COOP supermarkten ISO 50001 gecertificeerd

COOP supermarkten ISO 50001 gecertificeerd COOP Nederland is een supermarktorganisatie met een hoofdkantoor, twee distributiecentra, een eigen slagerij en ca 300 supermarkten. De helft van de supermarkten is filiaal, de andere helft zijn zelfstandig ondernemers. Vanwege de EED verplichting, maar ook omdat COOP ervan overtuigd was dat zij haar energiezaken goed voor elkaar heeft, is…

Een betrouwbaar en efficiënt warmtenet voor Utrecht Science Park

De Universiteit Utrecht wenst een hoge betrouwbaarheid van het warmtenet op De Uithof. Een storing mag absoluut niet voorkomen vanwege kritische processen die plaatsvinden in de gebouwen met een laboratoriumfunctie. In samenwerking met BlueTerra is in dat kader het Zeker Warm project uitgevoerd. Inmiddels zijn verschillende deelprojecten opgestart, waaronder de aanbesteding van een deel van het warmtenet, gebouwanalyses en de aanpassing en vervanging van het ketelhuis.

EED audits Horticoop

EED-Audits Horticoop De EU heeft regels opgesteld voor het bereiken van energiebesparing. Deze regels zijn opgenomen in de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De Nederlandse overheid heeft deze regels opgenomen in haar wetgeving en gepubliceerd in de Staatscourant van 15 juli 2015. Samengevat houdt deze regeling in dat grote ondernemingen die niet deelnemen aan een MJA-…