Welkom bij PlaGaMo: Samenwerken voor de Toekomst van Gasmotoren

Over PlaGaMo  PlaGaMo, oftewel het Platform GasMotoren, is een uniek overlegplatform waar leveranciers en gebruikers van gasmotoren samenkomen. Het doel van PlaGaMo is om kennis en ervaring te delen en samen te werken aan het bevorderen van gasmotortechnologie alsmede een overleg platform over wet- en regelgeving. Het platform is samengesteld uit vooraanstaande bedrijven. Als leverancier…

Flexibilisering kerncentrale Borssele

Naar aanleiding van de verwachte toename aan duurzame energie in 2030 is er een concept onderzoek uitgevoerd waarin de mogelijkheid tot flexibilisering van de kerncentrale in Borssele is onderzocht. Door de verwachte toename van de productie van hernieuwbare energie, die volatieler is, is een dynamischer beheer van het elektriciteitsnet vereist. Hierbij zijn kerncentrales een koolstofarme…

Position paper Waterstof voor de Nederlandse glastuinbouw

In opdracht van de Topsector Tuinbouw heeft BlueTerra een position paper geschreven over de mogelijkheden van de waterstoftransitie voor de Nederlandse glastuinbouw. Daaruit blijkt dat de glastuinbouw een interessante rol kan spelen in verschillende waterstofketens. Dit is uiteengezet in het position paper. In de sector zelf is enthousiast gereageerd op het initiatief van de Topsector,…

Rol warmtekrachtkoppeling (WKK) voor de toekomst.

De warmtekrachtkoppeling (WKK) gasmotor is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse elektriciteitsopwekking. WKK-gasmotoren zijn namelijk flexibele assets die ook in de haarvaten van het elektriciteitsnet helpen met het beheren van het elektriciteitsnet. Tuinders hebben momenteel ongeveer 2.500 MWe aan opgesteld WKK-gasmotoren vermogen staan. BlueTerra is gevraagd om te onderzoeken wat de toekomstige rol van de…

Upgrading warmtekrachtcentrale Universitair Medisch Centrum Utrecht

Upgrading warmtekrachtcentrale Universitair Medisch Centrum Utrecht Het UMC Utrecht beschikt sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw over een warmtekrachtcentrale, gevoed door aardgas, voor de opwekking van elektriciteit, warmte en ook koude. De belangrijkste functie van de warmtekrachtunits is het leveren van ononderbroken (preferente) elektriciteit aan het ziekenhuis bij uitval van het openbare net.…

Kansen laagwaardige biomassa voor warmtenet Wayland Energy

Kansen laagwaardige biomassa voor warmtenet Wayland Energy De Zuidplaspolder is een glastuinbouwgebied gelegen in Waddinxveen en Zuidplas. Binnen de Zuidplaspolder ontwikkelt Wayland Developments het gebied Glasparel+. Duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Er ligt een plan voor een grootschalig Energieweb, waarbij duurzame warmte geleverd kan worden uit een combinatie van aardwarmtebronnen, bio-energie installaties, restwarmte…

Evaluatie duurzame energieopties glasareaal voor glastuinbouwbedrijf Hartman

BlueTerra heeft voor de kwekerij van A.C. Hartman (sinds vorig jaar deel van The Fruit Farm Group) in Sexbierum verschillende duurzame energieopties geëvalueerd. Het gaat om opties met geothermie, een eigen biomassaketel of duurzame warmte van derden. Deze opties zijn vergeleken met de traditionele warmte-, elektriciteits- en CO2-voorziening met ketels en WKK.