2019 Archives - Pagina 2 van 5 - BlueTerra
255
archive,paged,category,category-255,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,no_animation_on_touch,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Breed scala aan subsidiekansen in 2020

In 2020 wordt het subsidiepalet verder verbreed. De lang verwachte SDE++ zal medio juni 2020 openen, met nieuwe kansen voor warmtepompen, elektrische boilers, restwarmte en CO2-afvang. Daarnaast komt er in maart 2020 nog één SDE+ ronde op basis van de huidige spelregels. Er blijven kansen voor ondernemers, zowel voor innovatieve demo’s als voor commerciële duurzame techniek.

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 1 november meldt minister Wiebes dat er in maart 2020 een extra ronde komt van de SDE+ subsidie op basis van de huidige spelregels. Doel is aanvragers te helpen die dit jaar vanwege de stikstofcrisis en/of negatieve transportindicatie van de netbeheerder hun project niet met succes kunnen indienen. Het budget is naar verwachting 2 miljard euro.

De details van de SDE++ worden langzaam aan bekend. De regeling zal naar verwachting één keer openen medio juni. Hier ontstaan nieuwe kansen voor industriële bedrijven. We verwachten de volgende nieuwe categorieën:

–      CO2-afvang en opslag (CCS)

–      Grootschalige warmtepompen (>500 kW thermisch)

–      Industriële restwarmte

–      Industriële elektrische boilers

Overige technieken zijn minder zeker, waaronder composteringswarmte, aquathermie, daglichtkas en ondiepe geothermie. Dit zijn juist de technieken waar de glastuinbouw van zou kunnen profiteren. Voor CO2-afvang en gebruik (CCU) is inmiddels bekend dat deze pas op z’n vroegst in 2021 in de SDE++ komt. Waterstoftoepassingen komen vermoedelijk niet in de SDE++ maar in een aparte regeling.

 

Overige regelingen

De fiscale regeling “Energie- en klimaat Investeringsaftrek” (EIA) wordt voortgezet. Eind 2019 wordt de Energielijst 2020 gepubliceerd met de maatregelen die in aanmerking komen. Deze regeling wordt doorgezet met aanscherping van de huidige categorieën. Door de verlaging van de vennootschapsbelasting daalt het voordeel van de EIA.

De subsidie “Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) wordt aangepast, en mag nu niet meer gebruikt worden voor nieuwbouwprojecten. Bovendien verdwijnt de subsidie voor kleine biomassaketels.

De subsidies van de Topsector Kennis en Innovatie (TKI) worden ook voortgezet, waarbij de focus meer komt te liggen op het oplossen van vraagstukken in plaats van het demonstreren van specifieke technieken. Hieronder vallen onder andere de tenderregeling Urban Energy, Energiestudies industrie en de MMIP en ook de vernieuwde Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). De DEI+ werkt in tegenstelling tot DEI niet volgens het tendersysteem. Bedrijven kunnen gedurende de gehele looptijd van de regeling aanvragen indienen op basis van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen Larrivee.

BlueTerra toont grote verduurzamingspotentie Brabantse industrie

De Brabantse industrie heeft diverse troeven in handen om op grote schaal CO2-uitstoot te gaan reduceren. Het elektriciteitsnet is stevig, er wordt veel gebruik gemaakt van relatief lage temperatuur warmte en de chemische clusters kunnen aangesloten worden op waterstof- en CO2-leidingen. Dat blijkt uit onderzoek van BlueTerra in opdracht van de Provincie Brabant, waarbij diverse databronnen zijn gecombineerd.

Het doel van het onderzoek was om het industriële energieverbruik in Noord-Brabant in kaart te brengen en daarbij inzicht te geven in hoe dit verbruik geografisch en sectoraal verdeeld is. Er waren geen kant-en-klaar databronnen, dus een nieuwe methodiek was nodig. BlueTerra heeft op basis van CBS en Kamer van Koophandel (KVK) data, aangevuld met data van Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) en andere bronnen, een database samengesteld van de 130 grootste energieverbruikers van Noord-Brabant. Met deze gegevens konden vervolgens analyses en uitsnedes van het energieverbruik en de mogelijke besparingsopties worden gemaakt.

Daaruit kwamen enkele interessante inzichten. Belangrijke technieken voor de Brabantse industrie zijn industriële warmtepompen en mechanische damprecompressie (MVR). Hiermee kan met een hoog rendement restwarmte en lagedrukstoom hergebruikt worden, waarmee de industrie in 2030 maximaal 42% op finale energie kan besparen.

Dit biedt met name grote kansen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, waar gebruik gemaakt wordt van warmte van maximaal 200 graden. Voor deze sector geldt dat er ondanks de diversiteit in productieprocessen veel gelijkvormigheid zit in energiesystemen. De voedingsmiddelen- en drankenindustrie is sterk vertegenwoordigd in Brabant.

Ook voor de chemische industrie liggen er mogelijkheden. Het aantal grote chemische bedrijven in Brabant is beperkt en hun energiesystemen zijn complex en vervlochten met nabij gelegen bedrijven. Maar er wordt heel veel CO2 uitgestoten. Een clusteraanpak ligt voor de hand voor Moerdijk en voor Bergen op Zoom. CO2-afvang (CCS) lijkt bij restgassen de enige oplossing, uiteraard na reductie van de hoeveelheid ervan. Wat in de toekomst nog resteert zijn grote hoeveelheden lagetemperatuurwarmte van 50 graden. Deze kunnen worden ingezet worden als een warmtebron voor de gebouwde omgeving.

De Provincie kan een rol pakken om de transitie te versnellen, bijvoorbeeld door afspraken met CEO’s maken om de transitie te versnellen. Zij kan meer mankracht op vergunningen, regiefuncties en infrastructuur zetten en best beschikbare technieken afdwingen in vergunningen. Daarnaast kan de Provincie duurzaamheidscriteria toevoegen aan haar eigen inkooptrajecten om koplopers te stimuleren de ingeslagen weg door te zetten.

BlueTerra heeft met haar onderzoek een menukaart aangeboden aan het bestuur. Nu is de politiek aan zet.

Voor meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek of de methodiek die is gebruikt bij deze analyse kunt u contact opnemen met Jeroen Larrivee.

European Industry & Energy Summit (EIES) – 10 December 2019

De procesindustrie en de energiesector worden vaak gezien als grote veroorzakers van de klimaatproblemen, terwijl ze juist ook sleutels tot oplossingen bieden. Met het thema Energizing a Sustainable Future willen de initiatiefnemers van EIES 2019 aandacht geven aan deze (doorbraak) innovaties en oplossingen.

TNO, FME en Industrielinqs organiseren de European Industry & Energy Summit (EIES) 2019 op 10 en 11 december in De Kromhouthal Amsterdam. In de industrie worden momenteel verschillende innovaties toegepast en onderzocht die kunnen zorgen voor schonere processen, ketens, clusters en producten. EIES 2019 wil deze innovaties een podium geven.

Innovatie en samenwerkingen

Verschillende ontwikkelingen, nieuwe technologieën en samenwerkingen krijgen tijdens de Summit de aandacht. Technologieën als elektrochemie en elektrificatie komen aan bod. Alsmede circulaire processen zoals de chemische recycling van kunststoffen. En natuurlijk de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en op het gebied van opslag, hergebruik van CO2 en waterstof. Het evenement gaat uit van eenheid in verscheidenheid.

Bijdrage BlueTerra

BlueTerra zal tijdens de EIES 2019 op 10 december een side-event organiseren waarbij cases waaraan BlueTerra heeft bijgedragen centraal zullen staan. Hieronder een toelichting van de onderwerpen die gepresenteerd zullen worden door Jeroen Larrivee en Egbert Klop (engelstalig).

Meer informatie over het programma van EIES 2019 vindt u hier.

 

 • Presentation 1:
  • Title: How to kick-start the energy transition in the Dutch industry
  • Sub title: Energy transition scenarios for the Dutch industry  
  • Summary: Regional insight in industrial energy consumption is needed in order to create transition scenario’s and tools for local governments. Different data sources can be combined to provide insight in how industrial energy use is allocated to industry groups and how it is spread geographically. Transition scenarios can be made based on these sectoral and geographical insights. Jeroen Larrivee from BlueTerra Energy Experts explains a case study based on the province of Brabant.
  • Author: Jeroen Larrivee MSc
  • Function: consultant BlueTerra Energy Experts

 

 • Presentation 2:
  • Title: Intelligent electrification of process heat
  • Sub title: A real opportunity for process industry
  • Summary: Many industrial companies have a historically accountable imbalance in their heat demand. The causes are diverse, e.g.: heat integration projects; expansion, shift from heat demand to electricity demand and decommissioning of the cogeneration units. By smart electrification, CO2-emissions can be reduced by tens of percents. At the same time energy supply can be made considerably more sustainable. Egbert Klop from BlueTerra Energy Experts shows this on the basis of practical examples.
  • Author: Egbert Klop BSc
  • Function: managing director BlueTerra Energy Experts

 

Uitgesteld:Seminar Impact van de CO2 heffing op uw bedrijf

Binnenkort BlueTerra Energy Experts het seminar ‘Impact van CO2-heffing voor uw bedrijf’ in Veenendaal. Met sprekers vanuit onder andere de VNCI en VEMW geven wij u in één middag inzicht in de ontwikkelingen vanuit het Klimaatakkoord naar de nationale CO2-heffing en de marktconsultatie. Dit seminar is interessant voor ieder ETS-bedrijf dat wil weten wat de impact van de CO2-heffing zal zijn op zijn organisatie en hoe het hier mee om moeten gaan.

 

C02-heffing: impact op uw bedrijfsvoering en investeringen
Met het nieuwe systeem moet een target van 49% CO2-reductie worden afgedwongen. De progressieve belasting van vermijdbare  CO2-emissie is nieuw en roept veel vragen op. De bedrijven die deelnemen aan het Europese handelssysteem voor CO2, krijgen vanaf 2021 de CO2-heffing voor hun kiezen. De CO2-heffing begint vriendelijk, maar in tien jaar stijgt de CO2-prijs (ETS + heffing) tot 100 tot 150 Euro/ton. Een gemiddeld ETS-bedrijf zal daarom 17 mln moeten investeren tot 2030 om aan de nieuwe standaard te voldoen. Achter de CO2-heffing schuilt een ingewikkelde systematiek met benchmarks en uitruilmogelijkheden. Voor de continuïteit en financiële planning (OPEX en CAPEX) is het dus van groot belang  om hier meer grip op te krijgen. Zodat u tijdig de juiste investeringen reserveert voor deze maatregelen. Zie ook het artikel “De nationale CO2-heffing, welke impact heeft het voor uw bedrijf?” voor een globale uitleg van het ETS en de CO2-heffing.

 

Datum: donderdag 16 april 2020 (wordt uitgesteld, nieuwe datum ntb)
Tijd: ontvangst 13.30u, start programma 14.00u, einde programma 19.00u
Inschrijven: u kunt zich hier inschrijven
Locatie: Hotel Van der Valk Veenendaal, Bastion 73, 3905 Veenendaal
Kosten: €150,-

 

 

Het programma
Tijdens dit seminar geven wij u inzicht in de systematiek van de CO2-heffing, de gevolgen daarvan voor uw organisatie en u ontvangt praktische en haalbare adviezen. Niet alleen van onze experts, maar ook van specialisten vanuit de VNCI en VEMW. Na het seminar begrijpt u niet alleen de aankomende veranderingen, maar beschikt u over de handvaten om hier direct mee aan de slag te gaan binnen uw organisatie.

13.30 uur Inloop
14.00 uur Welkom door Egbert Klop, directeur BlueTerra Energy Experts
14.15 uur Werking van de CO2-heffing voor ETS door Jeroen Buunk, adviseur bij BlueTerra
14.45 uur De gevolgen van ETS en CO2-heffing door Thijs Hoek, adviseur bij BlueTerra

–          Wat is de impact voor mijn organisatie?

–          Rekenvoorbeelden

–          Waar zitten aandachtspunten

–          Welke veranderingen kunnen nog volgn

15.30 uur Koffiepauze
16.00 uur Vertaling van de CO2-heffing voor chemische bedrijven door Martijn Broekhof, hoofd Energie & Klimaat VNCI.

–          Inclusief toelichting aan de hand van rekenvoorbeelden

16.30 uur Stimuleringsmaatregelen: de highlights door Jeroen Buunk, adviseur bij BlueTerra.

–          Handvaten van de verschillende subsidieregelingen

17.00 uur Visie: Carbon taks als stok, SDE++ als wortel? door Hans Grünfeld van de VEMW. Deze lezing dient als introductie op het debat.
17.15 uur Interactief debat met het expertpanel
17.45 uur Gelegenheid tot netwerken onder het genot van een hapje en drankje

 

 

Aanmelden
Deelname aan het seminar kost €150,- excl. BTW. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op https://blueterra.nl/seminar-co2-heffing. Het seminar vindt plaats in Hotel Van der Valk Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ in Veenendaal.

Verschuiving in ODE-tarieven belemmert elektrificatie industrie

Bij kleinverbruikers wordt met de nieuwe energiebelastingtarieven voor 2020 een stimulans gegeven aan de toepassing warmtepompen. Bij de industrie wordt de toepassing van warmtepompen juist belemmerd. Dit blijkt uit het wetsvoorstel met fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord, waarin inzicht wordt gegeven in de nieuwe ODE-tarieven. Met name de derde schijf van elektriciteit gaat fors omhoog waardoor voor de meeste industriële bedrijven de elektriciteitskosten toe gaan nemen. Gebruikers die meer dan 10 miljoen kWh per jaar gebruiken, gaan per jaar ruim €130.000 extra betalen.

Het wetsvoorstel met fiscale maatregelen uit het klimaatakkoord geeft invulling aan de wens om de lastenverdeling tussen bedrijven en huishoudens te verschuiven van 50%-50% naar 67%-33%. Deze wens komt voort uit het feit dat de opbrengsten van de ODE rechtstreeks worden ingezet voor de SDE++, waar met name het bedrijfsleven van profiteert.

Om deze verdeling te bewerkstelligen zijn met name de ODE-tarieven van schijf 3 & 4 van aardgas en schijf 3 van elektriciteit relatief sterk gestegen. In onderstaande tabel is de voorgenomen stijging per schijf weergegeven. De stijging in de aardgastarieven in de derde en vierde schijf bedraagt, respectievelijk, 1,53 en 1,81 cent per m3. Op het totale marginale aardgastarief van een bedrijf die meer dan 1 miljoen kuub aardgas verbruikt betekent dit een stijging van 7 á 8%.

Voor elektriciteit wordt met name de derde schijf zwaarder belast. De stijging van 1,31 €cent/kWh betekent een stijging van het totale marginale elektricititeitstarief van maar liefst 18% voor alle bedrijven die tussen de 50.000 en 10 miljoen kWh per jaar verbruiken. Dit betekent dat bedrijven die 10 miljoen kWh per jaar verbruiken straks €131.000 extra moeten gaan betalen!

Onderstaande grafiek toont dat, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de COP van een warmtepomp, de impact van de heffing per kWhth voor warmtepompen veel groter is.

Veel industriële bedrijven waarvoor elektrificatie via warmtepompen een interessante verduurzamingsroute is, hebben een verbruik minder dan 10 miljoen kWh. De huidige voorgenomen ODE-heffingen maken het voor hen dus minder interessant om afscheid te nemen van aardgas en over te stappen op warmtepompen. Voor een fiscale maatregel op basis van het klimaatakkoord een op zijn zachts gezegd opmerkelijke keuze.

Einde convenant leidt tot verplichtingen en kansen voor MJA deelnemers

Neemt uw bedrijf deel aan het MJA convenant? Het convenant loopt af in 2020. BlueTerra heeft voor u de verschillende opties op een rijtje gezet om optimaal voorbereid te zijn op voor de periode na het convenant.

Doordat het MJA convenant afloopt na 2020 vervalt voor veel bedrijven de vrijstelling voor de informatieplicht en de EED-auditplicht. Voor veel bedrijven betekent dit dat zij ervoor moeten zorgen dat er in 2020 al een EED-audit wordt uitgevoerd. Energiezorgsystemen zoals de CO2-prestatieladder of ISO 14001 met de CO2 reductiemanagement module kunnen worden ingezet om alsnog vrijstelling voor de EED-auditplicht te behouden.

Naast de vrijstelling voor de auditplicht zorgen dit soort energiezorgsystemen ook voor een jaarlijkse daling van uw energiegebruik en bijbehorende emissies. Hierdoor is uw bedrijf beter voorbereid op de huidige- en toekomstige aanscherping van wet- en regelgeving. Bent u ook benieuwd welke opties er voor uw bedrijf mogelijk zijn? Kijk dan eens naar onze infographic voor MJA deelnemers en laat u informeren door onze specialisten.

 

De nationale CO2-heffing, welke impact heeft het voor uw bedrijf?

Het is één van de meest bediscussieerde maatregelen uit het klimaatakkoord: de nationale CO2-heffing voor de industrie. De voorgestelde heffing moet gaan aansluiten bij het huidige Europese heffingssysteem (ETS)  en zorgen dat het reductiedoel in 2030 op een zo kosteneffectieve manier zal worden bereikt. Er heerst echter nog veel onduidelijkheid en het klimaatakkoord geeft nog veel ruimte voor interpretatie. De werkelijke regeling zal nog verder moeten worden uitgewerkt. Toch kunnen uit het klimaatakkoord en de achterliggende ETS-mechanismen al veel inzichten worden opgedaan, die wij graag met u delen.

Verschil CO2-heffing en ETS-methodiek

Hoewel de nationale CO2-heffing is gebaseerd  op de ETS-methodiek, is het basisprincipe van de twee regelingen verschillend. Het ETS-systeem werkt met CO2-rechten via het ‘cap and trade ’ principe. Er is daarbij een maximum gesteld aan de totale aantal emissierechten voor  installaties die vallen onder ETS.  Dit maximum wordt richting 2030 verminderd tot het niveau van de ETS-reductiedoelstelling van 43% ten opzichte van de totale uitstoot onder het ETS in 2005.   Binnen dit maximum krijgen bedrijven een deel van de CO2-rechten gratis toegewezen. Wanneer deze rechten ontoereikend zijn, kunnen bedrijven aanvullende CO2 rechten inkopen via een veiling. Daarnaast is het mogelijk om de rechten naar behoefte direct te verhandelen met andere bedrijven.

Belasting op ‘vermijdbare CO2-uitstoot’

De nationale CO2-heffing zoals beschreven in het klimaatakkoord is geen ‘cap and trade’ systeem maar een belasting op alle CO2 die moet worden bespaard om in 2030 de reductiedoelstelling voor de industrie van 59% ten opzichte van 1990 te behalen.  Hierbij wordt juist dat deel van de uitstoot belast dat het meest kosteneffectief kan worden bespaard. Dit wordt de ‘vermijdbare CO2-uitstoot’ genoemd.  Zowel de heffing als de hoeveelheid vermijdbare CO2  gaan ieder jaar oplopen richting 2030  waardoor het steeds rendabeler wordt om CO2-reducerende maatregelen te nemen. De hoogte van de heffing wordt bepaald aan de hand van de verwachte kosten per ton CO2 van reductiemaatregelen. Het idee hierachter is dat wanneer deze verwachte kosten lager zijn dan de heffing, het loont om te investeren in de maatregel. Zo kan in theorie exact worden bepaald hoe hoog de heffing dient te zijn om voldoende maatregelen kostendekkend te laten zijn. Op basis van de huidige inzichten zou de CO2-heffing moeten starten bij 30€/ton en lineair oplopen naar 100 tot 150 €/ton . De hoogte van de taks is inclusief de ETS kosten, zodat de prikkel om te investeren niet afhankelijk is van de schommelende marktprijs van Europese CO2-rechten.

Vermijdbare en onvermijdbare uitstoot: benchmarks geven duidelijkheid

Om de grens tussen vermijdbare en onvermijdbare uitstoot te kunnen bepalen zal gebruik worden gemaakt van hetzelfde mechanisme als bij het toewijzen van de gratis rechten in het ETS. Dit gebeurt aan de hand zogenaamde benchmarks die zijn vastgesteld aan de hand van de gemiddelde CO2-uitstoot van de 10% best presterende installaties binnen een productgroep. Deze benchmark is ook weergegeven in bovenstaande situatieschets. De daadwerkelijk heffingsvrije voet is een vast percentage van deze benchmark   voor alle sectoren die gedurende de jaren steeds verder zal afnemen. Op deze manier wordt een ingroeipad   ingesteld zodat een extra deel van de uitstoot nog wordt vrijgesteld van heffing in de eerste jaren. Tegelijkertijd biedt het ruimte om richting 2030 ook een nationale heffing toe te passen op uitstoot onder de ETS-benchmark als dit vereist is om de industriële doelstelling van 14,3 Mt/jaar reductie te bereiken. De nieuwe benchmarks   zullen in 2020 bekend worden en op basis daarvan kan bepaald worden of en hoeveel meer dan de benchmarks moet worden bespaard.

Hands-on seminar voor inzicht in uw situatie

De exacte uitwerking van de CO2-heffing wordt momenteel vormgegeven door EZK   maar BlueTerra kan al wel bedrijven helpen een inventarisatie te maken van de mogelijke impact voor hun specifieke situatie  . BlueTerra organiseert hiervoor een hands-on seminar waar de details rondom de nationale CO2-heffing en de achterliggende ETS methodiek verder worden toegelicht. Aan de hand van praktijkcases leert u hoe de nationale CO2- heffing meegenomen kan worden in investeringsbeslissingen.

Meer details over het programma en de aanmelding voor het seminar vindt u hier. Voor meer informatie over de CO2 heffing en het ETS en de ondersteuning die BlueTerra kan bieden kunt u contact opnemen met Jeroen Buunk.

Stoomleverende warmtepompen in opkomst

Hogetemperatuur warmtepompen voor de levering van stoom (>100 °C) zijn van groot belang voor de energietransitie. Er zijn momenteel gelukkig volop ontwikkelingen rondom innovatieve stoomleverende warmtepompen. Een mooi voorbeeld hiervan was te zien tijdens een excursie van Platform Industriële Warmte naar Viking te Remscheid in Duitsland.

Daar demonstreert Viking Heat Engines momenteel de werking van een 200 kW warmtepomp die op dit moment 130 °C aan warmte levert. De warmtepomp werkt op basis van het ORC om optimaal gebruik te maken van de aanwezige restwarmte Met een ander, door Chemour ontwikkeld, koudemiddel kan zelfs 165 °C stoom (6 barg) geproduceerd worden. Opschaling van de capaciteit is de volgende stap in de ontwikkeling.

Spilling liet daarnaast in een presentatie zien dat ook een warmtepomp met waterdamp als koudemiddel mogelijk is. De voeding moet dan wel ruim boven de 2 barg stoom opleveren waarna de condensortemperatuur na compressie tot 16 bar (200 °C) op kan lopen. Beide systemen werken met zuigercompressoren die tegen hoge temperatuur bestand zijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Grift

 

8 t/m 10 oktober 2019 – Ontmoet BlueTerra op de Vakbeurs Energie | Industrial Heat+Power

Op 8, 9 en 10 oktober 2019 vindt de Vakbeurs Energie | Industrial Heat+Power plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. U vindt BlueTerra Energy Experts op de beursvloer standnummer A017 in Hal 2. Ervaar in onze stand ‘uw route naar CO2-neutraliteit’. Deze reis komt – net als de realiteit- met de nodige uitdagingen. Overwint u alle uitdagingen, dan maakt u kans op de hoofdprijs en u neemt in ieder geval ‘iets lekkers voor onderweg’ mee naar huis.

Naast een standbezoek nodigen wij u ook van harte uit voor onze seminars op dinsdag 8 oktober en donderdag 10 oktober. Bestel hier kosteloos uw toegangskaarten.

Seminar Elektrificatie: veelbelovende oplossing voor verduurzaming industriele processen
Op dinsdag 8 oktober van 10.30-12.00uur bent u van harte welkom in het Industrie Theater voor het seminar over Elektrificatie. Elektrificatie van processen en utilities is één van de veelbelovende verduurzamingsopties voor de industrie. Tegelijkertijd is het een middel en geen doel op zich. Kunnen bestaande processen deze omschakeling maken? Laat u inspireren door experts vanuit BlueTerra, Zeeuwind en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). BlueTerra organiseert deze lezing in samenwerking met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Bekijk hier meer informatie over het seminar.

Seminar Restwarmte en Warmtenetten: het gebruik van restwarmte in de energietransitie
In de middag vindt u Stijn Schlatman, directeur van BlueTerra, van 12.30-14.00uur op het podium tijdens het seminar over Restwarmte/Warmtenetten. De inzet van restwarmte kan voor een aanzienlijke reductie van het energieverbruik van de industrie zorgen. In dit seminar gaan we op reis door het schillenmodel voor warmteoptimalisatie. Bekijk hier meer informatie over het seminar.

Seminar Energietransitie: Energietransitie of industrietransitie?
Op 10 oktober van 10.30-12.00uur organiseren BlueTerra en de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) het seminar Energietransitie. Met sprekers vanuit de VNCI, Rebel Group, Nouryon en BlueTerra nemen wij u aan de hand van praktijkcases mee in de keuzes die noodzakelijk zijn om in 2050 energieneutraliteit te realiseren. Zodat u goed bent voorbereid op wat komen gaat. Bekijk hier meer informatie over het seminar.

Meer informatie en gratis registreren  

Heeft u na de lezingen nog vragen, dan bent u nog van harte welkom in de stand van BlueTerra, A.017, hal 2. Wenst u een afspraak met één van onze adviseurs op de beursvloer, mail dan uw verzoek naar info@blueterra.nl.

Meer informatie of benieuwd naar het gehele programma van de Vakbeurs Energie en Industrial Heat + Power? Bekijk dan de website. Bestel hier kosteloos uw toegangskaarten.

Bijeenkomst 17 september: Biowarmte Twence twee keer benutten

BlueTerra organiseert met de projectgroep Biowkk een excursie bij Twence in Hengelo. Twence produceert elektriciteit uit afval en levert warmte uit biomassa (sloophout) aan het warmtenet in Enschede en stoom aan de zoutfabriek van Nouryon. Warmtepompen van Ennatuurlijk peppen de restwarmte van Nouryon weer op van 40 tot 70 graden zodat de klanten op het warmtenet warm water voor douche en bad kunnen tappen zonder eigen boilervat en wp. Alle techniek zit in de afleverset in de meterkast.
De middag zal bestaan uit 4 lezingen en een excursie. Voor de excursie kunt u kiezen tussen een excursie naar de afvalverbrandingsinstallatie van Twence of de warmtepompencentrale van Ennatuurlijk.

Voorlopig programma:

 • Ontvangst met broodjes
 • Twence – Groene warmte en stoom voor industrie en warmtenetten
 • Provincie Overijsel: Hengelo als voorbeeld voor bio-energie
 • Innovatie bij bio-energie: cascadering, warmtepomp en CO2-afvang
 • Ennatuurlijk – Industriële warmtepompen in warmtenetten
 • Excursie Twence/Ennatuurlijk wp-centrale DEC Noord

 

Gratis voor onze leden en leden van Warmtenetwerk, PBE, Bio-energie Cluster Oost-Nederland en NBKL.  Voor overige deelnemers geldt het reguliere tarief. U kunt tot 7 dagen voor aanvang van het evenement restitutie aanvragen. Lukt het niet om een ticket te kopen, stuur dan een mail naar jeroen.larrivee@blueterra.nl.