Een betrouwbaar en efficiënt warmtenet voor Utrecht Science Park

De Universiteit Utrecht wenst een hoge betrouwbaarheid van het warmtenet op De Uithof. Een storing mag absoluut niet voorkomen vanwege kritische processen die plaatsvinden in de gebouwen met een laboratoriumfunctie. In samenwerking met BlueTerra is in dat kader het Zeker Warm project uitgevoerd. Inmiddels zijn verschillende deelprojecten opgestart, waaronder de aanbesteding van een deel van het warmtenet, gebouwanalyses en de aanpassing en vervanging van het ketelhuis.

Renovatie energiecentrale bij Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Renovatie energiecentrale bij Academisch Medisch Centrum Amsterdam In de periode 2004 – 2013 werkte het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam aan een totale renovatie van de energievoorziening. De complete energievoorziening van het AMC is verdeeld over twee locaties; de hoofdcentrale en de hulpcentrale of IWO-centrale. De renovatie is gefaseerd uitgevoerd om de continuïteit van de energievoorziening geen gevaar te laten lopen. De hoofdfuncties, zoals (nood)stroom, warmte, koude, ademlucht…

Renovatie ademluchtinstallatie bij Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Renovatie ademluchtinstallatie bij Academisch Medisch Centrum Amsterdam Als onderdeel van de totale renovatie van de energiecentrale van het AMC is ook de ademluchtinstallatie vervangen. De oude ademluchtinstallatie was sterk verouderd en had een te lage capaciteit. Koeldrogers moesten in de zomer functioneren onder hoge ruimtetemperaturen. Het ontwerp is gestart met het bepalen van het ademluchtverbruik. Metingen…

DRUPS-installatie voor het VUMC en de VU

DRUPS-installatie voor het VUMC en de VU De centrale energievoorziening voor het VUMC en de VU staat opgesteld in de energiecentrale CCE (CCE). Gasturbines en NSA’s (Nood Stroom Aggregaten)  zorgen voor de levering van preferente elektriciteit (noodstroom) bij uitval van de nutsaansluitingen. In het kader van de energietransitie die het VUMC en de VU doorlopen…