Position paper Waterstof voor de Nederlandse glastuinbouw

In opdracht van de Topsector Tuinbouw heeft BlueTerra een position paper geschreven over de mogelijkheden van de waterstoftransitie voor de Nederlandse glastuinbouw. Daaruit blijkt dat de glastuinbouw een interessante rol kan spelen in verschillende waterstofketens. Dit is uiteengezet in het position paper. In de sector zelf is enthousiast gereageerd op het initiatief van de Topsector,…

Pilot kortcyclische biobrandstof uit tomatenstengels en bermgras

Een consortium van de Waddinxveense Groenrecycling Wagro, Lexmond Beheer, Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland en Wayland Energy heeft in de periode 2019-2021 een pilotproject uitgevoerd. Voor dit project is een HER-subsidie verkregen. Het doel van het project was om de huidige inzichten in de manier waarop bermgras en vezelrijke restromen uit de kas zoals tomatenstengels kunnen…

Ondersteuning energietransitie Greenport Aalsmeer en Greenport NHN

Ondersteuning energietransitie Greenport Aalsmeer en Greenport NHN De tuinbouwsector staat voor een grote opgave. Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland zijn overeengekomen dat onder voorwaarden het Klimaatakkoord gevolgd moet worden en dat de landelijke ambitie voor de tuinbouw blijft om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Het betreft een gedeelde opgave: de ondernemers moeten aan de slag…

Kansen laagwaardige biomassa voor warmtenet Wayland Energy

Kansen laagwaardige biomassa voor warmtenet Wayland Energy De Zuidplaspolder is een glastuinbouwgebied gelegen in Waddinxveen en Zuidplas. Binnen de Zuidplaspolder ontwikkelt Wayland Developments het gebied Glasparel+. Duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Er ligt een plan voor een grootschalig Energieweb, waarbij duurzame warmte geleverd kan worden uit een combinatie van aardwarmtebronnen, bio-energie installaties, restwarmte…

Evaluatie duurzame energieopties glasareaal voor glastuinbouwbedrijf Hartman

BlueTerra heeft voor de kwekerij van A.C. Hartman (sinds vorig jaar deel van The Fruit Farm Group) in Sexbierum verschillende duurzame energieopties geëvalueerd. Het gaat om opties met geothermie, een eigen biomassaketel of duurzame warmte van derden. Deze opties zijn vergeleken met de traditionele warmte-, elektriciteits- en CO2-voorziening met ketels en WKK.

Duurzame CO2-voorziening Nieuw Prinsenland

Duurzame CO2-voorziening Nieuw Prinsenland Bij industriële processen, onder andere bij de verbranding van (fossiele) brandstoffen, komt CO2 vrij. Dit gas heeft een broeikasversterkend effect, maar kan ook nuttig worden toegepast, bijvoorbeeld in de glastuinbouw, voor de groei van gewassen. Nabij Dinteloord wordt een groot bedrijventerrein en glastuinbouwgebied ontwikkeld: het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland. Bij de ontwikkeling vormt duurzaamheid een belangrijk aspect. Het streven…