Nieuws Archives - Pagina 9 van 11 - BlueTerra
243
archive,paged,category,category-nieuws,category-243,paged-9,category-paged-9,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Restwarmte industrie helpt Overijssel bij het aardgasloos wonen, werken en recreëren

BlueTerra is bij drie projecten betrokken waarbij Cogas in Overijssel open warmtenetwerken wil realiseren die gevoed worden met industriële restwarmte. Voor een eerste evaluatie zet BlueTerra een softwaretool in waarmee wij de kosten en baten van uitkoppeling en distributie snel zichtbaar maken. Met iedere megawatt die vrij komt in de industrie kun je het grootste deel van de warmtebehoefte van vijfhonderd woningen dekken.

Veelal zijn er warmtepompen nodig om de temperatuur op het gewenste niveau te krijgen. Zo zal een groot bedrijf 10 MW aan laagtemperatuurwarmte voeden aan een warmtepomp die daar ca 12,5 MW aan nuttige warmte van maakt. Uit schoorstenen van bakkerijen kun je honderden kW’s aan warmte onttrekken door de waterdamp in de rookgassen met behulp van warmtepompen te condenseren. Met behulp van waterbuffers stem je vervolgens vraag en aanbod op elkaar af.

In eerste instantie mikken we op grote afnemers zoals zwembaden, appartementencomplexen, hotels,  gemeentehuizen en verzorgingstehuizen. Als het hoofdnet er eenmaal ligt volgen ook de naastgelegen woonwijken. In Januari start Cogas met de uitwerking van de eerste clusters van ieder project.

Klik hier voor de informatieflyer van Cogas betreffende de realisatie van het open warmtenet in Almelo.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jan Grift.

BlueTerra Energy Experts slaat haar vleugels uit!

Met als thuisbasis Veenendaal, is BlueTerra Energy Experts centraal in Nederland gevestigd. Toch merkten we dat onze opdrachtgevers het prettig vinden als we letterlijk dichterbij zitten. Daarom hebben we besloten om uit te breiden. Voortaan vindt u BlueTerra Energy Experts naast Veenendaal ook in Rijssen.

BlueTerra deelt haar locatie in Rijssen met zusterorganisatie DWA, die zich net als BlueTerra inzet voor betrouwbare, innovatieve en kostenbesparende energieoplossingen. Waar BlueTerra zich richt op de industrie, grootzakelijke markt en agriculture, ligt de focus van DWA op de gebouwde omgeving en gebiedsgerichte ontwikkelingen. Hierdoor hebben wij toegang tot een nog groter netwerk van duurzame energieoplossingen. U bent van harte welkom op onze nieuwe vestiging voor een kop koffie!

BlueTerra Masterclass Energietransitie voor de industrie

Ongetwijfeld kent u de beschikbare duurzame technieken op hoofdlijnen en volgt u de ontwikkelingen rondom de energietransitie. Maar weet u er voldoende van om ze effectief te kunnen toepassen in uw organisatie? Maakt u nu de juiste keuzes voor de toekomst?

Na het volgen van deze masterclass heeft u inzicht in de mogelijkheden, randvoorwaarden, technische en economische mogelijkheden van duurzame energie en energie-efficiencyverbetering in de industrie. Aan de hand van theorie en praktijkcases kunt u daarna met concrete acties en maatregelen aan de slag te gaan.

Urgentie: met alleen energiebesparing komt u er niet
Klimaat is hot en de urgentie om los te komen van fossiele brandstoffen is hoog. De kabinetsdoelstellingen zijn ambitieus en alleen energiebesparing is niet langer voldoende. BlueTerra Energy Experts ondersteunt industriële organisaties in de energietransitie en wil door haar kennis met u te delen, u op weg helpen richting een CO2-neutrale toekomst. In vijf dagen brengen onze experts u op de hoogte van alles wat er komt kijken bij de energietransitie: van duurzaamheidsbeleid, wet- en regelgeving, tot energiebeleid, diverse duurzaamheidstechnieken (zoals bio-energie, waterstof en energieopslag) tot uiteindelijk een energie masterplan. Het is ook mogelijk om losse modules te volgen.

Klik hier voor het volledige programma en aanmelden

Meld u aan
BlueTerra Energy Experts gelooft in een succesvolle energietransitie door samenwerking. Wij inspireren u met deze masterclass om haalbare beleidsdoelen te formuleren én te realiseren binnen uw organisatie. Bekijk hier het gehele programma. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met ons secretariaat via info@blueterra.nl of +31 (0)88 – 520 04 00.

Meerdere winnaars bij “Grijp uw kans” Energiebeurs 2018

BlueTerra was prominent aanwezig op de Energievakbeurs Heat&Power. Veel bestaande en nieuwe contacten wisten ons te vinden om bij te praten of kennis te maken met de diensten van BlueTerra. Grote publiekstrekker was de grijpmachine gevuld met zakjes met zaden van vergeet-mij-nietjes. Dit onder het mom van: krijg grip op de energietransitie en vergeet BlueTerra niet als potentiële partner in dit proces. De zakjes bleken moeilijk grijpbaar, een mooie symbolische parallel met de energietransitie. Het vormde veelal de aanzet tot interessante gesprekken over de kansen en obstakels voor de verduurzaming van de bedrijven van standbezoekers en de rol die BlueTerra daarbij zou kunnen spelen. Wat ons betreft was het daarmee een geslaagde beurs.

Voor 15 standbezoekers was het bezoek van onze stand helemaal een succes. Zij scoorden namelijk een zakje met gouden strik waardoor ze kans maakten op een gratis dagdeel advies van BlueTerra. Hiermee kan een aanzet gegeven worden in het grip krijgen op de energietransitie binnen hun eigen organisatie. De loting heeft inmiddels plaatsgevonden. Binnenkort zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt via onze website en social media kanalen.

Succesvolle BlueTerra themamiddag op de Vakbeurs Energie 2018

 Energietransitie: geen woorden maar daden. De reis naar CO2-neutraliteit

Woensdagmiddag 10 oktober heeft BlueTerra samen met een vijftal opdrachtgever een inkijk gegeven in de praktijk van de energietransitie. Geen wollige verhalen, maar goed nadenken, hard werken én volhouden. In dit artikel een impressie van deze zeer geslaagde themamiddag met meer dan 70 deelnemers. Onder de deskundige leiding van Hans Grünfeld (VEMW) kwam een breed palet aan ervaringen langs.

Martin van Dord van de NRK trapte af. De rubber- en kunststofsector heeft op het gebied van energie efficiency al veel bereikt. Met een terugtredende overheid en het aanscherpen van duurzaamheidseisen, wordt de rol van de branche belangrijker. De NRK neemt die ook. Voor kunststof producten liggen – naast het verduurzamen van de energiebehoefte – grote kansen voor energiebesparing in de keten. Kunststof producten kunnen leiden tot aanzienlijke energiebesparing, bijvoorbeeld in de transportsector.

Danielle van Woerden van Teijin Aramid etaleerde het transitieproces bij een internationale, niet beursgenoteerde onderneming. Teijin is als producent van hoogwaardige aramide vezels al zeer bewust bezig met energiebesparing en efficiency. De producten van Teijin zijn zeer geschikt voor energiebesparing in de waardeketen. Door Teijin is de tweeslag ‘reduce pain’ (besparing) en ‘enlarge gain’ geïntroduceerd. De winst zit niet alleen bij Teijin maar vooral ook bij de gebruikers van de supervezels. Duidelijk is dat Teijin alle kennis in huis heeft voor hun producten en processen maar op het gebied van energietransitie en duurzaamheid leiding nodig heeft. Samenwerken dus!

Rob Wilders van Ecodrukkers benadrukte dat de grafische branche in dit digitale tijdperk al een grote transitie doormaakt, en zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. Hoe nuttig is drukwerk? Kan het anders, beter, efficiënter? En als we drukken, kan dit duurzaam? Rob nam ons daarin mee en liet zien dat hierin nog een wereld te winnen is. Bij deze zoektocht moet je soms buiten de gebaande baden treden en tegen de stroom inzwemmen.

André van der Loo van Dumocom is eigenaar van een familiebedrijf dat PET-flessen maakt. Een bedrijf met korte lijnen en hoge motivatie om het ‘anders’ te doen. Boodschap: we staan nog maar aan het begin van de transitie; en voor de kunststofsector is de uitdaging groot. Dumocom investeert hierin: duurzaam koelsysteem, bioplastics en gebruik van recyclaat. André van der Loo droomt van een windmolen bij zijn bedrijf maar dat mag niet. Op het gebied van recycling is ook in Nederland nog veel te winnen, bijvoorbeeld het beter scheiden van kunststof restproducten. Door schoon en zuiver recyclaat te gebruiken kan het energiegebruik drastisch omlaag.

Robert-Jan van der Werf van Corbion en Egbert Klop van BlueTerra vertellen over de samenwerking in de zoektocht naar een duurzame stoomopwekking. Aanjager hiertoe was de ‘H-gas brief’ van minister Wiebes. Al denkend kwamen veel varianten op tafel. Corbion heeft de proceskennis, en BlueTerra de kennis van energiebesparing en duurzame energie. Dit resulteerde in een erg vruchtbare samenwerking. Na selectie en onderbouwing bleven een drietal interessante varianten over. Voor Corbion zijn de ogen verder open gegaan: zowel qua energiebesparingskansen als inzicht in de stappen die nodig zijn voor de verduurzaming van de stoomopwekking. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Waar de brief van Wiebes al niet goed voor is.

Deze koplopers op de weg naar CO2-neutraliteit hebben laten zien dat het goed nadenken en hard werken is om stappen te maken. Waar een wil is, is een weg. Een mooi inzicht om ook komend jaar als BlueTerra weer onze schouders eronder te zetten en bedrijven te ondersteunen om deze stappen richting CO2-neutraliteit te kunnen zetten.

Klik hier voor de link naar enkele presentaties van deze themamiddag.

 

Hoe kunnen bedrijven aardgas uitfaseren?

BlueTerra is door verschillende industriële bedrijven gevraagd om een analyse te maken van de mogelijkheden voor een duurzame warmtevoorziening. Dit naar aanleiding van de brief die zij van minister Wiebes hebben ontvangen om voor 2022 van het G-gas af te gaan. Veel bedrijven grijpen deze situatie aan om na te gaan of de warmtevoorziening op een andere wijze kan worden ingericht. Denk daarbij aan elektrificatie met warmtepompen, restwarmtelevering, geothermie of biomassa.

Zo’n analyse bestaat uit een doorlichting van de bedrijfsprocessen gevolgd door een omgevingsanalyse. De doorlichting van bedrijfsprocessen moet mogelijkheden voor energiebesparing en elektrificatie opleveren. Met de omgevingsanalyse worden de mogelijkheden voor restwarmte van naburige bedrijven en duurzame bronnen in kaart gebracht. Uiteindelijk kunnen in een financiële evaluatie de mogelijkheden tegen elkaar worden afgezet om tot een juiste mix van maatregelen te komen. Aspecten als timing met betrekking tot subsidies, lange termijn verwachtingen, imago, omgevingsfactoren, risico’s en financieringsmogelijkheden worden meegenomen in de evaluatie.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Stijn Schlatmann, Tel: +31 (0)6-51181100.

Informatieplicht energiebesparing komt eraan

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelstellingen. De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in Activiteitenbesluit milieubeheer. Inrichtingen van bedrijven en instellingen die meer dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Volgend jaar verandert deze wet: naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht.
Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven samen als ondertekenaars van het Energieakkoord de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-neutrale energiehuishouding een flinke impuls.

Valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht én informatieplicht? Dan rapporteert u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Daarna rapporteert u uw maatregelen eens per 4 jaar.

Weet u wat deze informatieplicht voor u betekent? Wat is de relatie met EED? Zijn er uitzonderingen? Hoe kunt u de informatieplicht invulling geven? En wat kunt u verwachten van toezicht en handhaving?

Op de website van RVO kunt u zien wat de status op dit moment is: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wet-milieubeheer

BlueTerra Energy Experts heeft op dit gebied een belangrijke bijdrage geleverd via de actualisatie van de erkende maatregelenlijsten. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij EED, MJA en EIA ontwikkelingen en overzien wij door onze ervaring in de industrie, glastuinbouw en grootzakelijke markt de gehele scope. Wilt u weten wat deze informatieplicht praktisch voor u betekent, neem dan contact op met Michiel Steerneman of Jos Lenselink.

Nieuwe inkomsten voor WKK’s met Certificaten van Oorsprong

Vanaf 1 januari komen er naast de garanties van oorsprong (GvO’s) voor duurzaam opgewekte elektriciteit ook Certificaten van Oorsprong (CvO) voor alle andere met fossiele brandstoffen opgewekte elektriciteit. Dat is een gevolg van een amendement op de wet Vet en wordt ook wel full disclosure genoemd. Voor fossiel opgewekte MWh-en mag het geen GvO heten maar een CvO, het komt echter op hetzelfde neer. De wetwijziging houdt in dat leveranciers van alle elektriciteit die zij leveren de herkomst via certificaten moeten kunnen aantonen. Dit administratieve systeem wordt in Nederland beheert door Certiq. Producenten van elektriciteit kunnen zich registreren bij Certiq waarbij vervolgens door Certiq de opgewekte MWh-en gecertificeerd worden. Voor producenten is dit geen verplichting maar wel een kans om extra inkomsten te genereren.  Leveranciers moeten namelijk voldoende certificaten hebben om stroom te kunnen verkopen. De certificaten vertegenwoordigen dus waarde. De hoogte van die waarde is afhankelijk van het type opwekking en de locatie van de opwekking die zijn gekoppeld aan het GvO certificaat. Het is gebleken dat de consument meer wil betalen voor lokale duurzame energie. Daardoor ligt de prijs van een GvO van elektriciteit van waterkracht uit Noorwegen (1,5€/MWh) bijvoorbeeld lager dan die vanuit wind of zonne-energie in Nederland (6 €/MWh).

Met de nieuwe certificaten van oorsprong kan de brandstof worden herleidt, dus aardgas, kolen of nucleair. Elektriciteit uit WKK wordt aangemerkt als ‘uit aardgas geproduceerd’. Er is dus helaas geen extra credit voor het WKK element, iets wat CertiQ overigens wel zou willen. Maar alle elektriciteit opgewekt met aardgas heeft een aanzienlijk lagere emissie dan uit kolen (800 tot 900 gr/kWh) of zelfs het fossiele gemiddelde (ca 600 gr/kWh). Dit zou kunnen betekenen dat elektriciteit uit aardgas gewilder zou worden dan elektriciteit uit kolen. Ook is de vraag of de consument niet liever elektriciteit uit aardgas koopt dan van nucleaire energie dat een imagoprobleem rondom veiligheid kent.

Wat betekent dit nu concreet voor WKK? Op zich is dit een kans op een extra verdienmodel. Nu al worden CvO’s op aardgas van elektriciteit uit Nederland verkocht in Oostenrijk, omdat daar al met dit systeem wordt gewerkt. De prijs van deze certificaten is naar verluid zo’n 20 ct per MWh. Het is nog erg onzeker hoe deze prijs zich gaat ontwikkelen. Dit hangt onder andere af van het aandeel van de geproduceerde elektriciteit dat geregistreerd gaat worden, oftewel hoe groot het aanbod gaat zijn. Daarnaast is het de vraag of andere landen ook een dergelijke verplichting voor leveranciers in gaan voeren. Als dit niet of beperkt gebeurt dan dreigt de Nederlandse markt overspoelt te worden met buitenlandse certificaten wat de prijs zal drukken. Ten slotte is het nog onzeker hoeveel meerwaarde een leverancier kan halen uit elektriciteit uit aardgas ten opzichte van andere fossiele brandstoffen. Het lijkt echter aannemelijk dat de prijs voor een aardgas certificaat van oorsprong aanzienlijk hoger kan komen te liggen dan de huidige prijs in Oostenrijk en dit op termijn wel degelijk een interessante extra inkomstenbron kan vormen voor WKK’s.

Het betreft een complexe situatie en de kans bestaat dat de invoering van dit systeem voor 1 januari niet gered gaat worden. Nog veel onzekerheid dus wellicht maar een interessante mogelijkheid voor WKK’s. Hou dus ons nieuwsbericht in de gaten of neem contact op, wij volgen de ontwikkelingen.

Oprichting platform energiemanagement volgens ISO 50001

Efficiënter werken met ISO 50001

Informatieplicht, Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), MJA en erkende maatregelen. Een greep uit de regelingen en energiebesparende maatregelen waar u als organisatie wettelijk aan moet voldoen. Maar levert dit ook daadwerkelijk de energiebesparing op die u ambieert?

Met een energiemanagementsysteem volgens de internationale standaard ISO 50001 weet u zeker dat u aan alle wettelijke eisen voldoet én werkt aan energiebesparing binnen uw organisatie op een manier die bij u past. BlueTerra Energy Experts helpt organisaties met het beschrijven en implementeren van het energiemanagementsysteem. Wij merken echter dat er nog relatief weinig organisaties zijn die ook daadwerkelijk hun systeem laten certificeren. Jammer, want dat certificaat gaat u in de toekomst echt helpen.

BlueTerra start binnenkort met een platform waarin wij gebruikers, experts en aanbieders samenbrengen. Hiermee faciliteren we het delen van kennis en ervaring met als doel energiemanagement toegankelijker te maken.

Over het platform

Het platform Energiemanagement ISO 50001 wordt een ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is bij energiemanagement: of u nu over ISO 50001 certificaat beschikt, bezig bent met de implementatie, implementatie overweegt of diensten aanbiedt rondom dit thema. Kortom iedereen die een zinvolle bijdrage kan leveren of informatie zoekt is uitgenodigd om mee te werken aan een effectievere werking van het energiemanagementsysteem. Leden ontvangen twee keer per jaar een nieuwsbrief en we bezoeken een aantal organisaties om de praktijkervaringen te delen. We zoeken samenwerking met onder andere NEN en RVO.

Aanmelden

Het platform bevindt zich in de opstartfase. Graag komen wij in contact met organisaties die interesse hebben in lidmaatschap of in het leveren van kennis en praktijkervaring.

Heeft u Interesse in trainingen op het gebied van ISO 50001 of EED? Kijk dan op www.blueterra.nl/trainingen.

Of wilt u gewoon weten wat ISO 50001 voor u kan betekenen, wij hebben tools om dit eenvoudige wijze vast te stellen.

Neem contact op met Michiel Steerneman of Jos Lenselink, wij wisselen graag van gedachten met u!

Het belang van UPS en noodstroom

Op 29 april 2018 heeft Schiphol grote problemen gehad met zijn stroomvoorziening, de oorzaak hiervan wordt onderzocht door TNO en lijkt een installatiefout te zijn geweest. Als de spanning uitvalt en onderdelen van de installatie vallen daardoor stil kan dit grote gevolgen hebben voor veiligheid, kosten en de beschikbaarheid van diensten of processen. Een goedwerkende Uninteruptable Power Source (UPS) en noodstroom kunnen deze gevolgen wegnemen, of in ieder geval tot een acceptabel niveau beperken.

Vaak worden de termen UPS en noodstroom door elkaar gebruikt terwijl hier praktisch gezien fundamentele verschillen in zitten:

  • Een Uninteruptable Power Source (UPS), de naam zegt het al, zorgt ervoor dat op het moment dat de spanning uit dreigt te vallen, deze zonder onderbreking wordt overgenomen door een andere bron. Hierdoor blijven de eerdergenoemde gevolgen uit en kunnen processen veilig en zonder schade of productverlies worden onderbroken en weer goed kunnen worden opgestart zodra de spanning weer terugkeert.

 

  • Noodstroom kan worden ingezet nadat de stroom is uitgevallen, zodat er niet gewacht hoeft te worden eerdat de spanning weer terugkeert. Hierdoor kunnen de processen weer worden hervat zodat er geen inkomsten misgelopen worden en de diensten weer beschikbaar zijn. Zodra de spanning terugkeert, kan de noodstroom worden afgeschakeld en kan de bedrijfsvoering weer normaal worden voortgezet.

 

Omdat een UPS meestal van beperkte duur vermogen kan leveren, is deze niet geschikt om de installatie te voeden totdat de spanning weer terugkeert. Daarentegen heeft noodstroom meestal een opstarttijd nodig en kan deze niet voorkomen dat processen kortstondig uitvallen. Daarom worden deze twee oplossingen vaak gecombineerd (en daarom ook verward).

Voor elk van de twee oplossingen (en de combinaties ertussen) zijn verschillende technieken mogelijk met voor- en nadelen. De meest gebruikte UPS’en werken op batterijen met een gelijkrichter en omvormer om de sinusvormige spanning in stand te houden en de meest gebruikte noodstroom wordt opgewekt met een dieselaggregaat vandaar de term noodstroomaggregaat (NSA).

Beide technieken zorgen wel voor extra energieverlies, ook als ze niet eens gebruikt worden. Oudere UPS’en (of in situaties met gevoelige apparatuur) werken vaak met een dubbele conversie, dat wil zeggen dat de wisselspanning van het net eerst geconverteerd wordt naar gelijkspanning, om vervolgens de batterijen op spanning te houden en daarna weer worden geconverteerd naar wisselspanning om de installatie te voeden. Deze verliezen kunnen beperkt worden door maar een klein (preferent) deel te laten voeden met een UPS, of om te kiezen voor een systeem dat de wisselspanning meet en alleen converteert op het moment dat deze uit dreigt te vallen. Bij een NSA worden de meeste verliezen veroorzaakt door het warmhouden van de motor (carter) zodat deze snel en betrouwbaar kan starten.

Een interessante oplossing voor deze problemen, vooral bij hogere vermogens, is een Diesel Rotating Uninteruptable Power Source (DRUPS). In deze gecombineerde UPS en NSA-oplossing, zorgt een elektromotor ervoor dat een vliegwiel altijd blijft draaien (synchroon aan de netspanning). Zodra de spanning uit dreigt te vallen, wordt de elektromotor gebruikt als generator die aangedreven wordt door de opgeslagen kinetische energie uit het vliegwiel. Hiermee kan het NSA gelijk worden opgestart zonder het energieverlies van de standverwarming en spanningsconversies. De bijkomende wrijvingsverliezen van het vliegwiel zijn een stuk lager.

Om een goed werkende voorziening te hebben voor als er een storing in het elektriciteitsnetwerk optreedt, is het belangrijk om door een onafhankelijke adviseur een ontwerp te laten maken die is afgestemd op de specificaties van de installatie. Daarnaast zijn periodieke testen noodzakelijk om een goede werking te blijven garanderen.

Wilt u meer informatie over UPS en noodstroom of vraagt u zich af wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen, neem dan contact op met Dominique Bouchier.