloer, mail dan uw verzoek naar info@blueterra.nl.

Meer informatie of benieuwd naar het gehele programma van de Vakbeurs Energie en Industrial Heat + Power? Bekijk dan de website. Bestel hier kosteloos uw toegangskaarten.

Het Klimaatakkoord: de gevolgen voor uw organisatie

Het Klimaatakkoord is onlangs gepresenteerd en het kabinet gaat dit najaar aan de gang met het wetgevingstraject. Wat betekent het Klimaatakkoord voor uw bedrijf?

Het Klimaatakkoord pakt voor de diverse sectoren binnen de industrie anders uit. Bent u een ETS bedrijf? Valt u wel of niet onder carbon leakage? Bent u een MJA bedrijf of EED organisatie? En wat gaat de CO2-heffing u kosten? Ongeacht waar uw organisatie precies onder valt, in alle gevallen is er actie nodig op CO2-reductie en beïnvloedt het Klimaatakkoord uw investeringsagenda.

BlueTerra spitte het Klimaatakkoord voor u en zette de consequenties voor industriële bedrijven op een rijtje. Heeft u vragen over hoe het Klimaatakkoord voor uw bedrijf uitpakt en waar u rekening mee moet houden? Neem contact met ons op of neem deel aan de Masterclass Energietransitie voor de Industrie. Samen met u zorgen wij dat u de juiste beslissingen neemt rondom CO2-reductie, investeringen en energietransitie.

BlueTerra helpt bij oplossen legpuzzel stadswarmtenet Amsterdam

 

Amsterdam moet in 2050 een aardgasloze stad zijn, zo maakt het college van burgemeester en wethouders bekend in haar strategie ‘Naar een stad zonder aardgas’. Warmtenetten zijn in Amsterdam een belangrijk aardgasvrij alternatief, waarvoor het stadswarmtenet moet worden uitgebreid. BlueTerra  draagt bij aan deze capaciteitsuitbreiding door het Basic Design Package van het Warmteoverdrachtstation Hakfort in Amsterdam in opdracht van Vattenfall op te stellen.

De tijdige en kwalitatief goede realisatie van Hakfort is voor Vattenfall een belangrijk onderdeel in de grote ‘legpuzzel’ voor uitbreiding van het stadswarmtenet en de verduurzaming van de warmtevoorziening van de stad Amsterdam. BlueTerra stelde hiervoor het Basic Design Package op, een set aan technische documenten waarmee het project kan worden aanbesteed. Daarnaast gaf BlueTerra inzicht in de investeringskosten en maakte de documenten voor de vergunningaanvraag in orde.

‘BlueTerra levert best value for money’, aldus Gideon Dam, engineeringsmanager bij Vattenfall. Gideon Dam: ‘BlueTerra is flexibel en levert goede kwaliteit. Tijdens ons interne review was het oordeel over de opgestelde documenten unaniem positief’.

E-Comply: gedegen procesaanpak geeft RKI bedrijven grip op wet- en regelgeving energiebesparing

NRK en BlueTerra bundelen krachten voor compliancy branche

 

Vandaag ondertekenden de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) en BlueTerra Energy Experts de samenwerkingsoverkomst om leden van de brancheorganisatie te ondersteunen bij de energietransitie. Zij lanceren de procesaanpak E-Comply om de bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie te ondersteunen in de huidige en toekomstige energiewet- en regelgeving.

Bedrijven actief in de rubber en kunststof moeten voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing, de energietransitie en CO2 -besparing. NRK ondersteunt haar huidige leden en niet-leden bij het realiseren van deze doelstellingen. BlueTerra Energy Experts en NRK hebben hiervoor de aanpak ‘E-Comply’ ontwikkeld. Deze procesaanpak zorgt ervoor dat organisaties voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de gevraagde energiereductie van -49% in 2030.

E-Comply: geheel compliant voor een vaste fee
Organisaties die gebruik maken van E-Comply betalen een fee aan NRK en krijgen hiervoor gedurende vier jaar lang begeleiding bij het voldoen aan de wet- en regelgeving. Zij krijgen onder andere informatie, trainingen en advies op maat. BlueTerra Energy Experts bepaalt met NRK hoe het traject eruit ziet (blauwdruk), waar uitvoerende partners aan moeten voldoen en zij bewaken de kwaliteit van de adviezen en acties. Hierdoor weet de gebruikers van E-Comply zeker dat zij werken aan de juiste stappen om te voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving. NRK zorgt voor gekwalificeerde consultants en adviseurs om de organisaties begeleiden. Bedrijven kunnen zich aanmelden bij de NRK. Meer informatie kunt u vinden op de NRK, www.nrk.nl.

Project Energiebesparing Gelderland
De ontwikkeling van E-Comply is mede mogelijk gemaakt door een subsidieregeling van de Provincie Gelderland. Daarnaast krijgen individuele Gelderse bedrijven een subsidie van € 1.000.

Meer informatie
De komende periode zal E-Comply verder worden ontwikkeld en zullen leden benaderd worden deel te nemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Michiel Steerneman.

Kom nu werken bij BlueTerra Energy Experts

Op dit moment hebben wij diverse vacatures voor talentvolle mensen die op zoek zijn naar een baan bij een toonaangevend adviesbureau in de energiesector. Bij BlueTerra werk je in een professionele omgeving aan aansprekende projecten in een snel veranderende sector. Geen opdracht is hetzelfde en de ambitieuze doelstellingen van onze opdrachtgevers maken het werk ronduit uitdagend.

BlueTerra Energy Experts is een specialistisch en onafhankelijk adviesbureau voor de industrie en grootzakelijke markt. Wij adviseren op het gebied van energiebesparing en duurzame energie en zijn een jonge, dynamische club van energie-experts. Bij ons is geen opdracht hetzelfde en is er veel ruimte voor eigen initiatieven. Je krijgt voldoende ruimte om te werken aan je eigen ontwikkeling. De sfeer is open en informeel. Wij vinden het belangrijk om naast het harde werken tijd te nemen voor ontspanning. BlueTerra Energy Experts is gevestigd in Veenendaal en is een zusterorganisatie van DWA b.v.

Benieuwd of werken bij BlueTerra iets voor jou is? Kijk dan hier voor actuele vacatures.