Nieuws Archives - Pagina 9 van 9 - BlueTerra
243
archive,paged,category,category-nieuws,category-243,paged-9,category-paged-9,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Afvalwaterzuivering Vlaardingen verduurzaamt productie groen gas

Op 17 mei heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de installatie voor groen gas bij afvalwaterzuivering De Groote Lucht te Vlaardingen officieel in gebruik genomen. Volgens een uniek en duurzaam proces wordt biogas opgewaardeerd tot groen gas, gas met aardgaskwaliteit. BlueTerra (destijds nog onder de naam Industrial Energy Experts) onderzocht de optimale inzet van het biogas wat heeft bijgedragen aan de realisatie van deze nieuwe duurzame installatie.

 

Jaarlijks produceert de afvalwaterzuivering in Vlaardingen circa 1,8 miljoen m3 biogas. Voorheen werd dit gas verbrand in gasmotoren, waarbij er elektriciteit en warmte werd geproduceerd. BlueTerra concludeerde in het onderzoek dat een groen gas-installatie energetisch en financieel interessanter was dan het investeren in nieuwe gasmotoren.

 

De verbrandingsmotoren naderden het einde van hun levensduur en voldeden niet meer aan de aangescherpte emissie-eisen. ‘”Dat was het moment om te kijken of we verder konden verduurzamen,” zegt Jouke Boorsma, beleidsmedewerker bij Delfland. “Het biogas-proces was namelijk niet optimaal. Van de opgewekte warmte gebruikten we slechts 60 procent; verspilling van energie dus eigenlijk.” In opdracht van het Hoogheemraadschap heeft BlueTerra de groen gas-mogelijkheid vergeleken met de optie van nieuwe verbrandingsmotoren. De groen gas-optie bleek weliswaar de meest ambitieuze, maar ook de duurzaamste en financieel aantrekkelijkste mogelijkheid. Stedin, de beheerder van het gasnetwerk in de regio, reageerde positief op dit initiatief.

 

Delfland heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn; daarnaast wil het waterschap ook groene energie aan derden gaan leveren. De productie van groen gas is een belangrijke stap daarin: Delfland gaat ruim 1 miljoen kuub groen gas per jaar leveren aan het gasnetwerk van Stedin. Dankzij de opwerking tot groen gas, wordt de volledige energie-inhoud van het biogas gebruikt en wordt er geen restwarmte meer vernietigd. Daarnaast wordt het biogas ingezet waar het de meeste waarde heeft, namelijk in de vervoerssector. Lees voor meer informatie het gehele bericht van het Hoogheemraadschap van Delfland op hun website. Of bekijk de video waarop u kunt zien hoe de groen gas-installatie werkt.

 

BlueTerra is al geruime tijd betrokken bij de duurzaamheidsambities van het Hoogheemraadschap Delfland. Zo hebben wij onder andere onderzocht hoe zij energieneutraal kunnen worden en hebben we onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van hoogtemperatuur brandstofcellen.

Whitepaper rentabiliteit hoogtemperatuur warmtepompen

BlueTerra heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een whitepaper gepubliceerd die ingaat op de rentabiliteit van warmtepompen. Enkele kernpunten:

 

 • Warmtepompen die leveren onder de 85°C zijn nu al rendabel mits de inpassingskosten niet te hoog zijn en op basis van de life cycle costs  wordt gerekend.
 • Voor de hogere temperaturen boven de 85°C zal het alleen voor grote bedrijven die meer dan 10 GWh per jaar gebruiken rendabel zijn mits de COP voldoende hoog is en de inpassingkosten niet te hoog.
 • De investeringsruimte geeft naast de warmtepomp en de inpassing daarvan geen ruimte voor de kosten voor capaciteitsuitbreiding van het elektriciteitsnet.

 

De belangrijkste bottleneck vormt de kosten voor uitbreiding van de netcapaciteit. Een mate van socialisering van deze kosten is noodzakelijk voor het succes van de verduurzaming van grootverbruikers.

 

Lees het volledige artikel hier

Hulpwarmtecentrale ’Amsterdam South Connection’ voor NUON

ASC_View22

De engineering van de hulpwarmtecentrale voor NUON is vrijwel afgerond. De centrale vormt een meer dan welkome aanvulling in de expansie van het stadswarmtenet in Amsterdam. De centrale bestaat uit heetwaterketels van in totaal 150 MegaWatt, welke om te bouwen zijn voor toepassing van biobrandstof.

 

Spil in het concept van de hulpwarmtecentrale is een heetwaterbuffer van 3.600 kubieke meter inhoud. Deze buffer zorgt ervoor dat warmte uit AEB kan worden opgeslagen, om als de vraag daar is, te worden doorgeleverd naar de achterliggende stadswijken Zuideramstel en Nieuw West. De hulpwarmtecentrale faciliteert de groei van het stadswarmtenet, vergroot de leveringszekerheid, waarborgt de noodzakelijke vergroening van de warmteopwekking, verhoogt de capaciteit en verbetert de flexibiliteit van warmte-opwekking (multi source).

 

Het ontwerp van de centrale is een trots landmark, dat imponerend oprijst nabij de kruising van de A4, de A10, het spoor en de metrolijn bij De Nieuwe Meer. Het project wordt in Q4 van 2018 aanbesteed.

 

Voor meer informatie neemt u contact op met Egbert Klop: +31 (0)88 – 5200328.

Restwarmtescans Overijssel leveren behoorlijk besparingspotentieel op

De 25 restwarmtescans bij industriële bedrijven die in opdracht van de Provincie Overijssel door BlueTerra zijn uitgevoerd hebben veel opgeleverd. Het besparingspotentieel blijkt gemiddeld 24% op het aardgasgebruik te zijn. Ook zijn er vijf mogelijkheden voor warmte uitkoppeling naar nabij gelegen objecten gevonden. Met de zelf ontwikkelde software kan BlueTerra in een bezoek van een dagdeel het hele bedrijf in kaart brengen en richting geven aan de kansen die er liggen. Dit voor zowel de korte als de lange termijn. Binnenkort verschijnt in de energiegids een uitgebreid artikel met een beschrijving van de resultaten.

Dienstverleningscontracten succesvol in MJA/MEE trajecten

Handboek energiezorg

Veel MJA3 deelnemers kennen nog één of meerdere tekortkomingen in hun energiezorgsysteem. Vaak zijn ze onbekend met energiezorg of managementsystemen in het bijzonder. Dit terwijl de deelname aan MJA3 vereist dat de implementatie van energiezorg binnen 2 tot 3 jaar na inschrijving tot het convenant, is verzorgd.

 

Blueterra helpt bedrijven met deze tekortkoming en verzorgt een implementatietraject waarbij energiemanagement bedrijfsspecifiek wordt vastgelegd in een energiezorghandboek. Voor veel deelnemers is dit de eerste kennismaking me een managementsysteem en alleen om die reden zeer welkom. Voor anderen maakt het deel uit van hun milieuzorgsysteem welke is gecertificeerd in ISO 14001. Voor een laatste categorie bedrijven is het handboek een opmaat naar ISO 50001 of CO2-neutraliteit.

 

Voor de komende periode staat de e-MJV monitoring weer voor de deur en dienen MJA3 deelnemers voor het eerste een managementreview van hun zorgsysteem te uploaden. Ook hiervoor biedt BlueTerra passende oplossingen en ondersteuning om bedrijven zo goed mogelijk te helpen.

Voor meer informatie belt u Ariën Smit van ons bureau 06-239 775 16.

 

Dienstverlening e-MJV

Het elektronisch milieujaarverslag, kortweg e-MJV, dient jaarlijks vóór 1 april te zijn ingediend. De handhaving zal op dit gebied strikter worden nageleefd. Naast de MJA/MEE modules, wordt het integraal PRTR-verslag binnen de webbased e-MJV applicatie gerapporteerd.

Voor veel bedrijven is het invullen van het e-MJV een jaarlijks terugkerende zorg waarbij graag van de diensten van Blueterra gebruik wordt gemaakt.

 

Blueterra voorziet bedrijven van een dienstverleningscontract waarbij zij zorgdragen voor de implementatie van de verschillende modules en de benodigde en verplichte monitoring. Het dienstverleningscontract is op maat gemaakt en ontzorgt de MJA/ MEE deelnemer, de volgende activiteiten kunnen worden opgenomen in het contract.

 

 • Bezoek en overleg
 • Invullen data
 • Structureren PRTR-data implementatie
 • Doorrekenen maatregelen
 • Opstellen erkende rekensheets
 • Uploaden benodigede rekensheets
 • Vaststellen invloedsfactoren
 • Realiseren managementreview, energiezorg
 • Afvalmodule implementeren i.c.m. LMA gegevens
 • Doorrekenen vergisting en water-emissies
 • E.v.a.

 

De resultaten van de dienstverleningscontracten zijn goed. 100% van de deelnemende bedrijven heeft zijn voortgangsverklaring mogen ontvangen, ook omdat zij op tijd hun monitoringdata hebben aangeleverd.

Door het grote vertrouwen hebben meerdere bedrijven er voor gekozen een meerjarencontract/ abonnement af te sluiten met BlueTerra.

Voor meer informatie belt u Ariën Smit van ons bureau 06-239 775 16.

Duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa in de glastuinbouw

De populariteit van hout(snipper) ketels in de glastuinbouw neemt toe. Tegelijkertijd ontstaan steeds meer vragen over de duurzaamheidsaspecten van houtstook. BlueTerra heeft in opdracht van RVO de brochure Duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa in de glastuinbouw  gemaakt welke inzicht geeft in die duurzaamheidsaspecten, en handvatten aan de tuinder die duurzame biomassa wil inkopen en daarover wil communiceren naar de omgeving.

Zo’n dertig glastuinders gebruiken nu een vorm van bio-energie om hun bedrijf te verwarmen, bijvoorbeeld via een biomassaketel voor warmte of een bio-warmtekrachtkoppeling (bio-WKK) voor warmte en elektriciteit. Dit betreft nagenoeg uitsluitend houtsnippers en houtshreds uit nabijgelegen bossen en plantsoenen of shreds uit de groencompostering. Op dit moment is het aanbod van hout groter dan de vraag, maar de vraag naar biomassa neemt wel snel toe.

Verbranding van houtige biomassa wordt gezien als duurzaam energieproductie, maar er zijn wel aandachtspunten, waaronder duurzaam bosbeheer, emissies, stookgedrag en cascadering van biomassa. Wees u hiervan bewust. Meer informatie vindt u in de brochure Duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa in de glastuinbouw.

ISPT workshop: Energy Transition Industrial Endusers

Many companies have recently received a letter from the government, asking them to indicate which measures they will be taking regarding the upcoming switch from low to high calorific gas. Are you also wondering whether or not it would make sense to invest? Because in the long run we will eventually have to get rid of natural gas altogether anyway? Doesn’t this letter in fact ask for your long-term vision regarding energy, CO2 emission reduction and sustainability?

 

How will you be able to get an idea of ​​the possibilities and the means of support the government can offer you? On the 14th of June the ISPT will organize a workshop (9.00-13.00 hours) together with BlueTerra, KWA and RVO to look at the opportunities that lie ahead, the current playing field, the bottlenecks and we will inspire you with some attractive examples. The aim is to utilize this opportunity together and come up with projects that are in line with your vision and the programmatic goals of the TKI Energy and Industry to take the first steps preparing for the future.

 

For more information and registration you can send an e-mail to: Klaartje.Rietkerken@ispt.eu

 

 • Location: ISPT office, Amersfoort
 • Time: 09:00 – 13:00